Přípravky na ochranu dřeva

Přípravky na ochranu dřeva

Partneři sekce:

Jaké vlastnosti musejí výrobky používané k ochraně dřeva splňovat? Jak dalece se liší přípravky pro použití v exte­riéru od materiálů vhodných pro ochranu dřeva do vnitřních prostor? Existuje doporučený postup pro práci s těmito výrobky? Pomoc i usnadnění v orientaci v této oblasti se snaží poskytnout tento příspěvek.

Materiály vhodné do exteriéru

Dělí se do dvou skupin, a to na:
•    ředitelné vodou,
•    ředitelné rozpouštědly.

Obě skupiny obsahují základní napouštědla (bezbarvá či pigmentovaná) vnikající do hloubky dřeva. Při máčení nebo tlakové impregnaci dochází k hlubšímu pronikání než při nanášení štětcem. Doporučená vlhkost dřeva je 18 %. Tyto přípravky obsahují látky proti houbám, plísním a škůdcům. Nejčastěji se používají Tebuconazol, Dichlofluanid, Permethrin. Pro pigmentaci těchto přípravků se používají oxidy železa, které jsou světlostálé a chrání dřevo i proti UV záření.

Vodouředitelná napouštědla se vyrábějí nejčastěji na základě alkydových nebo akrylátových pryskyřic.

Rozpouštědlová napouštědla bývají syntetická nebo olejová. Vnikají hlouběji do dřeva než napouštědla ředitelná vodou. Jejich nevýhodou je délka schnutí – 8 až 24 hodin. Další nátěr tenkovrstvou nebo tlustovrstvou lazurou se provádí po uschnutí, nejlépe druhý den. Tenkovrstvá lazura se používá při nezaručené rozměrové stálosti výrobku, např. konstrukce pergol apod. Její výhodou je jednodušší opra­va. Tlustovrstvá lazura se používá hlavně u stálorozměrových výrobků (okna, dveře). Je omyvatelná a má větší odolnost. Nevýhodou jsou horší opravy a nutnost častější údržby.

V posledních letech dochází k návratu olejů a vosků. Vyrábějí se tradiční oleje, např. vařený lněný olej, olej ze semen stromu Tonk (Čína), dánský olej a jiné. Nanášejí a udržují se velmi jednoduše. Při jejich použití se dřevina přirozeně zbarvuje nebo šedne a obnova se musí provádět častěji. Vyrábějí se také tzv. modřínové oleje s tzv. UV nano ochranou. Ty se vsakují hluboko do dřeva, kde vytvoří ochrannou vrstvu, která je vodo­nepropustná, ale prodyšná vůči vlhkosti.

Přípravky k ochraně dřeva v interiéru

Jedná se o barvy, laky, oleje, vosky a mořidla. Vyrábějí se na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových pryskyřic. Laky na nábytek a podlahy se aplikují stříkáním, v průmyslu stříkacími automaty, polévačkami a válcovými zanášečkami či válečky, méně často štětcem. Množství laku používané na 1m2 se pohybuje mezi 80 až 150 g. Lak se nanáší 2- až 3krát s jemným mezibrusem (zrno 220 až 400) na dobře obroušené dřevo. To se brousí ostrým papírem ve směru vláken zrnem 80 až 150. U vodouředitelných laků se doporučuje poslední zrno 180. Dřeviny s vyšším obsahem pryskyřic (např. borovice) se doporučuje lakovat do 6 hodin od posledního přebroušení.

Ve výrobě olejů a vosku na nábytek se používá carnabua, candelila, kalafuna, včelí vosk (většinou od afrických včel), lněný olej, sójový olej, olej ze semen rostlin). Zpracová­ní těchto materiálů je jednodušší než lako­vání. Nevýhodou je menší odolnost, výhodou jednodušší opravitelnost. Nanášejí se štětcem, hadrem, houbou nebo kartáčem.

Pavel Kašpar
Autor je jednatelem společnosti Acolor, s. r. o.