Příklad skladby podlahy s podlahovým vytápěním a s izolační podlahovou deskou Kingspan Kooltherm® K3

Tipy pro správné zateplení podlahy

Partneři sekce:

Zateplení podlahy obvykle nestojí na prvním místě při úpravách tepelnětechnických vlastností stavby. Nicméně vedle izolace obvodových zdí či střechy je právě dobře izolovaná podlaha řešením, které umožní ještě vyšší úspory při vytápění a celkově zlepší komfort uživatelů nemovitosti. Ať už se jedná o dodatečné zateplení, či plánované umístění izolace při výstavbě domu (novostavby), můžeme pomocí výběru správného typu izolace vyřešit hned několik problémů naráz.

Návrh tloušťky zateplení podlahy se řídí požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky. Norma stanovuje hodnotu U (součinitel prostupu tepla, W/m2.K) ve třech typech – minimální požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoener­getickou a pasivní výstavbu.

Pro podlahu nad sklepem s nevytápěným prostorem je požadována hodnota 0,60 a doporučená hodnota je 0,40 (W/m2.K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,30 až 0,20 (W/m2 . K). Pro podlahu nad terénem je požadována hodnota 0,45 a doporučená 0,30 (W/m2 . K). Pro nízkoenergetickou výstavbu je U 0,22 až 0,15 (W/m2 . K).

Při převodu těchto hodnot na konkrétní tloušťku izolačního materiálu je pro izolace na polystyrenové bázi potřeba zvolit tloušťku přinejmenším 8 cm, avšak pro hodnoty doporučené 10 cm a pro nízkoenergetický standard alespoň 16 cm. Oproti tomu izolace vyráběná na bázi fenolické pěny poskytuje srovnatelný účinek již při polovině této tloušťky.

Kdy přikročit k zateplení?
Až 10 % tepla potřebného pro vytápění interiéru uniká skrze nezateplenou podlahu. Chladná podlaha navíc snižuje tepelný komfort uživatelů nemovitosti. K zateplení podlahy je obvykle vhodné přistoupit v jedné z těchto situací:
a) podlaha na terénu v nepodsklepeném bytě/domě
b) zateplení podlahy nad nevytápěným sklepem v rodinném/bytovém domě
c) strop s podlahou nad venkovním prostorem. To se obvykle týká starších bytových domů s prostory nad průjezdem nebo novostaveb s prvním patrem bytových/administrativních prostor přesahujícím parter domu.

Varianty řešení

Izolovat podlahu je v zásadě možné dvojím způsobem: ze strany nevytápěné místnosti (de facto zateplení stropu) a ze strany vytápěné místnosti, jejíž parametry chceme vylepšit. První způsob lze realizovat pouze v případě, že je podlaha takto přístupná (nejčastěji zmíněná situace: podlaha nad nezatepleným sklepem).

Nejedná se přitom pouze o fyzický přístup ke konstrukci. Často může stát v cestě tomuto typu zateplení i třeba struktura vlastnických vztahů nemovitosti (zejména v bytových domech) a další vlivy. Tento způsob se z různých důvodů až donedávna jevil jako ideální.

Uložení izolace ze strany vytápěné místnosti (na podlahovou konstrukci) často naráželo na nutnost snížit světlou výšku místnosti při využití odpovídající tloušťky tepelné izolace. Zvýšení podlahy navíc vyvolává nutnost dalších úprav (typicky prahy dveří apod.).

Přesto je zateplení na podlahovou konstrukci ze strany vytápěné místnosti realizačně nenáročné a rychlé a zejména při použití ultratenké izolace na bázi tvrzené fenolické pěny eliminuje i zmíněné negativní vlivy tohoto typu zateplení. To znamená, že se investor nemusí obávat snížení světlé výšky místnosti ve srovnání s jinými izolačními materiály.

Příklad skladby podlahy s izolační podlahovou deskou Kingspan Kooltherm® K3
Příklad skladby podlahy s izolační podlahovou deskou Kingspan Kooltherm® K3 |

Zateplení podlahy beze ztráty světlé výšky místnosti

Moderní izolační materiály na bázi tvrzené fenolické pěny dokážou vyřešit hned několik problémů najednou. Jako příklad lze uvést izolaci Kingspan Kooltherm® K3 Podlahová deska – izolace i přes malou tloušťku materiálu umožňuje získat výhodné tepelněizolační hodnoty (součinitel tepelné vodivosti λ pouhých 0,020 W/m . K je nejnižší ze všech tradičních izolačních materiálů).

Podlahová deska tak dokáže rapidně zlepšit tepelněizolační vlastnosti podlahy bez vysokého nároku na konstrukční výšku podlaží, a tedy s minimálním snížením světlé výšky místnosti. Zmíněné desky jsou navíc vhodné pro kombinaci s podlahovým topením.

podlahová deska Kingspan Kooltherm® K3
» součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m . K
» vhodné do novostaveb i při rekonstrukci budovy
» dlouhá životnost a šetrnost k životnímu prostředí, atestace nizozemským testovacím institutem NIBE
» jednoduchá pokládka
» vhodná ke kombinaci s podlahovým topením

Vnitřní konstrukce desky

Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu.

Díky tomu si zachovává kompaktnost a funkčnost při jakékoli manipulaci probíhající v souladu s technologickými předpisy výrobce. Podlahová izolace vyráběná společností Kingspan® zároveň zabraňuje pronikání vlhkosti a její nezanedbatelnou výhodou je díky fenolickému jádru odolnost proti hmyzu a hlodavcům.

Příklad skladby podlahy s podlahovým vytápěním a s izolační podlahovou deskou Kingspan Kooltherm® K3
Příklad skladby podlahy s podlahovým vytápěním a s izolační podlahovou deskou Kingspan Kooltherm® K3 |

Instalace

Deska se pokládá na hydroizolační pás či fólii, v případě mezipodlažní izolace na parotěsnou zábranu, a shora je opět chráněna adekvátní, mechanicky odolnou hydroizolační fólií proti průsaku vody z litého betonu či anhydritu.

Možná je i skladba na sucho, kde je mokrý proces nahrazen například dřevotřískovými či sádrovláknitými deskami. Při pokládce je samozřejmě možné desku snadno upravit zubatým nožem na stavební izolace.

Závěr

Použití desek s fenolickým jádrem je tak nejsnadnějším způsobem, jak splnit požadavky současně platných tepelnětechnických norem a požadavky na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly zero-energy buildings) vč. poža­davků na výstavbu pasivních domů.

Text + foto: Kingspan Izolace

Literatura a zdroje:
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov
Technické listy a dokumentace společnosti Kingspan Izolace

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.