Baumit StarTrack X1 – Revolučně rychlé kotvení izolantu

01 baumit startrack x1 instalace lepici kotvy
Zdroj: Baumit

Novinka roku 2021 Baumit StarTrack X1 představuje revoluční přístup v lepeném kotvení izolačních desek. Byl to právě Baumit, renomovaný výrobce stavebních materiálů, jehož velkou předností před konkurencí dodávající jednotlivé komponenty zateplení je vždy nabídka uceleného certifikovaného ETICS systému pro efektivní tepelnou izolaci domu.

Právě komplexní řešení v podobě nabídky nejvhodnější kombinace jednotlivých prvků zateplovacích systémů bylo počátkem jejich úspěchu a obliby v očích investorů i realizačních firem. To platí také pro příběh aktuálního zateplovacího systému Baumit open.

Zatímco skladba jednotlivých vrstev systémů se v čase poměrně ustálila, velkým vývojem prochází používané materiály. Vše totiž směřuje k rychlejší aplikaci zateplovacího systému při realizaci a tím ke snížení celkových nákladů.

Nové lepicí kotvy Baumit StarTrack X1, které letos představil Baumit ve spolupráci s tradičním výrobcem kvalitního nářadí Hilti, to jen potvrzují.

02 baumit startrack x1 instalace lepici kotvy detail
Baumit StarTrack X1 – Instalace lepicí kotvy – detail | Zdroj: Baumit

Lepicí kotva Baumit StarTrack X1, která je součástí již zmíněného zateplovacího systému Baumit open a Baumit Star EPS, je určena především k aplikaci certifikovaných izolačních desek Baumit openReflect, respektive Baumit StarTherm na železobetonové podklady novostaveb.

Konstrukce této nové kotvy se však opírá o více než 15leté zkušenosti Baumitu z oblasti lepení izolantu k různým typům konstrukcí.

03 baumit startrack x1 lepici kotva detail
Baumit StarTrack X1 – Lepicí kotva – detail | Zdroj: Baumit

Hlavní trumfem lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 je její až 5x rychlejší aplikace v porovnání s předešlým systémem vyžadujícím velmi pracné a časově náročné vrtání do konstrukce podkladu i samotného izolantu pro následné uchycení hmoždinek.

Tajemství výrazně zkrácené doby aplikace lepicích kotev Baumit StarTrack X1 tkví v nové technologii jejich uchycení pomocí vystřelování hřebů speciálním vsazovacím přístrojem Hilti DX 5. Vzhledem k tomu, že se jedná o prachem poháněný přístroj, je zcela nezávislý na přívodu elektrické energie. Mezi jeho další přednosti patří vedle snazší manipulace rovněž téměř bezhlučný provoz.

04 baumit startrack x1 kotveni izoalcnech desek
Baumit StarTrack X1 – Kotvení izolačních desek | Zdroj: Baumit

Hodnota U (součinitel prostupu tepla) se zlepšuje při použití lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 oproti osazení běžných hmoždinek až o 10 %. Děje se tak díky skutečnosti, že izolační desky se neprovrtávají, ale lepí.

Kotvy se nacházejí pod izolantem a díky vysoce kvalitní lepicí hmotě Baumit openContact bezpečně kotví tento izolant k podkladu. Nedochází tedy k vytváření bodových tepelných mostů. Přikotvit je možné všechny izolanty na bázi EPS-F až do tloušťky 300 mm.

Technologický postup je přitom velmi jednoduchý. Do vsazovacího přístroje se nejprve vloží páskované hřeby a po zavření zásobníku se zasune do předepsaného otvoru pásek s prachovými nábojkami. Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 se poté nasadí na čelo přístroje.

Po jeho přitlačení ke zdi a zmáčknutí spouště je kotva s vystřeleným hřebem osazena.

05 baumit startrack x1 rez konstrukci vrstvy
Baumit StarTrack X1 – Řez konstrukcí – vrstvy | Zdroj: Baumit

Pro rozmístění lepicích kotev Baumit StarTrack X1 platí následující doporučení. U objektů do výšky 8 m od úrovně terénu lze použít 6 ks/m2 (rastr 400 x 400 mm). Pro objekty do výšky 15 m je předepsáno 8 ks/m2 (rastr 300 x 400 mm) a pro objekty do výšky 25 m lze použít 10 ks/m2 (rastr 250 x 400 mm).

Při samotném lepení izolačních desek se poté používá vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota Baumit openContact.

Pro dosažení maximální přídržnosti zateplovacích desek k podkladu zachováváme v technologickém postupu systém nanesení okrajového pásu a tří středových terčů lepicí stěrky na izolační desku tak, aby při jejím lepení způsobem „čerstvé do čerstvého“ byla výsledná plocha slepu min. 40 %.

Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 je jasným důkazem pokroku – vrtání hmoždinek u zateplovacích systémů se pro betonové konstrukce stává minulostí.

www.baumit.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Baumit