pokládka Protect

Zateplení šikmé střechy bez výměny krytiny

Většina již realizovaných staveb se šikmými střechami využívá podkrovní prostory pro bydlení. Domy, které se v České republice postavily před rokem 2000, nyní stojí před složitou otázkou – jak dosáhnout maximální úspory tepla?

Nárůst cen energií a tlak na jejich úsporu se projevuje v oblasti zateplování budov realizováním vnějšího zateplení fasád a zvyšování m (přidáním) tlouštěk tepelné izolace v šikmých střechách. Při výměně krytin u šikmých střech se jednoznačně přidává tepelná izolace nad krokve, tzv. nadkrokevní izolace.

Nejvhodnějším materiálem pro tento způsob je tepelná izolace s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, malou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku prodávaná pod označením PIR izolace.

Pokládka izolace PIR

Jsou i situace, že zákazník chce střechu přiteplit, ale neuvažuje o výměně krytiny. Společnost Puren přichází s efektivnějším východiskem – systémové řešení s tepelnou izolací PIR , umístěnou přímo pod krokvemi.

Systémové řešení s tepelnou izolací PIR 

Speciální tepelně izolační desky PIR s integrovanými dřevěnými latěmi, které jsou součásti PIR desky. Desky jsou již ve výrobě opatřeny oboustranně hliníkovou vrstvou, která má funkci parozábrany a po obvodu spoj na drážku.

Tepelná izolace PIR

Tepelná izolace PIR od společnosti Puren se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi .

Doporučujeme použít desku puren UKD, METALFIX nebo puren FD-L. Výhodou je, že v létě sníží prohřívání interiéru a v zimě vám pomůže ušetřit na vytápění. Montáž je velmi jednoduchá a lze ji provádět svépomocí.

Deska Puren UKD, METALFIX
Deska Puren FD-L 

Přidáním desky o tloušťce 60 mm se zvýší tepelný odpor střešní konstrukce o cca 2,60 m²W/K.
Kotvení dodatečné PIR izolace pod krokvemi se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě v PIR desce UKD (METALFIX) nebo přes celoplošnou OSB desku či dřevěné latě pro desku FD-L s oboustranným hliníkem( bez integrovaných latí).

Vzduchotěsnost a parotěsnost střešní konstrukce se zajistí přelepením spojů desek samolepicí AL páskou nebo celoplošným překrytím parozábranou.  Napojení PIR desek na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu. Integrované latě také slouží k přímé montáži sádrokartonu, čímž lze snížit tloušťku konstrukce opravdu na minimum.

Správný návrh tloušťky tepelné izolace PIR je ovlivněn stávající tloušťkou a kvalitou minerální izolace mezi krokvemi, parozábranou, tloušťkou a vzdáleností krokví. Důležitým faktorem je, aby ve skladbě střešního pláště nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ověřovacím výpočtem je možné prokázat vliv vlhkosti v konstrukci.

www.puren.com/cz
mail. info.cz@puren.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Puren