Partneři sekce:

Jak vybrat míchací metlu (přehled)

Míchací metla
Zdroj: Hornbach

Míchadla jsou nedílnou součástí stavební profese – na každé stavbě a prakticky při každém stavebním úkonu se setkáme s hmotou, kterou je třeba promíchat. K tomu potřebujeme samozřejmě nejen přístroj jako takový, ale i správnou metlu.

Na co se zaměřit?

Na trhu jsou k dostání metly převážně z oceli (lakované, s práškovým nástřikem či pozinkované), občas se ovšem můžeme setkat i se sklolaminátem. Vždy samozřejmě platí, že musíme vybrat metlu určenou pro mísení konkrétního typu směsí – a výběr vhodného, odolného materiálu by měl účelu být přizpůsoben již ze strany výrobce. Jinou metlou totiž budeme míchat barvy, jinou hustší tekuté směsi a konečně i jinou odolnost vyžadují směsi plastické.

V neposlední řadě je třeba se zaměřit na upínací systém metly, aby správně pasoval do našeho přístroje, případně aby s ním byl plně kompatibilní.

 Po kliknutí se vám zobrazí tabulka v plné velikosti

Po kliknutí se vám zobrazí tabulka v plné velikosti |

Samotná velikost metly je něco, co je třeba promyslet nejen z hlediska směsi, kterou budeme míchat, ale i z hlediska vlastních zkušeností. Příliš velké metly (kolem 160 mm průměru) mohou zbytečně zatěžovat náš nástroj při udržení potřebných otáček – a hrozí tak poškození míchadla. Příliš malá metla naopak bude míchat velmi pomalu a hrozí, že nedojde k řádnému promíchání celého objemu směsi. Obecně platí, že menší metly slouží pro míchání menšího množství materiálu (např. do 120 mm pro 15 kg max), zatímco větší pro větší objemy (tj. v řádu desítek kilogramů, 160 mm je vhodné pro míchání např. až 60 kg hmoty).

U výběru délky metly je vhodné zohlednit čas, který strávíme na stavbě. Pokud plánujeme celodenní práce, jsou vhodnější delší metly (kolem 600 mm), které umožní vzpřímenější stoj u míchání a omezí zátěž na pohybový aparát pracujícího.

Kdo metly vyrábí?

Metly vyrábí prakticky každý výrobce, který na trh dodává i míchadla. Kromě výrobců v přehledové tabulce, tak můžeme sehnat metly např. i od Einhellu, Narexu, Hitachi, Makity, Festy, Stanley… a to ve všech výše popsaných velikostech (tj. od průměru několika centimetrů pro menší objemy a občasné použití až po průměry určené pro dlouhodobou práci s velkými objemy hmoty).

Redakce