Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Vysoce kvalitní podlahy z desek CETRIS

Vysoce kvalitní podlahy z desek CETRIS

K důležitým požadavkům na podlahové konstrukce patří kromě mechanické tuhosti a tepelných vlastností také akustické parametry.

Vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout skladbami lehkých plovoucích podlah z desek CETRIS®, které jsou známé  pod označením IZOCET, popřípadě POLYCET. V celém systému je využito příznivého efektu celoplošně uložené izolace, která zamezuje šíření hluku do místností pod podlahou a stropem. Roznášecí vrstvou v tomto případě jsou vždy dvě vrstvy cementotřískových desek CETRIS® tloušťky 12 mm. Při pokládce je horní vrstva vůči spodní vždy přeložena o min. 300 mm, vzájemné spojení je nejčastěji dosaženo mechanicky – sešroubováním, popřípadě sponkováním.

Snížení předepsaného počtu vrutů/sponek (cca 30 ks/m2) lze dosáhnout kombinací lepením nízkoexpanzní polyuretanovou lepící pěnou. Pěna se nanáší po obvodě s odstupem cca 40 mm od hrany desky, nejlépe tak, aby po položení horní desky nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po jejím obvodě. Obrazec je nutno doplnit dvěma pruhy ve středu desky ve směru jejího delšího rozměru. Doporučený průměr housenky pro lepení desek CETRIS je 15-20 mm. Po položení se horní vrstva sešroubuje se spodní, k tomu postačí 15 ks na 1 m2.

Vše o podlahách z desek CETRIS se dozvíte na internetových stránkách www.cetris.cz/systemy/podlahove-systemy/

RubrikyPodlaha