Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů
Galerie(13)

Okapové systémy – řešení hliníkových žlabových spojů

Partneři sekce:
  • Prefa

Okapový systém bychom měli chápat jako nedílný doplněk střešní krytiny, bez něhož je střecha neúplná. Jeho základními prvky jsou horizontální žlaby položené v hácích uchycených pevně ke střešním krokvím, čela zaslepující konce žlabů, kotlíky a kolena propojující svislé svodové roury držené objímkami, které jsou kotvené v obvodové zdi.

Mezi další velmi užitečné prvky patří například lapače listí zabraňující ucpávání svodových rour nebo odvaděče vody plnící sudy dešťovkou pro pozdější využití při zalévání. Výrobci pamatují i na úskalí spojená s tepelnou roztažností materiálů, a proto v jejich nabídce najdete i žlabové dilatace. Každý zkušený klempíř potvrdí, že při montáži a spojování žlabů se vyplatí volit jeden okapový systém z jednoho materiálu a nepodceňovat doporučené postupy. Jen tak může být zaručena dokonalá těsnost a pevnost systému.

01 | Příprava podkladu
Zdrsněte slepované plochy, tj. konce žlabů (8 cm) brusným papírem. Díky hrubému povrchu jinak hladkého materiálu lepidlo podstatně lépe plní svoji funkci.

02 | Odmaštění povrchu
Odmašťovadlo naneste na hadřík přibalený v lepicí sadě a konce žlabů odmastěte. Zároveň tak očistíte spojované plochy od zbytků laku po předchozím zdrsňování. Poté vyčkejte cca 5 minut, než čistidlo vyprchá.

03 | Aplikace lepidla
Naneste cca 8 mm široký proužek lepidla 5 cm od kraje spodního slepovaného žlabu. Tím docílíte vytlačení lepidla dovnitř žlabového spoje, a ne naopak ven. Speciální lepicí sada vystačí na cca 25–30 spojů žlabů (např. zn. Prefa).

04 | Spojování žlabů
Žlaby v místě návalky sesaďte do sebe a slepte je. Pomocí speciální svěrky žlabů můžete dokonale stáhnout jednotlivé díly k sobě tak, že spoj žlabů zvnějšku není vůbec nápadný. V nejvyšších místech, v návalce a u zadní vodní drážky, žlab pronýtujte 2 nýty.

05 | Začištění a utěsnění
Uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu. Případně odmontujte svěrku žlabu. Vytlačené lepidlo ze spoje uvnitř žlabu vlhkým prstem pravidelně rozmázněte. Utěsníte tím dokonale spoj.

06 | Nanesení lepidla
Naneste cca 8 mm široký proužek lepidla nebo silikonu 5 cm od kraje spodního žlabu. Transparentní, trvale elastický silikon vystačí na cca 25–30 spojů žlabů (např. zn. Prefa).

07 | Spojení žlabů
Žlaby sesaďte do sebe, případně stáhněte svěrkou a uzavřete vodní drážku na zadní straně žlabu.

08 | Vrtání otvorů
Rovnoměrně vyvrtejte do kříže otvory o průměru 4,1 mm. Snažte se nevrtat v nejnižším místě žlabu, kudy je odváděna dešťová voda.

09 | Nýtování spojů
Vlastní nýtování proveďte trhacími nýty 4×10 mm zvnějšku. Jejich stejná barevná úprava tak splní svůj účel. Počet nýtů je závislý na velikosti žlabů – r. š. 250 6 nýtů; r. š. 280 a 333 8 nýtů; r. š. 400 10 nýtů.

10 | Utěsnění nýtů
Nýty na vnitřní straně žlabu dodatečně utěsněte silikonem.

11 | Příprava montáže
Dilataci je nutno namontovat z důvodu tepelné roztažnosti materiálu vždy po 12 m u podstřešních půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po 6 m. U střech valbových či stanových, s úžlabími, kde se použijí vnitřní a vnější žlabové rohy, se zkracuje délka umístění dilatací od těchto míst vlevo a vpravo na polovinu, tj. na 6, resp. 3 m.

12 | Montáž dilatace
Vlepte dilataci obdobně jako u již popsaného postupu nejprve k prvnímu žlabu. Pak krytku návalky převlékněte přes spoj tak, aby bylo možné provést dolepení druhého žlabu. Nakonec vysuňte krytku do strany do určené pozice a gumu dilatace schovejte zvnějšku záslepkou. Připevnění krytky návalky můžete provést pouze jedním nýtem na jedné straně spoje!

INFORMACE O MATERIÁLU:

Žlabová dilatace Prefa se vyrábí z přírodního hliníku. V sortimentu najdete řešení pro hranaté i půlkulaté žlaby a to v provedení s přesně stanoveným rozměrem (např. 280 či 333 mm) anebo jako „nekonečný pás“.  Žlaby a okapy půlkulaté i hranaté by měly být dilatovány každých 12 běžných metrů.

Pozor!

Z důvodů bezpečnosti práce do žlabu nestoupejte ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technických příruček.

TEXT + foto: Prefa

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.