Galerie(4)

Tři bílé střechy

Jako zasněžené vrcholky hor působí přímo v centru bavorského Niederwerrnu trojice objektů evangelicko-luteránské mateřské školy. Střešní i fasádní plochy jsou zde opláštěny výhradně hliníkovým plechem PREFALZ ve třech různých šířkách a v čistě bílé barvě.

09 DE Niederwerrn Kita 372157414 de DE
09 DE Niederwerrn Kita 374557416 de DE
09 DE Niederwerrn Kita 375957419 de DE

Jürgen Hauck a Herbert Osel ze studia hjp architekten mají dlouholeté zkušenosti nejenom s projektováním, ale také se stavebnictvím jako takovým. Proto se nebáli účastnit se výběrového řízení na novostavbu mateřské školy nedaleko Schweinfurtu, které nakonec vyhráli.

Jak sami říkají, zkušeností mají spousty, avšak životní realita ukázala, že jakékoliv komentáře ke stavbě před jejím dokončením byly de facto malicherné, protože mateřská škola začala svůj opravdový příběh psát až v okamžiku, kdy do ní poprvé vtrhlo všech 125 dětí.

Zdroj: PREFA

„Doba před tímto okamžikem nebyla jednoduchá. Nejprve plánování, pak mnoho dnů přímo na stavbě, a časté optimalizace provozních detailů,“ komentují hjp architekti vývoj projektu až do jeho slavnostního otevření.

„Navíc postavit trojdomí připomínající zasněžené vrcholy v malém bavorském městečku není až tak snadné. Až když bylo vše dokončeno, a děti začaly do školy skutečně chodit, tak jsme si uvědomili, že tímto okamžikem to vlastně teprve celé začíná,“ dodává s úsměvem Jürgen Hauck.

V červenci 2017 získala společnost hjp architekten ve výběrovém řízení zakázku na realizaci mateřské školy. Nejedná se o největší projekt v jejich portfoliu, ale určitě na něj budou dlouho a rádi vzpomínat. Bylo třeba vyřešit obtížné technické detaily, ale i kritiku investora, který se příliš nevyznal v půdorysných výkresech. Ne všichni proto hned pochopili, co měli architekti svým nápadem a tvaroslovím prostoru na mysli.

Zdroj: PREFA

„Mnohá finální rozhodnutí jsme museli dělat až když jsme měli k dispozici příklady a modely v měřítku jedna ku jedné, které byly pro investora dostatečně vypovídající,“ upřesňuje Herbert Osel. I proto se teprve až po roce a půl plánování povedlo získat v březnu 2019 stavební povolení. A o další rok a půl později se mohly dokončené prostory předat k užívání.

Protože střechy a fasády každého ze tří samostatných objektů měly splývat do tří bílých vrcholů a projekt požární ochrany vyžadoval tvrdou krytinu, museli hledat architekti materiál, který by tyto požadavky splňoval, a přitom stavby příliš staticky nezatěžoval.

Krom toho ještě chtěli, aby se jednalo o materiál čistě ekologický, moderní, a ne příliš okoukaný. Hliníkový svitkový plech PREFALZ byl vhodný, protože vše splňoval a umožňoval rovněž při pokládce vytvořit dokonale rovnou optickou linii spojů, kterou měli Hauck a Osel pro budovu od začátku naplánovanou.

Zdroj: PREFA

„Rozhodli jsme se rytmizovat povrch střechy a fasády pomocí tří různých šířek střešních pásů. Mnoho detailů jsme samozřejmě řešili přímo na stavbě s klempířským mistrem Wiedamannem, který byl zodpovědný za krov a střešní krytinu. Jednalo se třeba o řešení okapních hran bez střešních přesahů, napojení různě skloněných střešních rovin a samozřejmě oplechování střešních světlíků,“ popisuje Osel.

Mistr Wiedamman ale již zkušenosti s hliníkovými výrobky společnosti PREFA Aluminiumprodukte má, a proto věděl, že svojí tvárností a systémovou kvalitou dokáží obstát i na mnohem složitěji řešených stavbách.

Zdroj: PREFA

O projektu:

Země: Německo
Objekt, místo: mateřská škola, Niederwerrn
Typ stavby: novostavba
Architekti: hjp architekten
Realizace: Wiedamann Bedachungen & Spenglerei
Typ střechy: PREFALZ
Barva střechy: P.10 čistě bílá
Typ fasády: PREFALZ
Barva fasády: P.10 čistě bílá
FOTOGRAFIE: Croce & WIR

ZDROJ: PR článek společnosti PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.