Partneři sekce:

Pórobetonový montovaný stropní systém (Pracovní postup)

Montovaný stropní systém sestávající z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek na bázi pórobetonu. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet.

Krok 6: Pochůznost vložek

Vložky splňují požadavky na odolnost proti prolomení a odlomení vloženého ozubu při středovém bodovém zatížení jedné vložky min. 4,5 kN. To garantuje jejich pochůznost. Další vložky se tak mohou přepravovat na již položené konstrukci.

06 Pochůznost vložek
06 Pochůznost vložek |

Krok 7: Doplňkové vložky

Pokud statik neurčí jinak, jako každá pátá vložka (rastr 1 m) se uloží doplňková nízká vložka, která vytváří příčné ztužení a propo­jení. Na nízké doplňkové vložky je pro nebezpečí jejich prolomení zakázáno stoupat.

07 Doplňkové vložky
07 Doplňkové vložky |

Krok 8: Propojovací výztuž

V místě doplňkových vložek se na horní výztuž nosníků jako příčné ztužení a propojení uloží propojovací výztuž o průměru 8 mm (1 × ∅ 8), která se ukotví do protilehlých věnců pomocí háků.

08 Propojovací výztuž
08 Propojovací výztuž |

Krok 9: Věncové tvárnice

Na koruně zdi se po obvodu stavby vyzdí pomocí tenkovrstvé lepicí malty řada věncových tvárnic s izolací otočenou vždy směrem dovnitř. Prostor na věnec je ohraničený stropními vložkami a věncovými tvárnicemi.

09 Věncové tvárnice
09 Věncové tvárnice |

Krok 10: Výztuž věnců

Po vyzdění věncových tvárnic se na úrovni stropu postupně ukládá výztuž věnců, která může sestávat z předem připravených armokošů. K propojení výztuží v rozích nebo koutech se používá betonářská ocel ohnutá do tvaru písmene L.

10 Výztuž věnců
10 Výztuž věnců |