Waves

Vytváříme zdravé prostředí

Větrání a přísun čerstvého vzduchu jsou pro naše zdraví velmi důležité a měli bychom mu věnovat dostatek pozornosti. Českou i evropskou hygienickou legislativou je zdravé vnitřní prostředí zároveň nadřazeno energetickým a technickým parametrům budov.

Pokud vzduch v místnosti pravidelně nevyměňujeme, může být jeho kvalita až 10x horší, než je kvalita vnějšího vzduchu.  Důvodem je to, že při našich domácích aktivitách, jako je vaření, sprchování, vytápění, úklid, a dokonce i dýchání, dochází ke znečišťování vnitřního prostředí. Zároveň, především v novostavbách, se postupně uvolňují do vzduchu některé chemické látky ze stavebních materiálů a nábytku, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví.

Všechny tyto faktory mohou společně vést ke vzniku nepříjemných pocitů, problémům s dýcháním a bohužel i ke chronickému onemocnění. Současně může zvýšená vlhkost, způsobená často právě nedostatečným větráním, způsobit zápach, kondenzaci vlhkosti a zdraví škodlivých plísní. Pokud se plísně u vás doma vyskytují, vyžaduje si situace rychlé řešení.

Řízené větrání

Trvalé a hlavně řízené větrání v dobře izolovaných domech je jediné správně řešení výše uvedených problémů. Znečištěný vzduch se odvádí mimo dům a je neustále nahrazován čerstvým vnějším vzduchem. Řízené větrání zároveň zajistí, že se větrá jen tolik, kolik je potřeba. Výměna vzduchu přes otevřená okna je v porovnání s řízeným větráním velmi neefektivní a zcela bez kontroly.

Healthbox 3

Healthbox 3 společnosti Renson je zařízení, které nepřetržitě monitoruje kvalitu vnitřního vzduchu (CO2, vlhkost, VOC) dynamickými senzory.  Ty monitorují samostatně každou místnost domu nebo bytu. Pokud větrací jednotka vyhodnotí překročení naprogramovaných limitů kvality vzduchu, upraví výkon větrání aktuální situaci a začne z dané místnosti odvádět znečištěný vzduch.

Intenzita větrání je tak přizpůsobena aktuálnímu stavu a potřebě domácnosti. Vzduch se vymění, resp. se větrání omezí i bez našeho zásahu. Výkon větrání je samozřejmě možné také regulovat jednoduchými pokyny přes mobilní aplikaci.

Instalace řízeného větrání Healtbox vyžaduje i přísun čerstvého vzduchu. Donedávna se počítalo s tím, že čerstvý vzduch se dostane do budovy netěsnostmi oken, dveří apod. Při aktuálně vysokých požadavcích na těsnost oken a stavebních detailů se však tento způsob transformoval do kontrolovaného přísunu vzduchu přes větrací zařízení k tomu určená a instalovaná na vhodných místech.

Pokud má být přísun čerstvého vzduchu v místě oken, je možné použít větrací jednotky Renson, které neovlivňují parametry oken, např. typ Invisivent.

HB3 Healthbox 3.0 met 3 regelmodules
HB3 Healthbox 3.0 met 3 regelmodules | Zdroj: Renson

Invisivent

Diskrétní větrací mřížka umístěná nad rámem okna umožňuje regulovaný přívod čerstvého vzduchu a nenarušuje celkový vzhled okna. Samoregulační vnitřní klapka v přední části mřížky zabraňuje vzniku průvanu a přizpůsobuje se tlaku větru. Invisivent má vysokou odolnost vůči vnějšímu hluku – v otevřené pozici dokáže naplnit parametry okna s hlukovou izolací a je určený i pro extrémní zatížení způsobené umístěním bytu poblíž rušných dopravně zatížených ulic.

Zároveň má velmi dobrý koeficient U (W/m2.K), takže je kombinovatelný se všemi druhy a materiály oken. Je osazený síťkou proti hmyzu a může být doplněn antistatickým prachovým filtrem. K dispozici jsou regulátory i usměrňovače větrání.

Větrací jednotka je navržena tak, aby využívala tzv. Coandova efektu, tzn. fyzikálního jevu umožňujícího smísení chladného a teplého vzduchu přirozeným způsobem.

