Podhájska 01 foto Ateliér na bašte

Střecha ve tvaru tryskajícího pramene

Ateliér na baště patří mezi duchovní otce termálního koupaliště v Podhájské. Většina místních objektů novodobé výstavby a případných rekonstrukcí starších objektů vznikala právě na rýsovacích stolech architekta Ladislava Bakši a jeho kolegů.

Nejinak tomu bylo i v případě vstupní haly, která podobně jako objekt wellness centra utváří image termálního koupaliště v podobě trychtýřovité střechy ve tvaru tryskajícího pramene.

Symbolický pramen

Symbol pramene má koupaliště v Podhájské ve svém znaku. Nově na něj odkazuje střecha novostavby vstupní haly. Ta se tak stala nejenom spojnicí světa před a uvnitř koupaliště, ale také současnou tváří celého areálu. Nedávno vybudovaný vstupní objekt nahradil ten původní z osmdesátých let minulého století.

Podhájska 02 foto Ateliér na bašte
Podhájska | Zdroj: foto Ateliér na bašte

Tvoří jej nepodsklepená budova s jedním nadzemním podlažím, která je zastřešena centrální střechou kónického tvaru a dvěma rovinnými střechami. Přístup k objektu z veřejného prostoru je po stávajících zpevněných plochách. Stejně tak i napojení na inženýrské sítě zůstalo stávající.

Provozně a dispozičně je budova členěna na hlavní vstupní prostor, kde jsou umístěny kanceláře, zázemí personálu, pokladny, prodejna s kavárnou a boční křídla, kde jsou toalety, sklady, šatny a kotelna. Celá vstupní hala je tvořena jedním otevřeným prostorem, ve středu podélně rozděleným pokladnami. Propojení interiéru s exteriérem je realizováno skrze prosklené stěny fasády.

Podhájska 03 foto Ateliér na bašte
Podhájska | Zdroj: foto Ateliér na bašte

Pokladny směrem k obvodovým stěnám navazují na informační pult a prodej nápojů. U nápojového pultu je obousměrný vstup do prodejny, přístupný jak z areálu, tak směrem od hlavního vchodu. Prodejna slouží k nákupu suvenýrů a zboží, které návštěvníci při návštěvě areálu potřebují.

Budova je pod nosnými stěnami založena na základových pasech. V půdorysu je 39 m široká a 24 m dlouhá, orientovaná delší stranou ve směru východ–západ. Svislý nosný systém je navržen ze zděných stěn a železobetonových sloupů. Nosné stěny probíhají ve dvou na sebe kolmých směrech.

Nosná konstrukce hřibovité části střechy je navržena z dřevěných plnostěnných a atypicky ohýbaných obloukových nosníků, které tvoří požadované zaoblení, trychtýřovitě spadající z každé strany k objektu až k úrovni zpevněných ploch.

Podhájska 04 foto Ateliér na bašte
Podhájska | Zdroj: foto Ateliér na bašte

S ohledem na exponovaný tvar, řadu technicky náročných detailů a požadovaný barevný odstín byla pro zastřešení vybrána drážkovaná krytina PREFALZ v odstínu P.10 zinkově šedá.

Plochá nosná konstrukce bočních křídel je navržena z OSB desek a pokryta rovněž hliníkovou střešní krytinou PREFALZ ve stejném odstínu. Ve střední části budovy jsou nad plnostěnnými nosníky navrženy CLT panely z vrstveného dřeva.

Podhájska 06 foto Ateliér na bašte
Podhájska | Zdroj: foto Ateliér na bašte

Prověřeno časem

Ateliér na baště sídlí v Nových Zámcích a může se pochlubit více než 25letou historií a víceméně neměnným osazenstvem.

„Týmová práce je pro nás z dlouhodobého hlediska velmi důležitá. Každý v týmu má svou roli a tvoří tak nedílnou část fungujícího celku, který postupně generuje jak malé projekty, jako jsou rodinné domy, chaty, garáže, tak velké projekty jako hotely, bytové domy, veřejná prostranství, wellness objekty anebo třeba koupaliště,“ upřesňuje Ladislav Bakša.

Podhájska 07 foto Ateliér na bašte
Podhájska | Zdroj: foto Ateliér na bašte

Podobně jako je tým architektů Ateliéru na baště stmelen letitými zkušenostmi, tak i materiály použité při výstavbě patří mezi ty, které se jen tak neokoukají a něco vydrží.

Fasádě dominuje kombinace skla a dřeva, přesto do ní výrazně zasahuje především střešní hliníková krytina, která ve středu budovy přechází do fasády a končí až u soklu.

Podhajska 0107 foto PREFA Aluminiuprodukte
Podhájska | Zdroj: foto PREFA Aluminiuprodukte

Při výběru střešní krytiny jsme kladli důraz na kvalitu a spolehlivost. Použitý materiál musel být použitelný jak na střešní, tak na fasádní plochu bez výrazného členění. Požadavkem investora byla bezúdržbovost. Rozhodující vliv měl ve finále také osobní přístup dodavatele a řešení nestandardních detailů, které v příručkách výrobců střešních krytin nenajdete,“ upřesňuje Igor Bujdák, spoluautor vstupního objektu v Podhájské.

„Vše nakonec i díky společnosti PREFA Aluminiumprodukte proběhlo zcela hladce a v termínech,“ uzavírá Bujdák.

O projektu:
Země: Slovensko
Objekt, místo: vstupní budova, termální koupaliště Podhájska
Typ stavby: novostavba
Architekti: Ateliér na baště, Ladislav Bakša, Igor Bujdák a kolektiv
Realizace: Róbert Nyári
Typ fasády: PREFA PREFALZ
Barva fasády: P.10 zinkově šedá
Fotografie a výkresy: Croce & WIR, Ateliér na baště

cz.prefa.com

ZDROJ: PR článek společnosti PREFA Aluminiumprodukte