03 Celoplošné tmelení

Tmelení sádrokartonových konstrukcí (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jednou z klíčových součástí suché výstavby, která má vliv na výsledný dojem, je tmelení sádrokartonových desek včetně spárování. U tmelení rozlišujeme 4 stupně povrchové kvality podle toho, jaké vlastnosti od výsledné povrchové úpravy očekáváme a jaké jsou kladeny nároky na kvalitu povrchu z pohledu světelných podmínek.

Tmelení sádrokartonu je doporučeno provádět až po dokončení a potřebném vyschnutí všech vlhkých procesů na stavbě, bez následného vystavování konstrukcí vlivům náhlých teplotních a vlhkostních změn (po uzavření stavby proti vlivům povětrnosti).

Tmelení a stěrkování se provádí při teplotách prostředí i podkladu nad +5 °C. Tato teplota musí být udržována dalších min. 24 hodin. Konstrukce vícenásobně opláštěné sádrokartonem je třeba tmelit ve všech vrstvách opláštění. Podkladní vrstvy opláštění je možné tmelit sádrovým spárovacím tmelem Rigips aplikovaným pouze v jedné vrstvě bez výztužné pásky.

Stupně kvality povrchu

V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti zaměřují především na optické vlastnosti, jako je např. viditelnost formátů desek či zřetelnost spár. Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy sádrokartonových konstrukcí je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí.

Na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka, resp. uživatele stavby. Jedná se o způsob osvětlení povrchů („ploché světlo“), druh finální povrchové úpravy a podobně. V základu rozlišujeme čtyři stupně kvality dokončeného povrchu sádrokartonových konstrukcí, od Q1 do Q4.

Podmínkou pro dosažení kvality povrchů přiřazené stupňům jakosti Q2, Q3 a Q4 je dodržování doby tuhnutí a vysychání mezi jednotlivými pracovními kroky. Jaký je mezi jednotlivými kvalitami rozdíl?

Stupeň kvality Q1

Pro povrchy, na něž nejsou kladeny žádné optické (dekorativní/pohledové) nároky, je postačující základní tmelení odpovídající stupni jakosti Q1, které zahrnuje spárování sádrokartonových desek a překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků.

Schéma Q1
Schéma Q1 |

Přebytečný spárovací tmel se odstraní. Viditelné stopy po nářadí jsou přípustné. Základní tmelení zahrnuje i zakrytí výztužných pásek, pokud je použití pásek na základě zvoleného systému tmelení potřebné (závisí na druhu spárovacího tmelu, tvaru hran desek a druhu podkonstrukce). Broušení, stejně jako nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spáry se neprovádí.

Stupeň jakosti Q1 je doporučen pro plochy, které budou následně zakryty obklady.

Odborník radí

Jako ochranu rohů před poničením a koutů před popraskáním je ideální použít pásku Habito® Flex namísto klasických hliníkových lišt. Páska spolehlivě přenáší pnutí v konstrukci a díky své ohebnosti se přizpůsobí rohům i koutům všech úhlů. Je tedy vhodná i pro použití v podkroví, např. u šikmin. Výsledkem budou pevné spoje, odolné vůči nárazům.

Stupeň kvality Q2

Pokud v projektu není dáno jinak, provádí se tmelení SDK konstrukcí ve kvalitě Q2 – což kromě základního tmelení Q1 zahrnuje i dodatečné tmelení (tmelení „na jemno“, finální přetmelení). Standardní tmelení v kvalitě Q2 je vhodné pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádrokartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí. Jeho účelem je srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů.

Schéma Q2
Schéma Q2 |

Při tomto stupni jakosti nesmí zůstat viditelné otisky po zpracování nebo stopy po nářadí. Po dokončení tmelení je doporučeno případné nerovnosti přebrousit. Tento povrch je vhodný například pro tapety (se střední či hrubou strukturou), nelesklé nátěry/povlaky (např. disperzní nátěry), které se nanáší válečkem, nebo dodatečné střednězrnné vrchní stěrky, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem.

Je třeba myslet na to, že kvalita povrchu Q2 není dostatečná v případě dopadajícího „plochého světla“.

Stupeň kvality Q3

Jedná se o speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu Q3. Využijeme ho v případě, kdy jsou na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, a tedy jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní kvalitu.

Kromě standardního tmelení Q2 zahrnuje širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu za účelem uzavření pórů v kartonu. Na závěr je doporučeno případné nerovnosti přebrousit. Při dodržení kvality Q3 jsou při dopadu „plochého světla“ redukovány viditelné stopy po nástrojích a zpracování; nejsou však zcela vyloučeny.

Schéma Q3
Schéma Q3 |

Tento povrch je vhodný například pro tapety (s vyššími nároky na rovinnost podkladu), matné nátěry/povlaky bez struktury nanášené molitanovým válečkem či nástřikem nebo dodatečné jemnozrnné vrchní omítky, pokud jsou pro konstrukce Rigips určeny jejich výrobcem.

