Partneři sekce:

Postup při malování interiéru barvami PCI

Postup při malování interiéru barvami PCI

Malování barvami PCI je jednoduché a výsledkem je při dodržení všech podmínek kompaktní nátěr odpovídající kvality, barevnosti i trvanlivosti. Nicméně v průběhu aplikace mohou nastat různé komplikované situace způsobené nedodržením stanovených technologických postupů.

Informace o materiálu

   a)  Skladba systému PCI Multitop® Classic – pro minerální podklady, staré disperzní nátěry, sádrové desky, sádrokarton, hladké podklady:

  • Penetrace: PCI Gisogrund® PGM nebo PCI Gisogrund® OP ředěný 1 : 1 vodou
  • Mezivrstva: PCI Multitop® Classic ředěný 1 : 0,3 l čisté vody
  • Krycí vrstva: PCI Multitop® Classic ředěný 1 : 0,1 l čisté vody

* Doporučuje se technologická přestávka mezi 1. a 2. nátěrem 4–5 hodin (při +20 °C).
  

   b)  Skladba systému PCI Multitop® Premium – pro nové omítky, cihlové pohledové zdivo, sádrové stavební desky a prvky, sádrové omítky, koupelny, desky z vláknitého cementu, nový beton a starý beton:

  • Penetrace: PCI Gisogrund® PGM nebo PCI Gisogrund® OP ředěný 1 : 1 vodou
  • Mezivrstva: PCI Multitop® Premium ředěný 1 : 0,1 l čisté vody
  • Krycí vrstva: PCI Multitop Premium ředěný 1 : 0,05 l čisté vody

Přeředěná barva – nízká viskozita:

To nastane, když je malířský nátěr příliš naředěný vodou. Samotná barva při aplikaci stéká, dochází k promáčení a rozpouštění spodních vrstev, materiál má minimální kryvost, vznikají pruhy (protože není možné docílit správného rozprostření pigmentu po ploše), může také dojít k praskání a trhání nátěru (protože je omezeno zesítění pryskyřice/polymerů obsažených v barvě, které tvoří její hlavní pojivovou složku). 

Příliš hustá barva – vysoká viskozita:

Pokud je barva moc hustá, špatně se roztírá, nelze docílit potřebného rozlivu, čímž je znemožněno docílit hladkého, slitého nátěru bez struktury nebo stop po nanášení. Vysoká hustota nátěrové hmoty způsobuje silnou adhezi a vnitřní pnutí, kvůli kterým se nátěr může snadno od podkladu odtrhnout. Příliš hustou barvou se také zpravidla vytvoří silná vrstva, mající za následek pomalé zasychání, v neposlední řadě dochází k jejímu stékání a zvýšené spotřebě barvy.

1 Zakrytí ostatních ploch:

Pomocí fólií a krycích pásek se zakryjí plochy, které se nebudou malovat, čímž se ušetří mnoho práce s úklidem po skončení malování. Po odlepení krycích pásek vzniknou rovné okraje.

2 Přelepení míst

I u vodou omyvatelných barev se doporučuje ochránit všechny nemalované součásti fólií nebo lepicí malířskou páskou.

3 Opravy defektů:

Nesoudržné vrstvy na stěně je třeba odstranit malířskou špachtlí.

4 Větší nerovnosti a trhliny

Praskliny je nutné „otevřít“ hranou malířské špachtle, aby se zvětšily a pak lépe zaplnily. Prach a nečistoty se odstraní suchým štětcem.

05 Oprava trhlin
Otevřená trhlina se poté navlhčí vodou a vyplní výplňovým tmelem.

6 Finalizace opravených míst

Po zatvrdnutí a vyschnutí se opravená plocha obrousí smirkovým papírem.

7 Nanesení penetračního nátěru:

Účelem penetračního nátěru je dostatečně zpevnit podklad a snížit spotřebu barvy. Aplikuje se nejlépe štětkou, eventuálně k penetraci určeným válečkem.

8 Příprava barvy

Vnitřní barvu s citrusovou vůní PCI Multitop® Classic pro první nátěr naředit v poměru 1 : 0,3 l a ve druhém 1 : 0,1 l vody.

9 Od malých ploch k celkům

Malé plochy a členitější části (například plochy kolem zásuvek, zárubní, okrajů stěn a také rohy místností) se nejprve natřou štětcem. Teprve pak se začíná s nanášením barvy na ostatní plochy. Tahy válečkem či malířským štětcem se musí tzv. křížit, aby se nátěr slil v jeden celek.

10 Vlastní malování

Doporučuje se začít stropem a následně natírat stěny od shora směrem dolů. Je třeba zvolit vhodné pracovní nářadí podle zvoleného typu malířské barvy. V případě barev PCI Multitop® Classic a PCI Multitop® Premium je to jemný váleček s kratšími vlákny.

Nátěry nových štukových omítek:

Pro barevné řešení v novostavbách je třeba mít na paměti, že nové omítky jsou značně alkalické. Zde je nutné nejprve zjistit, zda je podklad štuku nebo omítky dostatečně suchý a vyzrálý. Velmi často se stává, že je štuk aplikován na ne zcela vyzrálý podklad jádrové omítky, a následně se může stát, že provedený nátěr vnitřní barvou je poškozen alkalickými výluhy z podkladu. Podklad z minerální omítky by tedy měl mít max. vlhkost v rozmezí  6–8 % zbytkové vlhkosti. Aplikace nátěrů by měla probíhat za teplot od 15–23 °C. Nižší teploty způsobují pomalé zasychání a mohou mít vliv i na obsažená aditiva v nátěrových hmotách, projevující se prosáknutím vápenatých a cementových šlemů z podkladu. Před nátěry nových minerálních podkladů je vždy nutné použít vhodný penetrační nátěr, který sjednotí nasákavost podkladu, omezí eventuálně nežádoucí zbytkové výluhy z podkladu a zvýší přilnavost dalších vrstev a jejich vydatnost.

Pozor!

Od partnerů ASB

Penetrace musí být správně naředěná tak, aby se na povrchu nevytvářel lesklý film. Provádění penetračních vrstev pomocí velmi naředěných penetračních přípravků je naprosto nevhodné – vlivem příměsí plniv nedovolí vniknutí pojiva do podkladu a tím ani hloubkové zpevnění. Naředěný materiál navíc ztrácí pevnostní vlastnosti, může praskat a odlupovat se.

POZOR!

Výrobky je třeba vždy promíchat před aplikací a během ní.

tip

Vnitřní barvu s citrusovou vůní PCI Multitop® Classic pro první nátěr naředit v poměru 1 : 0,3 l a ve druhém 1 : 0,1 l vody. V případě volby myvatelné vnitřní barvy PCI Multitop® Premium, která je obzvláště vhodná pro tmavé a syté odstíny je tomu jinak – první nátěr 1 : 0,1 L vody a druhý nátěr 1 : ,05 L vody.

TEXT + FOTO: BASF