Rekonstrukce střechy s puren® Perfect

Nový život pro starou konstrukční část.

Málokterá součást budovy je vystavena takovému vnějšímu působení zátěže jako střecha. Proto je obnova střešní krytiny vedle pravidelné údržby rozumným opatřením, jak dlouhodobě zachovat její funkčnost. Koneckonců krytina nechrání jen budovu, ale také její vlastní konstrukci před poškozením způsobeným větrem a povětrnostními vlivy. V případě výměny střešní krytiny lze také celou konstrukci uvést do souladu s nejnovějšími energetickými normami.

Příklad ze Schwäbisch Gmündu, kde byl použit vysoce účinný izolační materiál PIR od společnosti puren, optimalizovaný pro renovace, ukazuje, že takovou renovaci lze provést rychle a bez větších omezení pro uživatele.

Společenství vlastníků dvou bytových domů postavených v roce 1953 ve Schwäbisch Gmündu se rozhodlo renovovat střechy, aby byly energeticky účinnější, mimo jiné kvůli rostoucím nákladům na energie. Sedlové střechy obou budov, které stály proti sobě, dosud nebyly zatepleny.

Zdroj: © puren gmbh

Koncepce renovace tesařského mistra Johannese Freye počítala s dekonstrukcí až na krokve, jakož i s nadkrokevní izolací vysoce účinným izolačním materiálem PIR a následnou novou střešní krytinou se střešními taškami.

„Při četných renovacích střech, které jsme v posledních letech prováděli, se některé systémy ukázaly jako obzvláště účinné,“ říká zkušený Johannes Frey. „Patří mezi ně i vysoce energeticky účinné nadkrokevní izolační systémy Puren. Důvodem je jejich mimořádně rychlá a snadná montáž, vysoká úroveň ochrany proti povětrnostním vlivům během výstavby a vynikající a dlouhotrvající tepelná ochrana i při nízkých tloušťkách izolace.“

Zdroj: © puren gmbh

Demontáž po částech

Po postavení lešení a umístění jeřábu, který rychle dodá potřebný materiál, začali zruční řemeslníci s dekonstrukcí. Za tímto účelem po úsecích odstranili stávající střešní krytinu včetně nosných latí ze střešních ploch se sklonem 28 stupňů.

Ihned poté tesaři položili robustní a mechanicky vysoce odolnou parozábranu s výstužnou mřížkou puren TOP DSB 100. V oblasti spár jsou plechy vybaveny systémem „lepidlo na lepidlo“ pro spojování. Ten zajišťuje trvale vzduchotěsné spojení mezi plechy a zabraňuje jak pronikání hmyzu, tak migraci vlhkosti kapilárami.

Zdroj: © puren gmbh

Izolační vrstva bez tepelných mostů

V oblasti okapu zajišťují bezpečný začátek práce s rovnou hranou dorazové špalíky namontované na nosné konstrukci. Desky z tvrdé PIR pěny puren Perfect o tloušťce 160 mm s perem a drážkou po obvodovu byly položeny ve stejný den.

Vysoce účinné izolační prvky mají dle normy jmenovitou hodnotu tepelné vodivosti λD = 0,022 W/(m·K). Na horní straně jsou na desky z tvrdé PIR pěny, které jsou navíc z výroby opatřeny systémem „lepidlo na lepidlo“, nakašírovány difuzně otevřené fólie. To umožňuje trvale větruvzdorné a nekapilární spojení v oblasti překrývajících se švů.

PIR izolační desky, které byly pokládány po částech, byly v případě potřeby řemeslníky nařezány na potřebnou velikost. S lehkými deskami se pracuje snadno a rychle.

Střešní řemeslníci připevnili desky z tvrdé PIR pěny ke střeše pomocí 40 mm silných kontralatí a vhodných systémových šroubů. Aby se zabránilo pronikání vlhkosti, byly latě opatřeny hřebíkovým těsněním. Následná nosná lať 30/50 S10 byla připevněna ke kontralatím v rozteči latí požadované pro pozdější krytinu.

Zdroj: © puren gmbh

Zajištění pro budoucnost

Zruční řemeslníci potřebovali na kompletní renovaci sedlové střechy o rozloze 380 m2 necelé tři a půl týdne. Přálo jim i počasí, takže čtyři řemeslníci mohli pracovat rychle. Na konci roku, tak byly střechy nejen dokonale zateplené a bezpečně zakryté, ale bytové domy také kompletně vybavené a opět energeticky optimalizované.

Díky vysoce účinné nadkrokevní izolaci od společnosti puren tak mohly být tepelné ztráty přes střešní dílce výrazně sníženy. A díky prozíravě naplánovanému a provedenému detailu okapu je možné bez tepelného mostu navázat na střešní izolaci i při pozdějším zateplení fasády.

Zdroj: © puren gmbh

Použité výrobky puren:

puren® Perfect

puren® TOP DSB 100

ZDROJ: PR článek společnosti puren