ASB Články na tému

Xella

Projekt Cihlovka je ukázkou citlivé přestavby starého výrobního areálu. Již první etapa byla navržena jako energeticky úsporná stavba, druhá etapa míří ještě výše a stala se prvním pasivním bytovým domem v Hradci Králové.

Pokračující vysoké ceny nemovitostí i úvěrů povedou v letošním roce k tomu, že domácnosti hledají různé způsoby úspor. Při rekonstrukcích i výstavbě nového bydlení chtějí šetřit na využití stavebních firem, 6 z 10 lidí chce své bydlení vylepšit svépomocí, dalších 20 % bude kombinovat vlastní síly a pomoc odborné firmy.

Společnost Xella se na 34. ročníku veletrhu FOR ARCH (19. -23. září 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Praze-Letňanech) bude prezentovat na expozici A14 v hale 2. Odborné i laické veřejnosti představí kompletní sortiment pórobetonového stavebního systému Ytong, vápenopískových tvárnic Silka a tepelněizolačních desek Multipor včetně svých služeb digitálního plánování Xella blue.sprint.

Skvělé akustické vlastnosti a rychlost výstavby investora přesvědčily ke zvolení velkoformátových tvárnic Silka Tempo. Ty byly na stavbu instalovány pomocí minijeřábů, které společnost Xella investorovi projektu zapůjčila. Další službou, kterou Xella poskytla, bylo zpracování 3D modelu objektu pomocí technologie Xella blue.sprint. Tímto se předešlo kolizím, které by se jinak řešily až při výstavbě.

Ve 28. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2022/2023 se sešlo celkem 56 soutěžních projektů studentů z České republiky, Slovenska a Polska. Tématem letošního zadání byla ideová urbanistická a architektonická studie „Marina Ústí nad Labem, přístav a kotviště malých vodních plavidel a výletních lodí.“

Akustická vápenocementová jádrová omítka s technickým názvem Ytong BASE GP600 je vhodná pro ruční i strojní zpracování a používá se k vytváření vnitřních jádrových omítek pod štukové omítky a stěrky stěn a stropů s požadavkem na hlukový útlum. Obvykle se kombinuje s pórobetonovými tvárnicemi Ytong s objemovou hmotností ≥ 400 kg/m3 , ale je vhodná i pro aplikaci na vápenopískové tvárnice, cihly, beton nebo štěpkocementové desky.

Vysoké úrokové sazby a drahé hypotéky budou letos brzdit trh s novým bydlením. České domácnosti ale chtějí bydlet lépe, i proto bude pokračovat zájem o rekonstrukce stávajícího bydlení. Čtvrtina českých domácností se letos chystá na vylepšení svého bydlení, často kvůli vysokým cenám energií. V téměř polovině případů budou chtít do přestavby investovat přes čtvrt milionu korun.

Očekávané zpomalení české bytové výstavby bude poměrně mírné a krátké. Trh letos mírně sníží tempo, ale už v příštím roce se vrátí k růstu. Větší význam budou mít rekonstrukce, jejichž objem i v letošním roce dále poroste. Hlavní brzdou rychlejšího vývoje bytové výstavby zůstanou vysoké úrokové sazby, které komplikují stavebníkům přístup k financování.

Osmý ročník marketingového ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2022 zná výsledky průzkumu zaměřeného na důvěru ve značky prodávané na území České republiky. Dotázáno bylo čtyři tisíce respondentů, kteří hodnotili téměř devět set značek z devadesáti kategorií nejrůznějších oblastí.

Malta je vhodná pro zimní období, které se obvykle vymezuje mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně kdykoli teplota v noci poklesne pod bod mrazu po tři po sobě jdoucí dny. Při dodržení několika základních zásad umožní malta zdění při teplotách 0°C až 5°C a její speciální receptura zajišťuje tvrdnutí směsi až do -5°C.