Invisivent AIR HR
Invisivent AIR HR | Zdroj: Renson

Endura Delta

Centrální rekuperační jednotka Endura Delta patří k vyvážené ventilační skupině známé jako ventilační systémy typu D. Všechny rekuperační jednotky mají již v základní výbavě senzory CO2, vlhkosti a VOC (pachy), které soustavně monitorují kvalitu vnitřního prostředí.

Díky tomu mohou pracovat s vysokou energetickou účinností. Intenzita větrání se zvýší pouze tehdy, pokud některý ze sledovaných parametrů překročí nastavený limit. Celý proces probíhá zcela automaticky a je možné ho sledovat, příp. do něj zasahovat prostřednictvím dotykového displeje nebo v mobilní aplikaci.

Endura Delta
Endura Delta | Zdroj: Renson

Fixvent

Nejlepší spánek je v tiché a tmavé místnosti při teplotě 16–18 °C. Fixvent nabízí snadné dosažení obou těchto aspektů – kombinuje v sobě větrání s dobrými akustickými vlastnostmi a vnější větruodolnou textilní roletu. Konstrukcí i designem dokonale ladí s ostatními stínicími prvky a tím umožňuje jejich vzájemnou kombinaci.

 

Fixvent větrací mřížka se screenovou roletou
Fixvent větrací mřížka se screenovou roletou | Zdroj: Renson

Endura Twist

Pod tímto názvem nabízí Renson decentrální rekuperační jednotky. Ty mohou být instalované horizontálně (nad rám okna) nebo vertikálně (zboku okenního rámu). Ve vertikální poloze se dají kombinovat se stínicími roletami nebo žaluziemi. Jsou vhodné do novostaveb i rekonstruovaných objektů, např. pokud zde není prostor pro vedení potrubních rozvodů centrálního systému.

Inovativní technologie periodického střídání minimálně dvou ventilátorů zajišťuje současně kontinuální přívod čerstvého vzduchu a zároveň se stará o odvod znečištěného vzduchu. Každá větrací sekce cyklicky střídá přívod a odvod vzduchu tak, aby se dosáhlo maximální účinnosti rekuperace tepla.

Jednotky Endura Twist mají malou spotřebu elektrické energie a nízkou hlučnost. Jsou volitelně dostupné s ovládacím displejem, který má integrovaný senzor kvality vzduchu a filtry G3 nebo F7. Jednotka je chráněna před namrzáním v zimních měsících. V létě se naopak brání přívodu rozpáleného vnějšího vzduchu do domu.

Endura Twist
Endura Twist | Zdroj: Renson

Renson Waves

Malý inteligentní ventilátor Waves je vybavený senzory (CO2, VOC, vlhkost), které pravidelně monitorují kvalitu vzduchu, a na základě jejich vstupů řídicí jednotka upravuje výkon odsávání. Waves je velmi ekonomický a efektivní, ale zároveň tichý. Maximální větrací výkon je 75 m3/h (38 Pa), maximální spotřeba pouhých 4,5 W a rozměry jsou 185 x 185 x 50 mm.

Díky mobilní aplikaci můžete kdykoliv ověřit kvalitu vzduchu u Vás doma.

Legislativa vs. zdraví

V rámci požadovaných úspor energie hrají legislativní požadavky důležitou roli, nicméně dodržení těchto předpisů není zárukou vytvoření zdravého domu. Je proto potřeba se dobře seznámit se všemi faktory, které vnitřní prostředí ovlivňují.

Dnešní domy jsou velice dobře izolované, což je dobře, protože v chladném období se ušetří spoustu energie na vytápění domu. Ale v létě bude stejná vlastnost zase bránit odvětrání přehřátého vzduchu pryč. I z tohoto důvodu je důležité dbát na kvalitní stínění a větrání, které Vám pomůže udržet zdravé prostředí ve vaší domácnosti a které bude zcela v souladu se současnými energetickými požadavky kladenými na budovy.

RENSON CMYK 2021 baseline

www.renson.eu

Tomáš Strnad

Architect advisor Czech republic

+420 777 809 283

tomas.strnad@renson.net

ZDROJ: PR článek společnosti RENSON