Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
omítka

Tenkovrstvé omítky a chyby při jejich aplikaci

Jedním z důležitých faktorů, který může ovlivnit převzetí stavby po provedení kontaktního zateplení, je vizuální vzhled finální omítky. K tomu, aby bylo dílo posouzeno z hlediska konečného vzhledu, nemusí mít investor technické vzdělání a většinou mu stačí mít představu o tom, co se mu líbí a kde jsou hranice tolerance odchylky od jeho představ.

Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Stokové sítě sídelních útvarů byly zřizovány jako jednotné soustavy. Jejich stavba postupovala od nejnižšího místa sídla u vodoteče. Kmenové stoky většiny sídelních útvarů jsou přetížené. Současně s novou výstavbou se zhoršuje přirozené vsakování vody do podloží, srážky rychle odtékají a v oblasti klesá hladina podpovrchové vody.

Tunel Klimkovice 2.

Tunel Klimkovice 2.

V první částí článku jsme přinesli základní informace o tunelu Klimkovice, jednom ze stěžejních inženýrských objektů na budované dálnici D47 Lipník nad Bečvou – Bohumín. Ve druhé části ukončíme popis základních údajů o postupu výstavby a zaměříme se více na monitoring vlivů stavby tunelu.

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Vhodně zvolený typ obvodového zdiva, tloušťka tepelné izolace podlahy a stropu, kvalita oken, způsob větrání a vytápění může vést k významným úsporám energie. Odborníci i laici si nyní mohou energetickou náročnost budov z cihelných bloků snadno spočítat prostřednictvím programu Energetický štítek, který na svých internetových stránkách spustila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Aplikace zařadí zvolený objekt do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty a vypočte orientační náklady na vytápění.

Tunel Klimkovice 1.

Tunel Klimkovice 1.

Dne 6. května 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek budované dálnice D47 Lipník nad Bečvou – Bohumín, označený jako stavba 4707. Na tomto úseku dlouhém necelých 10 km se nachází i tunel Klimkovice – jeden ze stěžejních inženýrských objektů této dálnice. Tunel samotný je dlouhý 1 080 m a nachází se na katastrálním území obce Klimkovice, ve vzdálenosti asi 1 km od objektu klimkovických sanatorií. Prochází pod terénní vyvýšeninou mezi obcemi Klimkovice a Hýlov. Pokud by tunel nebyl realizován, bylo by území nešetrně a poměrně drasticky rozděleno frekventovanou dálnicí a jejím provozem. Do budoucna umožní rozvoj tohoto území, které lze, vzhledem ke své poloze a charakteru, označit za rekreační a oddychovou zónu.

Hodnocení energetické náročnosti budov od roku 2009

Hodnocení energetické náročnosti budov od roku 2009

Úspora energie a s ní související hodnocení budov prostřednictvím spotřeby energie je oblast, která v současnosti z důvodu legislativních požadavků kladených na členské země EU prochází dynamickým vývojem. Jedním z odvětví, kde lze dosáhnout významných úspor energie za přijatelné vložené náklady, je úspora provozní energetické náročnosti budov a také zvýšení energetické účinnosti.

Elektronický katalog produktů KM Beta

Elektronický katalog produktů KM Beta

Technickou podporu pro všechny architekty a projektanty pracující s programem ArchiCAD představuje nový elektronický katalog vybraných produktů KM Beta. Součástí katalogu jsou zdicí prvky systému KMB SENDWIX, konkrétně Sendwix 2DF, Sendwix 8DF a Sendwix 6DF, se kterými lze pracovat ve 2D i 3D již v rozměrech skutečně dodávaných výrobcem.

Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí

Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí

Určení únosnosti existujících historických zděných konstrukcí je mimořádně obtížná úloha s vysokou neurčitostí vstupních parametrů. Svoji roli zde sehrává značná variabilita vlastností zděných konstrukcí použitých v rámci jednoho podlaží či jednoho zděného prvku, například stěny, po celé jeho výšce i délce. Rovněž zde spolupůsobí i různé zásahy do zdiva a degradační procesy probíhající v maltě i kusovém stavivu.

Jak na úspory (nejen) elektrické energie v budovách nevýrobní sféry

Jak na úspory (nejen) elektrické energie v budovách nevýrobní sféry

Spotřeba elektrické energie v nevýrobním (terciárním) sektoru v zemích EU se neustále zvyšuje. Důvodem je dynamický rozvoj nejrůznějších služeb veřejného i soukromého charakteru a nemalé energetické nároky staveb včetně jejich zařízení. Často jde o výsledek krátkého investičního horizontu developerů preferujících nízkou investiční náročnost před nižšími provozními náklady, což vede k energeticky neefektivním řešením.

Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň

Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň

Úsek železniční trati Ústí nad Orlicí – Choceň leží na trase I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav zařazeného výnosem MD ČR č. 111/2004 do evropského železničního systému. Parametry železniční tratě proto musejí být v sou­ladu s technickými specifikacemi interoperability evropského železničního systému. Svými stávajícími směrovými parametry a stavem železničního svršku a spodku se však zvláště na trase Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí stal celý úsek omezujícím místem trati Česká Třebová – Praha-Libeň.

Start energetických průkazů budov

Start energetických průkazů budov

Od ledna nastala nejen pro architekty a projektanty výrazná změna. Všechny budovy, zkolaudované po 1. lednu 2009, musejí vlastnit tzv. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který informuje o předpokládané spotřebě energie objektu. Týká se to i energeticky významných rekonstrukcí starých domů o podlahové ploše nad 1 000 m2. Podle názoru některých odborníků způsobí tato povinnost revoluci na trhu nemovitostí. Úsporné budou mít konkurenční výhodu.