01 Krátká strana

Utěsnění konstrukcí systémem ISOVER Vario® (pracovní postup)

Partneři sekce:

Zabudovaná vlhkost v konstrukci může mít v dlouhodobém horizontu závažné  následky. Pokud se navíc v této skladbě vyskytují dřevěné prvky, je riziko napadení dřevokaznými houbami a plísní extrémně vysoké. Plíseň se však nebude projevovat pouze ve skladbě, ale časem se začne dostávat i do interiéru. Užívání takovýchto prostor je pak pro lidi škodlivé a nezdravé.

Samozřejmě dlouhodobá vlhkost se může podepsat i na kvalitě zabudovaného dřeva, které má ve spoustě případech nosnou funkci. Následky spojené se ztrátou stability konstrukce bývají fatální a těžko opravitelné. Pro majitele a řemeslníka to může být hotová pohroma, protože lze očekávat vysoké nároky na náhradu škody a  finanční výdaje s opravou spojené.

Použití systému parotěsnosti ISOVER Vario® nabízí spolehlivou ochranu před poškozením budov vlhkostí. Díky variabilním (inteligentním) parobrzdám Vario® XtraSafe a Vario® KM Duplex UV zajistíte těsnost proti pronikání vlhkosti, a zároveň i vysychání již zabudované vlhkosti. Jak je to možné? Tyto materiály jsou totiž schopny měnit své difuzní vlastnosti na základě vnějších podmínek.  V zimě tak brání pronikání vlhkosti do konstrukce a naopak v létě propouští vlhkost ven a napomáhají vysychání.

Podmínkou správné funkce celého systému je použití kompletního sortimentu doplňků – tmelů a lepicích pásek dokonale přizpůsobených fóliovému materiálu a běžným stavebním podkladům. Tento systém lze s úspěchem využít ve stěnách, stropech i střechách. I přes použití tohoto kvalitního materiálu je nutností věnovat zvýšenou pozornost detailům, prostupům a napojením na okolní stavební prvky a konstrukce. I zde platí pořekadlo, že ďábel se skrývá v detailu.

Jak na správné utěsnění kolem kleštin?

Informace o materiálu

Univerzální vysoce pružná lepicí páska ISOVER Vario Multitape SL je určená k lepení detailů. Jedná se především o styk parobrzdy a dřevěné konstrukce, nebo utěsněníprostupů instalací. Systém doplňků Vario® je speciálně vyvinut k lepení v ploše  i řešení detailů.

Nezbytným předpokladem pro parotěsné napojení parobrzdy na kleštiny či jiné prvky krovu pomocí lepicí pásky je vyříznutí fólie, které zcela odpovídá tvaru opracovaného detailu. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat starým popraskaným trámům. Aplikace se proto bude lišit, pokud budeme napojení provádět u novostavby nebo u rekonstrukce.

Co budete potřebovat?

 • Parobrzda
  • ISOVER Vario® KM Duplex UV, nebo ISOVER Vario® XtraSafe (role v návinu 30, nebo 60 m2 ,o rozměrech 40, nebo 20m x 1,5m)
 • Dvousložkový lepicí tmel
  • ISOVER Vario® DoubleFit, kartuše 310 ml
 • Pásky
  • Isover Vario® KB1 (doporučeno dělit střihem ), nebo Isover Vario® XtraTape (lze dělit trháním)
  • lepicí Vario® MultiTape nebo MultiTape SL, lze dělit střihem či řezem

Kleštiny novostavby 

01 Krátká strana

Lepicí pásku Vario® MultiTape SL přilepíme nejprve na krátké strany na fólii těsně u trámů. Za tímto účelem sloupneme pouze jeden pruh krycí vrstvy.

01 Krátká strana
01 Krátká strana | Zdroj: Isover

 

02 Lepení k trámu

Sloupneme druhý pruh krycí vrstvy lepicí pásky a pevně přilepíme k trámu. U hran trámu lepicí pásku nařízneme nožem podle obrázku a pevně přilepíme.

02 Lepení k trámu
02 Lepení k trámu | Zdroj: Isover

03 Aplikace tmelu

Na všechny rohy trámu aplikujeme lepicí tmel Vario® DoubleFit.

03 Aplikace tmelu
03 Aplikace tmelu | Zdroj: Isover

04 Dlouhé strany

Pak zalepíme dlouhé strany páskou Vario® MultiTape SL, dle instrukcí v předchozím kroku. Všechny lepicí pásky přejedeme gumovým válečkem. Kleštiny jsou tímto spolehlivě utěsněny.

04 Dlouhé strany
04 Dlouhé strany | Zdroj: Isover

Kleštiny u rekonstrukce

05 Vyříznutí fólie

Pro připojení trámu ve staré stavbě vyřízneme fólii ve tvaru písmene X. Při práci dbáme na to, aby jazýčky fólie ukazovaly směrem do prostoru.

05 Vyříznutí fólie 
05 Vyříznutí fólie  | Zdroj: Isover

06 Úprava fólie

Trojúhelníkové jazýčky fólie zkrátíme rovnoběžně s šikmou částí střechy na délku 2,5 cm. Tím se zajistí vzduchotěsné přilepení fólie a trámu

06 Úprava fólie 
06 Úprava fólie  | Zdroj: Isover

07 Vyplnění trhlin

Lepená místa na trámech důkladně zbavíme prachu a nečistot. Trhliny v trámu vyplníme dostatečným množstvím lepicího tmele Vario® DoubleFit. Pro optimální utěsnění protáhneme housenku tmele o několik centimetrů přes lepené místo.

07 Vyplnění trhlin 
07 Vyplnění trhlin  | Zdroj: Isover

 

08 Aplikace tmelu

Do všech rohů aplikujeme tečku lepicího tmele Vario® DoubleFit.

08 Aplikace tmelu 
08 Aplikace tmelu  | Zdroj: Isover

09 Aplikace pásky

Jednotlivé jazýčky fólie přelepíme páskou Vario® MultiTape SL. Nejprve na fólii nalepíme jeden lepicí pruh těsně k trámu. Odstraníme krycí vrstvu z druhého lepicího pruhu, přelepíme s přesahem, zařízneme u hran trámu, přeložíme a bez záhybů či vrásek přilepíme.

09 Aplikace pásky 
09 Aplikace pásky  | Zdroj: Isover

10 Spolehlivé utěsnění

Pak pro spolehlivé utěsnění nalepíme po obvodu trámu další čtyři proužky pásky Vario® MultiTape. Pro optimální přilepení přejedeme všechny lepicí pásky gumovým válečkem.

10 Spolehlivé utěsnění 
10 Spolehlivé utěsnění  | Zdroj: Isover
Text + foto: Isover