Partneři sekce:
  • Prefa

Zelená střecha s výhledem na panorama Českého ráje

Zelená střecha s výhledem na panorama Českého ráje

Odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně „Zelené střechy“ zorganizovala s podporou ministerstva životního prostředí první ročník soutěže Zelená střecha roku 2014. Druhé místo si odnesli tvůrci extenzivní pobytové zelené střechy na rodinném domě v Českém Ráji, kteří také získali cenu za inovaci.

Plánování zelené střechy na rodinném domě ve Štěpánovicích u Rovenska bylo od počátku součástí celkového záměru – vybudovat moderní stavbu s využitím maxima dostupných technologických vymožeností současnosti. Dům bude obývat rodina krajinářského architekta, jehož zálibou je i pěstování exotických rostlin. Proto tvar domu a zároveň i střechy vycházel z potřeby skloubit design domu se vzhledem přilehlých staveb z polykarbonátu, určených pro skleníkové kultury. Jednoduchý tvar zároveň omezil styčnou povrchovou plochu domu na nezbytné minimum, což má vliv i na tepelné ztráty pláště domu.


Výsledný tvar střechy o velikosti 12 x 12 m umožňuje využívat částečně i dešťovou vodu, která se ze střechy odvádí ve dvou svodech, vždy v protilehlých rozích, kam je spádovaná příslušná strana střechy. Dešťová voda z poloviny střechy i z veškerých skleníků je svedena do podzemní akumulační jímky o velikosti 20 m3, umístěné pod koupacím jezírkem. Takto získaná voda stačí k celoroční zálivce ve sklenících a v tropické zimní zahradě.Základem střechy je ocelová nosná konstrukce s trapézovým příčně uloženým plechem, na němž je parotěsná zábrana. Na ní je vrstva tepelné izolace tvořená 30 cm pochozí minerální vaty. Následuje hydroizolace Fatrafol-TPO (termoplastický polyolefin) o tloušťce 2 mm. Na hydroizolaci je položena vodoakumulační a drenážní rohož od firmy Optigreen typ 800 a na ní vrstva 10 – 12 cm extenzivního substrátu od firmy Optigreen typ M, určeného pro jednovrstvé skladby.

Rohož není kotvená, protože její rozložení je vyvážené na obě strany a tudíž zatížení je na obou stranách stejné. Vegetační pokryv tvoří převážně různé druhy rodů Sedum a Sempervivum, v jarních měsících se výrazně uplatňují nízké kosatce Iris pumila. Na střeše rostou také okrasné druhy trav, např. kostřava ovčí – Festuca ovina. Již třetím rokem se zde daří i mateřídouškám (Thymus serpylluma Thymus praecox), rostlinám rodu Saxifraga a některým drobným skalničkám (např. Gentiana clusii). Střecha se nezalévá a veškerá voda, která se k rostlinám dostane, je pouze z přirozených srážek.


Kolem celého obvodu střechy a také kolem komínů a světlíku je obsyp z kačírku. Na vyspárovaných okrajích, odkud se svádí voda ke vpustím, je v kačírku také uložena drenážní hadice. Ta zajišťuje rychlejší odtok srážek při přívalových deštích. Od schodiště, kterým se na střechu vstupuje, směrem k vyhlídkovému molu je na střeše vybudována cesta z plochých kamenů, díky nimž nezarůstá okružní trasa po obvodu střechy. V nejbližší době bude střecha osazena bezpečnostním zábradlím zhotoveným z lankového systému. Tak se nenaruší výhled na malebné okolní panorama Českého ráje.


Zhotovitel: Diké zahrady, s. r. o.
Autor projektu: Ing. Petr Halama
Realizace: 2012
Rozsah díla: 140 m2

Text: Alena Urbancová
Foto: SZÚZ