Partneři sekce:

Keramický stropní systém (Pracovní postup)

Stropní konstrukce je důležitou součástí každé stavby proto výběr typu stropu musíme důkladně zvážit.

Krok 7: Podepření nosníků

Nosníky s délkou do 4 m je třeba podepřít ihned po jejich uložení. Déle než 4 m se podpírají už při ukládání, čímž se zabrání jejich poškození. Krajní podpěry se umísťují 1,75 m od nosné stěny, podpěry mají mezi sebou max. 1,75 m.

07 Podepření nosníků
07 Podepření nosníků |

Krok 8: Převýšení nosníků

Pomocí podepření se vytvoří ve středu rozpětí každého pole stropu převýšení s velikostí 1/300 rozpětí, přičemž prohnutí nosníku musí být plynulé. Stojiny podpěr musí být opřené o podklad.

08 Převýšení nosníků
08 Převýšení nosníků |

Nepřehlédněte: ABC konštrukčních systémů rodinných domů

Krok 9: Ukládání stropních vložek

Stropní vložky se ukládají nasucho vždy mezi dva nosníky (i krajní řada vložek). Při ukládání stropních vložek se postupuje vždy ve směru kolmém na nosníky.

09 Ukládání stropních vložek
09 Ukládání stropních vložek |

Krok 10: Úprava stropních vložek

Stropní vložky lze řezat na potřebnou délku. Dutiny v koncových stropních vložkách se doporučuje před betonáží ucpat nebo zakrýt. Po stropních vložkách se nesmí stoupat, pohybovat se lze po deskách uložených na stropních vložkách.

10 Úprava stropních vložek
10 Úprava stropních vložek |

Krok 11: Zdění věncových cihel

Před vyztužením stropu a věnců se po obvodu stropu vyzdí jedna řada věncových cihel. Výška věncové cihly se volí v závislosti na celkové tloušťce stropu v místě uložení.

11 Zdění věncových cihel
11 Zdění věncových cihel |