ASB Články na tému

chemická ochrana dřeva

Zabudovaná vlhkost v konstrukci může mít v dlouhodobém horizontu závažné  následky. Pokud se navíc v této skladbě vyskytují dřevěné prvky, je riziko napadení dřevokaznými houbami a plísní extrémně vysoké. Plíseň se však nebude projevovat pouze ve skladbě, ale časem se začne dostávat i do interiéru. Užívání takovýchto prostor je pak pro lidi škodlivé a nezdravé.

Chemická ochrana dřeva umožňuje zvýšit přirozenou trvanlivost dřeva, to znamená jeho odolnost proti abiotickým vlivům (slunečnímu záření, emisím apod.) a biologickým škůdcům (houbám, hmyzu apod.). V praxi se používají vhodné typy chemických látek – chemické prostředky na ochranu dřeva, respektive chemické ochranné prostředky. Ty se na povrch dřeva nebo do určité hloubky dřeva zavádějí nátěrem, postřikem, máčením a jinými beztlakovými technologiemi, chceme-li dosáhnout jejich většího průniku a příjmu do dřeva, tak i podtlakovo-přetlakovými technologiemi v impregnačních kotlech.

Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárněbezpečnostní opatření, mezi něž se řadí architektonické včlenění stavby, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení objektu a také protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm (poškození zdraví osob, zvířat, ztráty na majetku a životech). Tento článek se zabývá jednou částí protipožárních opatření – protipožárními nátěry na dřevo a jejich správným použitím v praxi.

Na trvanlivost dřevěných otvorových výplní má vliv především jejich nátěr. Při jeho poškození vzniká nebezpečí destrukce dřevěných nosných částí otvorových výplní vinou biotických činitelů, jako jsou dřevokazné houby, hmyz, plísně, a abiotických činitelů, například UV záření, vody a mrazu. Takové poškození může zapříčinit nefunkčnost otvorové výplně.

Jaké vlastnosti musejí výrobky používané k ochraně dřeva splňovat? Jak dalece se liší přípravky pro použití v exte­riéru od materiálů vhodných pro ochranu dřeva do vnitřních prostor? Existuje doporučený postup pro práci s těmito výrobky? Pomoc i usnadnění v orientaci v této oblasti se snaží poskytnout tento příspěvek.