Partneři sekce:
  • Prefa

Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovní postup)

Komínový systém s tenkostěnnou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojem je ideální pro zajištění nezávislosti, bezpečnosti a tepelné pohody.

Napojovací díl kouřovodu

Krok 9: Kanálky zadního odvětrání

Izolační rohože se zepředu seříznou podél zadní hrany kanálků zadního odvětrání. Tyto kanálky musí zůstat volné po celé výšce komína. Izolace se vloží až od napojovacího dílu dvířek.

09 Kanálky zadního odvětrání
09 Kanálky zadního odvětrání |

Krok 10: Spárovací tmel do spoje

Do hrdla keramické vložky se v dostatečném množství nanese spárovací hmota. Na vrchní hranu komínové tvárnice se nanese tenkovrstvá malta pomocí tzv. hřebene.

10 Spárovací tmel do spoje
10 Spárovací tmel do spoje |

Krok 11: Osazení tvárnice

Do čerstvého lůžka tenkovrstvé lepicí malty se osadí komínová tvárnice a zarovná se do roviny.

11 Osazení tvárnice
11 Osazení tvárnice |

Krok 12: Tepelná izolace

Do komínové tvárnice se osadí izolační rohož tak, aby byl spoj izolace v ose stěn komínové tvárnice. Zářezy na izolaci mají směřovat dovnitř komínové tvárnice.

12 Tepelná izolace
12 Tepelná izolace |

Krok 13: Malta na tvárnici

Pomocí špachtle se nanese na vrchní hranu komínové tvárnice tenkovrstvá lepicí malta. Malta nesmí ucpat kanálky zadního odvětrání.

13 Malta na tvárnici
13 Malta na tvárnici |

Krok 14: Osazení tvárnice

Do maltového lože se položí další komínová tvárnice a zarovná se do roviny. Izolační rohože se zahnou a zastrčí do tvárnice.

14 Osazení tvárnice
14 Osazení tvárnice |

Krok 15: Keramická vložka

Do osazených komínových tvárnic se zasune keramická vložka. Hrdlo vložky má být v horní části.

15 Keramická vložka
15 Keramická vložka |

Krok 16: Vyhlazení spoje

Spoj vložek se vyhladí tzv. vyhlazovačem. Tím se odstraní přebytečný spárovací tmel.

16 Vyhlazení spoje
16 Vyhlazení spoje |

Krok 17: Otvor pro napojení kouřovodu

Do komínové tvárnice se vyřízne otvor pro napojení kouřovodu podle pokynů výrobce. Pokud bude napojovací díl kouřovodu pod úhlem 45°, vyřízne se otvor se stejnou šířkou i do spodní tvárnice tak, aby se jej díl nedotýkal.

17 Otvor pro napojení kouřovodu
17 Otvor pro napojení kouřovodu |

Krok 18: Vložení izolace

Do vyříznuté tvárnice se vloží izolační rohož tak, aby její horní okraj lícoval s okrajem tvárnice. Okraje izolace se odříznou rovně s okrajem kanálků zadního odvětrání.

18 Vložení izolace
18 Vložení izolace |
RubrikyKomínyŠtítky