Partneři sekce:
  • Prefa

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Inovativní systém odvětrání šikmé střechy z keramické krytiny

Výrobci podmiňují záruku na střešní krytinu dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo konstrukcí hřebene podle technické normy. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám obsahuje obvykle také údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na plochu střechy. Počet je třeba dodržet! V opačném případě zákazník ztrácí nárok na záruku. Realizátor nikdy nesmí přistoupit na případné přání zákazníka s cílem ušetřit a zabudovat levnější, ale méně kvalitní výrobky nebo snížit počet předepsaných prvků.

Ohrožuje tak nejen životnost střešního pláště, ale i své dobré jméno. V technických normách jsou stanovena specifická pravidla návrhu a provedení správně odvětrané střechy podle druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzální pravidlo, jak správně odvětrat střechu. Nejen typy střešní krytiny, ale dokonce i jednotlivé modely mají různé systémy provedení odvětrání. Inovativním řešením odvětrání střechy z pálené krytiny je použití celokeramických podhřebenových odvětrávacích tašek s hřebenáčem. Cílem odvětrání je odvádění jak vnější vlhkosti pronikající střešní krytinou, tak i vnitřní vlhkosti pronikající z obytných prostorů, vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, odvádění tepla nahromaděného ve střeše ze slunečního záření apod. Vlhkost vede k výskytu a bujení dřevokazných hub v konstrukci krovu a k plesnivění tepelné izolace, což zhoršuje její tepelněizolační vlastnosti. Důsledkem je rovněž vznik plísní, které ohrožují lidské zdraví. Pro zajištění co nejdelší životnosti krytiny a celého střešního pláště je proto velmi důležité správné odvětrání.

Větrací mezera

V případě novostaveb i rekonstrukcí patří návrh skladby střešního pláště do rukou zkušenému projektantovi. Ten vypracuje návrh vhodné krytiny, skladby střešního pláště a větrací mezery v souladu s platnými normami a pravidly. Cílem je, aby se co nejrychleji odvětrávala kondenzovaná voda. Čím větší vzduchová mezera, tím rychleji se střešní plášť vysuší a bude bezproblémově fungovat. Vzduchová mezera se vytváří na ploše mezi okapem a hřebenem pomocí kontralatě. Nasátí čerstvého vzduchu musí být zabezpečeno u okapu ve spodní části střechy, a to na dostatečné ploše. Teplý vzduch následně přirozeně stoupá vzhůru. Proto musí být u hřebene zajištěno odvětrání pomocí větracích prvků. Pro tento účel nabízejí výrobci střešní krytiny různé systémy.Německý výrobce Creaton nabízí celokeramický systém, u kterého větrací hliníkové pásy a klasické větrací tašky již nejsou potřebné. Taška zabezpečí odvětrání v poměru až 230 cm2/m, což je dvojnásobek odvětrání požadovaného normou. Jde o nejefektivnější a nejekonomičtější provedení odvětrání ve hřebeni. 

ODBORNÍK RADÍ

Výrobci podmiňují záruku na střešní krytinu dodržením aplikace předepsaného počtu odvětrávacích prvků nebo konstrukcí hřebene podle technické normy. Záruční nebo technický list ke střešním krytinám obsahuje obvykle také údaj o přesném počtu odvětrávacích tašek potřebných na plochu střechy. Počet je třeba dodržet! V opačném případě zákazník ztrácí nárok na záruku. Realizátor nikdy nesmí přistoupit na případné přání zákazníka s cílem ušetřit a zabudovat levnější, ale méně kvalitní výrobky nebo snížit počet předepsaných prvků. Ohrožuje tak nejen životnost střešního pláště, ale i své dobré jméno. 

Od partnerů ASB

08 | Osazení hřebenáče
Hřebenáč přichyťte drátem, pro který jste již
předvrtali otvor. Na konci hřebenáče umístěte příchytku hřebenáče a připevněte ji dalším drátem. Stejně pokračujte i u dalších hřebenáčů.

09 | Ukončení
Drát posledního hřebenáče přichyťte pomocí sady upevňovacích plíšků. Nejprve použijte plastovou podložku a následně svorku, kterou navlečete na drát. Přečnívající část drátu odcvakněte kleštěmi.

10 | Nestandardní rozměry
Na druhém konci hřebene možná budete muset použít zkrácený hřebenáč. Ukončete ho funkční uzávěrou hřebene, a to stejně jako na začátku hřebene.

01 | Uchycení drátu
Na poslední lať u hřebene přichyťte drát přibližně po 42 cm. Abyste si provlečení ulehčili, podhřebenovou tašku nadzdvihněte, případně ji položte, až když drát provlečete. Po přichycení za poslední lať zajistěte drát na konci háčkem.

02 | Příchytka
Následně na hřebenáč upevněte příchytku hřebenáče.

03 | Uložení hřebenáče
Příchytku hřebenáče upevněte tak, aby při manipulaci nemohla vypadnout. Hřebenáč uložte na podhřebenové větrací tašky. Následně drát protáhněte přes příchytku připraveným otvorem v hřebenáči.

04 | Ohnutí drátu
Drát ohněte tak, aby zapadl do drážky v příchytce hřebenáče.

05 | Vyvrtání otvoru
Na prvním hřebenáči ve zvýšené části určené pro příchytku vyvrtejte otvor o průměru 6 mm pro zachycení funkčního uzávěru hřebene. V 1/3 hřebenáče vyvrtejte další otvor pro jeho přichycení drátem.

06 | Upevnění uzávěru
K ukončení hřebenáče použijte uzávěru. Samořezným šroubem, který je součástí krytky, ji připevněte do hliníkové patky na spodní straně funkčního uzávěru.

07 | Finalizace uzávěru
Funkční uzávěr připevněte šestihranným šroubem a dotáhněte klíčem o velikosti 3/8.

Informace o materiálu:

  • Střecha musí být kvalitní v celé své skladbě. Ke střešní krytině s dlouhou předpokládanou životností (50 let a více) je třeba vybrat materiály s odpovídající životností. Návrh skladby střešního pláště proto patří výhradně do rukou zkušenému projektantovi, který sleduje aktuální trendy a novinky.

Čo budete potrebovať:

  • podhřebenová větrací taška (počet podle typu tašky a délky hřebene, spotřeba na bm strany hřebene je uvedena v technickém listu) 
  • podhřebenová větrací taška krajní levá – 2 ks 
  • podhřebenová větrací taška krajní pravá – 2 ks 
  • hřebenáče (potřebné množství dle délky hřebene) 
  • funkční keramická uzávěra hřebene – 2 ks 
  • hřebenová svorka (příchytka hřebenáče, ke každému hřebenáči 1ks) 
  • drát na hřebenovou svorku (ke každé příchytce 1 ks) 
  • souprava upínacích plíšků (používá se k přichycení prvních hřebenáčů na okraji střechy, 2ks)

TEXT + FOTO: EBM Co.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.