I spalovna se musí „zateplit“

I spalovna se musí „zateplit“

Pracovníci řídicího centra pražské malešické spalovny volali po zlepšení klimatických podmínek v řídicím centru hlavního výrobního bloku, Praha 10 – Malešice, dlouho.Razantní střídání teplot uvnitř objektu podle aktuálního počasí venku jim hodně znepříjemňovalo život i práci. Jednou zima, podruhé vedro. Rekonstrukce původní, už nevyhovující izolace, byla nevyhnutelná.

Investor, Pražské služby, a.s., zadal izolaci obvodového opláštění a vnitřních podhledů přístavku hlavního výrobního bloku malešické spalovny, v němž je řídicí centrum umístěno, neratovické společnosti KASTEN.

Její pracovníci nejprve demontovali původní trapézové opláštění včetně opláštění podhledů a původní tepelnou izolaci nahradili v ocelové konstrukci pomocí drátkových spojů novou izolací z deskové minerální vaty. Pak izolované plochy zaklopili plechy, přinýtovali a přišroubovali a nakonec vsadili nové, šestimetrové hliníkové okno.
Volně loženou izolací z minerální vaty pak izolovali vestavěný podhled umístěný nad řídicím centrem. Instalací klempířských prvků bylo opláštění dokončeno.

Výsledkem je trvalé zlepšení klimatického prostředí řídicího centra a pracovních podmínek obsluhy a zvýšení technických a užitných vlastností objektu. Dlouhodobá garance kvality ze strany firmy KASTEN se díky dobrému naplánování a pečlivému provedení opět potvrdila.

KASTEN spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.
V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.
V roce 2013 získala, v rámci CZECH TOP 100, ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Kontakty:
KASTEN spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice – Byškovice
Tel: +420 318 647 150; +420 318 647 152
e-mail: info@kasten.cz; www.kasten.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KASTEN spol. s r.o.