Betonová džungle

Úzkou parcelu v obytné čtvrti Kuala Lumpuru zdobí od roku 2017 netradiční dům od architektonického studia Formzero. V ustupujících a vyčnívajících betonových objemech Planter Box House bují vegetace, která ozvláštňuje městskou krajinu a nově definuje, co znamená „tropické bydlení“.

Tato neobvyklá budova vstupuje do čtvrti řadových domů přitisklých k sobě na úzkých pozemcích v malajském hlavním městě. Ve čtyřech nadzemních podlažích rozehrává s okolní zástavbou dialog o vhodných typologiích pro tropické klima.

V betonových truhlících roste pestrá směsice tropických plodin.
Vegetace tvoří i hranici mezi soukromým a veřejným.
Zavěšené schodiště v otevřeném vnitřním prostoru.
Dům kontrastuje se svým okolím.
Planter Box House 01
Planter Box House 02
Planter Box House 03
Planter Box House 04

Uvnitř a venku

Tropické klima umožnilo architektům striktně neoddělovat vnitřní a vnější prostory a vytvořit volnou kompozici, ve které se veřejné a soukromé prolíná. Rodinný dům ustupuje od uliční čáry a neodděluje pozemek od ulice plotem. Před domem tak vzniká poloveřejná zpevněná plocha ve stínu jasmínu, který byl na pozemku zachován.

Další stín je vrhán předsunutým balkonem. Podobně otevřený je vztah mezi vnitřními místnostmi a množstvím osázených teras. Jednotlivá podlaží jsou maximálně otevřenými prostory dělenými pouze skleněnými přepážkami.

Zavěšené schodiště v otevřeném vnitřním prostoru.
Zavěšené schodiště v otevřeném vnitřním prostoru. |

Balkonové zahrádky

Vášní staršího páru, pro který byl dům navržen, je zahrádkaření. V betonových truhlících vyčleněných nosným systémem domu, pěstují více než čtyřicet druhů tropických plodin. Svůj dům vnímají jako příklad udržitelného propojení městského farmaření a pohodlného, moderního bydlení.

Nepřehlédněte: Klidné místo k žití v přelidněné metropoli

Beton a vegetace

Dům vstupuje do okolního prostředí záměrně tvrdě a nekompromisně. Odmítá drobné lži vyumělkovaných fasád, a naopak nastavuje do ulice tvrdou tvář betonu. Tu rozbíjejí ostrůvky všudypřítomné vegetace. Na terasách se střídají plodiny v nejrůznějších kombinacích, které zajišťují jejich optimální růst, vzájemné obohacení půdy truhlíků o důležité prvky a ochranu před škůdci.

Výsledná mozaika tvarů a velikostí pak působí velice dekorativně. Ani betonový povrch není bez struktury. Při bližším pohledu na jeho povrch lze odhalit otisky, které vznikly při odlévání.

Architekti se při hledání vhodného finálního vzhledu inspirovali domorodou technikou malajského kmene Temuan a bednění olemovali rohožemi ze štípaného bambusu. Technice tak dali zcela nový kontext a zároveň zakotvili svůj moderní dům do malajské tradice.

V betonových truhlících roste pestrá směsice tropických plodin.
V betonových truhlících roste pestrá směsice tropických plodin. |

Vnitřní klima

Klíčovým tématem obytných staveb v tropickém klimatu je zajištění příjemného vnitřního klimatu. V souladu se zájmy klientů o životní prostředí a ve snaze omezit užívání technických prostředků ke klimatizování místností jsou i u Planter Box House použity především principy přirozeného větrání a ochlazování.

Velmi důležitou roli hrají balkony a terasy, které svojí členitostí stíní fasádu před poledním žárem. Příjemné mikroklima udržuje i evapotranspirace vysazených rostlin. Interiér domu je díky absenci překážek plně provětratelný, pasivní chlazení poskytuje také podlaha a stropní konstrukce odlehčená systémem dutin.

V místě schodiště je využíván komínový efekt odvádějící z interiéru ohřátý vzduch. Přestože tak kontrast Planter Box House s okolím může působit na první pohled samoúčelně, použité technologie umožňují plně využít pasivních metod udržení příhodného vnitřního prostředí.

Planter Box House
Místo: Kuala Lumpur, Malajsie
Architekt: Lee Cherng Yih/Formzero
Realizace: 2017
Text: Anna Vrabcová
Foto: Ameen Deen

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2019.