TIP

S tmelením se pojí i nepříliš oblíbené broušení, je však možné se mu úplně vyhnout a ještě ušetřit materiál i čas a docílit vyšší kvality výsledného povrchu. Kvality Q3 je možné dosáhnout bez broušení s tmelem Rifino Top či sádrovou stěrkou Rimano Glet XL pro kvalitu Q4.

Stupeň kvality Q4

Celoplošné tmelení v kvalitě Q4 je ideální pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch a je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou vhodného tmelu či stěrky. Tmelení Q4 tak zahrnuje standardní tmelení Q2 a hlavně celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Na závěr je doporučeno případné nerovnosti přebrousit. Povrchová úprava, která splňuje nejvyšší nároky podle této klasifikace, minimalizuje možnost viditelných liniových nerovností povrchu desek a spár. V jednotlivých případech může ve spojení se speciálními povrchovými úpravami a technikami nastat nutnost dalších opatření pro přípravu povrchu před jejich aplikací (např. lesklé nátěry, lakové tapety atd.).

Schéma Q4
Schéma Q4 |

Tento povrch může být vhodný například pro speciální tapety (např. kovové nebo vinylové tapety s leskem), lazury a nátěry/povlaky se stupněm lesku do střední lesklosti nebo speciální štuky nebo jiné vysoce kvalitní hladké druhy povrchových úprav, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem.

Vždy je nutno brát ohled na možnost rozdílné nasákavosti povrchu v různých místech plochy, což může mít vliv na konečný vzhled povrchové úpravy. Proto se před aplikací povrchové úpravy doporučuje provést vhodný penetrační nátěr či uzavírací nátěr.

Tmelit lze i bez broušení, a to v kvalitě Q3 i Q4

Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní tmelení. Jedná se o speciální tmelení odpovídající stupni jakosti Q3, které spočívá v celoplošném tmelení tzv. „do nuly“. Při použití sádrového tmelu Rifino Top můžeme sádrokartonové konstrukce tmelit bez nutnosti celoplošného broušení.

Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch sádrokartonu kvality Q4 je nutné provést celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou sádrového tmelu či stěrky v max. tloušťce 3 mm. Při použití sádrového tmelu Rifino Top či sádrové stěrky Rimano Glet XL opět nemusíme sádrokartonovou stěnu celoplošně brousit.

01 Základní tmelení

Nejdříve provedeme tzv. základní tmelení. Dbáme na to, aby podélné spáry byly vytmeleny do roviny a příčné spáry přetmeleny dostatečně ze široka a s minimálním převýšením. Přebytečný tmel po zaschnutí strhneme, aby nepřekážel při finálním celoplošném tmelení.

01 Základní tmelení
01 Základní tmelení | Zdroj: Rigips

02 Příprava tmelu

Pro celoplošné tmelení bez broušení rozmícháme tmel Rifino Top řidší konzistence.

02 Příprava tmelu
02 Příprava tmelu | Zdroj: Rigips

03 Celoplošné tmelení

Tmelení provádíme pomocí špachtle Rigips pro celoplošné tmelení. Tmel naneseme dlouhými tahy.

03 Celoplošné tmelení
03 Celoplošné tmelení | Zdroj: Rigips

04 Dokončení

Následně „na tupo“ stáhneme tmel do nuly a tmelení v kvalitě Q3 je hotovo!

04 Dokončení
04 Dokončení | Zdroj: Rigips

Tmelení bez broušení v kvalitě Q4

Po provedení základního tmelení (pracovní krok 01) přistoupíme k celoplošnému tmelení, podobně jako u stupně kvality Q3 s použitím tmelu Rifino Top je i tentokrát možné použít sádrovou stěrku Rimano Glet XL. Konzitence tmelu/stěrky by měla být taková, aby nestékal/a ze lžíce.

Tmelení bez broušení v kvalitě Q4
Tmelení bez broušení v kvalitě Q4 | Zdroj: Rigips

Po celoplošném nanesení tmelu jej stáhneme pomocí zubové špachtle Rigips. Tím se sjednotí výška naneseného tmelu. Následně vyhladíme pomocí hladké špachtle pro celoplošné tmelení. Špachtli vedeme co nejvíce naplocho ze šikma, tak abychom neubírali nanesený materiál.

Po mírném zavadnutí strhneme drobné kontury např. pomocí fasádní špachtle a přetmelíme „do nuly“. V případě tmelení Rimano Glet XL dbáme na to, aby napojení jednotlivých vrstev probíhalo tzv. „mokré do mokrého“.

Víte, že?

Tmelit lze jak standardně, tak i pomocí špachtle Rigips pro celoplošné tmelení. Tato špachtle podstatně ušetří čas, námahu a spoustu materiálu, který bychom s jiným nářadím nebyli schopni obdobně zužitkovat.

red s využitím materiálů Rigips