Zima stavba

Zdění v zimě: Jak, kdy, čím a za jakého předpokladu? (přehled)

Partneři sekce:

Zdění běžně probíhá za teplot nad 5 °C, což je hraniční teplota pro většinu stavebních procesů (jmenovitě těch mokrých), a naopak při teplotách pod - 5 °C se zdění striktně nedoporučuje. Co ovšem při teplotách mezi těmito hranicemi? Jmenovitě mezi 0 a 5 °C?

Pro zimní období – zejména mírné zimy – nabízí celá řada výrobců tzv. zimní malty. Tyto malty tvrdnou i při nižších teplotách a to až do zmíněných – 5 °C, samozřejmě dle pokynů jednotlivých výrobců. Přesto ovšem zimní malta není to jediné, co musíme brát v úvahu, když chceme zdít v zimě. Jak tedy na to?

Zásady zdění v zimě

  • Materiál chráníme před nepříznivým počasím – palety cihel a pytle s maltou skladujeme v suchu do – 5 °C, zdící pěnu v temperované stavební buňce, jelikož její skladovací teplota je nad 10 °C.
  • Při samotném zdění musíme cihly očistit od námrazy, sněhu a klasického znečištění. Cihly musí být suché a nesmí se namáčet.
  • Při zpracování a tuhnutí malty hlídáme venkovní, okolní teplotu, která nesmí klesnout pod – 5 °C. Pokud připravujeme maltu při teplotách pod nulou, ohříváme záměsovou vodu na cca 30 °C. Zimní maltou zdíme do max + 15 °C, při vyšších zdíme již klasickou maltou.
  • Čerstvé zdivo chráníme před rozmary počasí nepromokavou fólií a hlídáme teplotu, která stále ještě nesmí klesnout pod – 5 °C. Pokud hrozí nižší teploty, musíme zdivo obalit polystyrenem tl. nejméně 5 cm (a pak teprve překrýt fólií). I v takovém případě by venkovní, okolní teplota neměla klesnout pod – 10 °C a zejména ne dlouhodobě!
  • Technologická přestávka se uvažuje jen při teplotách nad 5 °C a to včetně zdiva zděného na zimní maltu. Dobu, kdy byly teploty nižší, neuvažujeme a před statickým zatížením zdiva (nebo navazujícími pracemi) musíme přestávku dodržet za řádných teplot.
  • Jakékoliv podcenění zimních teplot může vést k dodatečným nákladům. Při práci v zimě nejen že jde práce pomaleji, je také obtížnější dodržet kvalitu stavebních prací, a i to má dopad na finální velikost deformace konstrukcí vlivem objemových změn – čím je teplota při provádění nižší, tím se také zvyšuje pravděpodobnost vzniku nějakých trhlin, ať už v omítkách nebo i v samotné nosné konstrukci. Přestože tedy můžeme se zimními maltami pracovat, měli bychom brát v úvahu proměnlivost počasí a raději odložit práce alespoň do doby, než přestanou hrozit zimní mrazy.
  • Při teplotách nižších (než je – 5 °C) stále můžeme zdít pomocí PUR pěn za předpokladu, že nádoby byly vhodně skladovány a nedošlo k jejich namrznutí. Zdít pak můžeme zpravidla do – 10 °C. V takovém případě je ale lepší nekombinovat zdění na maltu se zděním na pěnu, protože změna technologie samozřejmě ovlivní vlastnosti zdiva, což je nutné konzultovat se statikem či projektantem – a rovněž se změní podmínky vytuhnutí a náš přístup k čerstvě vyzděnému zdivu.

Jaké možnosti se na trhu nabízí?

Název Cemix Zdicí malta se zimní úpravou HELUZ SBC malta pro celoplošnou tenkou spáru Z KM Beta Zdicí cementová malta se zimní úpravou Ytong/Silka zdící malta zimní webermix Z Baumit MM 50 (nebo 100) W
Pevnost 5 (011), 10 (021)

a 15 (031) MPa

10 MPa 10 MPa 10 MPa 10 MPa 5 nebo 10 MPa
Balení 25 kg 20 kg 40 kg 25 kg 25 kg silo
Spotřeba 22.5 kg/12 mm/m2 21 kg/m², dop. tloušťka 12 mm 15,2 kg/10 mm/m2 suché směsi 12,5 kg/10 mm/m2 16 kg/10 mm/m2 suché směsi
Zrnitost 4 mm 4 mm 0–0,6 mm 2 mm 2 mm
Výrobce Cemix Heluz KM Beta Ytong Weber Baumit
red