Partneři sekce:

Pokládka na původní keramický obklad (pracovní postup)

ilustrace
Zdroj: Rako

Lepení obkladu na obklad je ideálním způsobem pokládky v rekonstruovaných objektech, kde z nějakého důvodu investor nechce či nemůže oklepat stávající, starý, vysloužilý nebo nemoderní keramický obklad.

Nejčastějším důvodem bývají finance – odstranění stávajícího obkladu a připravení podkladu na novou pokládku je nákladnější než samotné lepení obkladu na obklad. Přestože tak při lepení nového obkladu na starý přijdeme o několik milimetrů užitné plochy místnosti, může to být pro investora ta přijatelnější varianta.

Jak na to?

Metoda kladení obkladu na obklad je nejjednodušším řešením rekonstrukcí, protože šetří již zmíněné osekávání stávajících obkladů, jejich likvidaci, zarovnávání a chemické ošetření podkladů a vůbec celkově náročnější přípravu.

Před pokládkou obkladu na obklad je nutné zkontrolovat svislost a rovinnost stávajícího podkladu a rovnost stěn. Poklepem musíme zkontrolovat přídržnost stávajícího obkladů – tedy zda pod ním neuslyšíme dutiny a vzduchové kapsy. Prvek obkladu, který testu poklepem nevyhoví, je nutné rozbít kladívkem a odstranit. Pokud nedrží lože pod obkladem, je třeba odstranit i to a vzniklou mezeru dorovnat vyrovnávací hmotou.

Před samotným postupem pokládky je nutné stávající obklad očistit a odmastit, nejlépe samozřejmě specializovanými přípravky (např. prostředkem na mastnotu CL 810). Následně již můžeme přikročit k aplikaci kontaktního můstku a samotnému pracovnímu postupu.

Co budeme potřebovat?

 • Kontaktní můstek
  • P 203, orientační spotřeba 0,25 – 0,4 kg/m2, schnutí max. 48 h, balení 5 kg
 • Hydroizolace
  • SE 1, balení 8 a 24 kg
 • Pružné pásky
  • SE 5, 10 a 50 bm, varianta pro vnější a vnitřní roh, šířka 80/100/120/150/1 000 mm
 • Lepidlo
  • AD 530, balení 25 kg,
 • Spárovací hmota
  • GF DRY, balení 2/5/50 kg, škála 24 barev
 • Separační provazec
  • PES, balení 100 bm, průměr 4/6/8/10 mm
 • Silikonový těsnící tmel
  • ASI, balení 310 ml, škála 23 barev

Nářadí a pomůcky

 •      váleček, případně štětka     pro aplikaci kontaktního můstku
 •      stěrka nebo váleček na hydroizolaci
 •      zubové hladítko, molitanové hladítko a hladítko s tvrdou gumou pro spárování
 •      klínky, případně přísavky

01 Aplikace kontaktního můstku

Původní obklad opatříme kontaktním můstkem P 203 – ten zdrsní povrch pro správné kontaktování s dalšími vrstvami. Pro rovnoměrné nanášení vrstvy použijeme váleček nebo štětku. Necháme minimálně 6 hodin vyschnout.

01 2
01 Aplikace kontaktního můstku | Zdroj: Rako

02 Vložení pružných pásků do hydroizolace

Provedeme hydroizolaci výrobkem SE 1. Pro překlenutí přechodů, dilatací a vnitřních rohů vkládáme v prvním kroku v rozích a koutech do hydroizolační vrstvy SE 1 bandážní těsnicí pásku SE 5. Tyto pružné pásky přenesou zvýšený pohyb mezi stěnou a podlahou i dvěma stěnami navzájem.

02 2
02 Vložení pružných pásků do hydroizolace | Zdroj: Rako

03 Provedení hydroizolace

V druhém kroku SE 1 stěrkujeme či válečkujeme ve dvou vrstvách. Hydroizolaci aplikujeme na podlahu se soklem 10 cm, do sprchového koutu do minimální výšky 2 m a u vany nad vanovou baterii do výšky cca 30 cm. Prodleva mezi vrstvami je 1-2 hodiny. Po 12–24 hodinách lze obkládat.

03 2
03 Provedení hydroizolace | Zdroj: Rako

04 Lepení

Flexibilní lepidlo nanášíme jedním směrem, což následně dovolí vytlačení vzduchu na stěnách i na podlaze zubovým hladítkem. Lepení dlaždic provádíme dvoukontaktně. Hladkou stranou hladítka nanášíme lepidlo i na rub dlaždice. (04a) Přísavkami si usnadníme manipulaci s obklady. (04b) Pro udržení roviny a šířky spár si pomůžeme klínky.

Od partnerů ASB

04b
04a Lepení | Zdroj: Rako
04a
04b Lepení | Zdroj: Rako

05 Spárování

Spáry zaplníme hydrofobní spárovací hmotou GF DRY. Hmotu diagonálně vetřeme do spár hladítkem s tvrdou gumou. (05a) Po zavadnutí vytvarujeme spáru molitanovým hladítkem. Pro správnou funkčnost silikonu vložíme do obvodových spár separační provazec PES. (05b)

05a 1
05a Spárování | Zdroj: Rako
05b
05b Spárování | Zdroj: Rako

06 Práce se silikonem

Silikon ASI vytlačujeme rovnoměrně do spáry. Před tvarováním spáry stěrkou provedeme postřik silikonu vyhlazovacím roztokem CL 807. K finálnímu vyhlazení spáry si pomůžeme prstem a přípravkem CL 807. Čištění hotového keramického obkladu provádíme například čističem CL 802.

06 2
06 Práce se silikonem | Zdroj: Rako
redakce ve spolupráci s firmou Rako