Montáž odvětrávacího setu do konstrukce střechy

Partneři sekce:
  • Prefa

Odvětrávací komínek a prostupová taška tvoří odvětrávací set, který bezpečně odvede vlhkost z kanalizace, digestoře, WC, případně koupelny, skrz střešní konstrukci. Před montáží provedeme kontrolu dodaných dílů. Skládanou střešní krytinu rozkryjeme v místě budoucího vyústění odvětrání.

Informace o materiálu

» Dlouhá odvětrávací roura Venduct® poskytuje díky speciální konstrukci maximální efektivitu odvodu par a plynů. Je vybavena dodatečným vývodem pro odvod kondenzátu z těla komínku, stavitelný kloub umožňuje kolmé usazení ve sklonu od 20° do 50°. Roura je určena pro všechny typy prostupových tašek odpovídajících průměrem otvoru.

Co budete potřebovat

  • Prostupová taška dle tvaru a barvy stávající krytiny
  • Dlouhá odvětrací roura Venduct: 100 nebo 120 mm, různé barvy roura 100 mm 898 Kč bez DPH
  • Napojení větracího komínu: Flex-hadice, průměr odpovídá průměru odvětrávací roury a potrubí, vč. redukce napojení 75 až 150 mm pro 110 až 150 mm 680 Kč bez DPH
  • Těsnící manžety univerzální: 2 ks pro průměr roury 100 až 125 mm, manžeta 136 Kč/ks bez DPH
  • Páska k přelepení a utěsnění manžety kompatibilní s podstřešní membránou
  • Nářadí: Hadřík, Kobercový nůž, Křížový šroubovák PZ 2.

V případě, že jde o napojení na stávající odvětrání, umístíme prostupovou tašku co nejblíže ke stávajícímu potrubí. Podle tvaru krytiny vyjmeme tašky zpravidla tak, že nejprve nadzvedneme a vyjmeme tašky v řadě vyšší, čímž nižší řadu uvolníme.

Doporučuje se rozkrýt plochu devíti až desíti tašek, abychom na montáž odvětrávacího setu získali dostatečný prostor. Začneme usazením prostupové tašky odpovídající svým tvarem stávající střešní krytině. Prostupovou tašku zasouváme až do chvíle, než se svými ozuby zachytí za střešní lať.

Po osazení prostupové tašky prostrčíme odvětrávací komínek a podle jeho umístění označíme místo, kde bude třeba proříznout otvor v podstřešní membráně. Pro pevné připojení těsnicí manžety očistíme podstřešní membránu v místě napojení a manžetu přelepíme páskou po směru odtékající vody.

Nejdříve tedy spodní stranu, poté obě boční strany, nakonec vrchní stranu. Na ohebnou flex-hadici nasadíme spodní rouru větracího komínku a utáhneme spínací pásek. Spodní rouru společně s flex-hadicí prostrčíme buď spodem, nebo vrchem skrz těsnicí manžetu.

Položíme zpět prostupovou tašku a povytáhneme rouru tak, aby nám zapadly zámky na trubce do prostupové tašky. Usadíme kloub dle sklonu střechy (méně jak 35° nebo více jak 35° vyznačeno na kloubu) a našroubujeme vršek odvětrávací roury. Osadíme manžetu na straně interiéru (půdní prostor).

Stejným způsobem jako v exteriéru přilepíme manžetu k podstřešní membráně lepicí páskou. Na závěr okolí kompletu dokryjeme zbývajícími taškami. Odvětrávací rouru s odvodem kondenzátu používáme k odvodu par z koupelen, digestoří atd.

V případě, že tento výrobek použijeme na odvětrání kanalizace, je lepší pro větší účinnost sundat vrchní poklop, je nasazen formou bajonetu, to znamená, že stačí pootočit a sundat. Flex-hadici je možné díky redukci napojit na potrubí o průměru 75 mm a po odstranění redukce i na průměr 110 mm.

Krok 1: Kontrola komponentů

Před montáží provedeme kontrolu dodaných dílů a přečteme si návod, který je součástí balení odvětrávací roury Venduct.

01 Kontrola komponentů
01 Kontrola komponentů |

Krok 2: Rozkrytí střechy

Skládanou střešní krytinu rozkryjeme v místě budoucího vyústění odvětrání. Nejprve nadzvedneme a vyjmeme tašky v řadě vyšší, čímž nižší řadu uvolníme. Doporučujeme rozkrýt plochu devíti až desíti tašek, abychom na montáž odvětrávacího setu získali dostatečný prostor.

02 Rozkrytí střechy
02 Rozkrytí střechy |

Krok 3: Usazení prostupové tašky

Začneme usazením prostupové tašky odpovídající svým tvarem stávající střešní krytině. Prostupovou tašku zasouváme až do chvíle, než se svými ozuby zachytí za střešní lať.

03 Usazení prostupové tašky
03 Usazení prostupové tašky |

Krok 4: Označení místa prostupu membránou

Po osazení prostupové tašky prostrčíme odvětrávací komínek a podle jeho umístění označíme místo, kde bude třeba proříznout otvor v podstřešní membráně.

04 Označení místa prostupu membránou
04 Označení místa prostupu membránou |

Krok 5: Montáž těsnicí manžety

Očistíme podstřešní membránu v místě napojení a manžetu přelepíme páskou po směru odtékající vody.

05 Montáž těsnicí manžety
05 Montáž těsnicí manžety |

Krok 6: Nasazení komínku

Na ohebnou flex-hadici nasadíme spodní rouru větracího komínku a utáhneme spínací pásek. Spodní rouru společně s flex-hadicí prostrčíme skrz těsnicí manžetu.

06 Nasazení komínku
06 Nasazení komínku |