Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau
Síťové prvky pro použití v průmyslových sítích

Síťové prvky pro použití v průmyslových sítích

Dříve byly obvyklým místem pro použití aktivních i pasivních síťových prvků kanceláře nebo rozvaděče, tedy místa se stálou teplotou, vlhkostí i prašností. Proto si běžné zařízení vystačilo se standardní odolností. S rozšířením sítí v náročných podmínkách se na trhu objevila nová zařízení uzpůsobená těmto ztíženým podmínkám.

Správné umísťování snímačů v technologiích

Správné umísťování snímačů v technologiích

Při oživování systémů měření a regulace se technici často setkávají s nesprávně nainstalovanými snímači při měření teploty i jiných veličin. Montážní chyby se v této fázi již těžko odstraňují, a pokud zůstanou v systému bez dalších úprav, mohou mít zásadní vliv na funkci regulačního okruhu. Jaká jsou tedy základní pravidla montáže snímačů?

Jak se vyznat ve strukturované kabeláži

Jak se vyznat ve strukturované kabeláži

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Vzhledem k elektronizaci naší doby se stává neodmyslitelnou a významnou součástí budov. Špatná volba, kvalita nebo provedení kabeláže může způsobit problémy v celé počítačové síti budovy a rovněž finanční ztráty spojené s výpadkem firemní počítačové sítě.

Nová pravidla pro domácí osvětlení

Nová pravidla pro domácí osvětlení

Oblast domácího osvětlení čekají radikální změny. V návaznosti na směrnici EP 2005/32/EC Požadavky na ekodesign výrobků využívajících energii se konkretizují požadavky na domácí osvětlení. Schválená opatření jsou rozvržena do dvou částí, první obsahuje zákaz všech neúsporných matných žárovek a harmonogram zákazu čirých nereflektorových žárovek a konvenčních halogenových žárovek pro domácnosti. Druhá část rozebírá vhodné alternativy pro náhradu nevyhovujících konvenčních žárovek.

Individuální dynamické řízení osvětlení

Individuální dynamické řízení osvětlení

Osvětlení tvoří významnou složku vnitřního prostředí a může výrazně přispět k spokojenosti, respektive nespokojenosti osob. S rostoucím potenciálem regulace osvětlení nabývá na významu možnost respektovat volbu uživatele a umožnit mu aktivně se podílet na řízení světelných podmínek podle vykonávané činnosti a jeho osobních preferencí. Článek naznačuje možnosti využití dynamického řízení osvětlení ke zvýšení spokojenosti uživatelů.

Strukturovaná kabeláž – neoddělitelná součást budov

Strukturovaná kabeláž – neoddělitelná součást budov

Strukturovaný kabelážní systém je univerzální systém, který slouží pro potřeby přenosu dat (počítačová síť, internet), hlasu (telefonizace) a obrazu (kamerové systémy, televize). Uživatel si může libovolně zvolit, které přípojné místo (telekomunikační zásuvku) bude na jakou službu využívat. Stejně může kdykoliv svoje rozhodnutí změnit a službu předefinovat v rozvaděči jednoduchou změnou v propojovacím poli. Dříve používané samostatné kabelové rozvody jsou tak nahrazeny jediným, univerzálním systémem.

Společnost Philips je první firmou, která vybaví celou kancelářskou budovu osvětlením výhradně na bázi LED diod

Společnost Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) oznámila, že vybaví vůbec první kancelářskou budovu na světě osvětlením výhradně na bázi systémů polovodičového osvětlení – LED diod. Kanceláře na pařížské adrese 100 Champs-Elysées Avenue patřící firmě Generali tak představují zásadní milník v historii osvětlení, neboť je to vůbec poprvé, kdy jde funkční osvětlení kancelářských prostor výhradně na bázi LED diod ruku v ruce s dekorativními a atmosféru vytvářejícími efekty, které rovněž vycházejí z technologie polovodičového osvětlení.

Rozvody s lisovanými spoji

Rozvody s lisovanými spoji

Spoje rozvodů potrubí na vodu nebo na vytápění se realizují různými technologiemi. Jednotlivé díly potrubí se mohou spojovat lisováním, pájením, svařováním, lepením závitovými spoji nebo samosvornými spoji. Při použití jakékoli technologie však spoje musejí být vodotěsné a musejí mít požadovanou pevnost. Tento článek se bude věnovat jen jedné technologii – spojování potrubí lisováním, která se začala používat začátkem 60. let minulého století u kovových materiálů. Dnes se aplikuje i při spojování potrubních materiálů z plastů.

Vnitřní prostředí inteligentních budov

Vnitřní prostředí inteligentních budov

Byť je člověk součástí přírody, potřebuje ke svému životu ochranu před přímým působením vnějších podmínek. Vytváří si tak budováním staveb umělé prostředí. Jednou ze základních funkcí budovy je proto izolace před vnějškem a tvorba vhodného prostředí pro lidské činnosti. Současný vývoj technologické civilizace v oblasti stavitelství je charakteristický snahou o vytvoření optimálního prostředí bez ohledu na klima, což vede k uniformitě staveb na celém světě.