Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Palác z betonu

Palác z betonu

Parcelu v centru hlavního města, která byla dlouhá léta prázdná, si většina Pražanů pamatuje především díky zajímavě pojatému graffiti. Barevné tanky na nekonečné möbiově pásce už ale dojezdily. Místo nich teď na Národní třídě vzniká moderní palác z betonu.

Na nároží ulic Národní a Mikulandské v Praze roste budova, která může lehce mást jménem. Nově postavený „palác“ však nebude křečovitě historizující stavbou. Architekt Stanislav Fiala zvolil pro svůj projekt současný koncept, který má být přívětivý ke svým uživatelům i kolemjdoucím. Národní třída tvoří významné rozhraní mezi Starým a Novým Městem. Autor projektu sem chce spolu s investory vnést architekturu, která bude současná, funkční i ohleduplná vůči okolní zástavbě.

Přiznané graffiti z původní čelní strany budovy budou zdobit budoucí interiér

Zapojen do chodu města

Palác Národní bude obchodně administrativním komplexem s kancelářskými a obchodními prostory, restauracemi, kavárnami i odpočinkovou zónou v nádvoří se vzrostlým stromem. Polyfunkční dům svým vnitřním uspořádáním, zelenými terasami i podzemními garážemi vyjde vstříc současným potřebám firemního života. Veřejnosti bude umožněn průchod skrz zelené atrium do Mikulandské ulice, čímž se objekt přirozeně zapojí do každodenního chodu města. Vnitřní prostory paláce jsou navrženy tak, aby umožňovaly variabilitu uspořádání interiéru.

V rámci projektu bylo navázáno na hodnotné části původního Schönkirchovského paláce. Jeho podkroví dominuje impozantní trámový krov postavený po vzoru barokních řešení, který vzniká přesně podle původních tesařských postupů. V nových částech budovy je pak navázáno veskrze současnými stavebními metodami i materiály. Z využitých technologií stojí za zmínku systém kapilárního chlazení, který bude využívat alternativní zdroje energie a princip rekuperace vzduchu. Materiál, který byl nalezen díky archeologickým a stavebně historickým průzkumům, se stane funkční součástí nově vznikajícího objektu.

Betonářský oříšek

V rámci konstrukčního řešení byl zvolen železobetonový monolitický skelet. Dodavatelem betonu se stala společnost TBG metrostav, která je členem skupiny Českomoravský beton. Tento materiál zde však nenajdeme pouze v nosných konstrukcích. V hojném zastoupení se vyskytují také pohledové betony, a to nejen ve své přírodní podobě. Probarvené betony jsou zajímavým prvkem interiérů. Železobetonový monolitický skelet a jeho modulové osy jsou koncipovány tak, aby v suterénu vyhovovaly umístění podzemních garáží.

Betonářské práce na Paláci Národní byly značně ztížené umístěním pozemku v historické části města. Vynášelo se na takzvaných bárkách, což je hustá síť tenkostěnných trubek, mezi kterými se betonoval monolit spodních pater. Práce na klasickém monolitu horních podlaží byly náročné kvůli velké míře pohledových betonů. Podle přání architekta Fialy, pro něhož je pohledový beton zhmotněním vlastního výrazu, nebyly betony dále upravovány a zůstaly ve své drsné podobě jako součást interiérů. V betonu můžeme najít otisky rukou pracovníků betonářských firem, různého nářadí, lan, neopracovaných prken nebo trámků získaných z původního objektu.

Dvanáct odstínů

Protože se stavba nachází na velmi frekventovaném místě, byly také dodávky betonu velmi náročným logistickým úkolem. Budova je přístupná pouze ze dvou stran, ulice jsou velmi úzké, jezdí zde tramvaje. Dodavatelé betonu proto museli velmi dobře naplánovat dopravu tohoto základního materiálu, jak na stavbu samotnou, tak i jeho čerpání a ukládku. Betonáž neulehčoval ani velmi omezený prostor samotného staveniště.

Na realizaci Paláce Národní byly použity atypické betonové směsi, konkrétně barevné betony Colorcrete. Realizátoři objektu strávili nezanedbatelný čas v betonárně, kde se za účasti architekta a technologa TBG Metrostav věnovali vzorkování správných odstínů a druhů betonu. Tento alchymistický proces nakonec přinesl dvanáct betonů různých barev a odstínů, přesně dle požadavků autora projektu.

Celkem bylo na stavbu dodáno téměř 9 000 m3 betonů. A to jak běžné konstrukční betony, tak betony vodostavební, betony pro pohledové konstrukce a také samozhutnitelné betony. Technologickou zajímavostí je bezesporu požadavek stavebních inženýrů na dodávku betonu o pevnosti 60 MPa. Ten byl vyroben ze síranovzdorného cementu, což je postup technicky velmi náročný.

Pro dosažení požadovaného výsledku betonáže zde byla nadmíru důležitá těsná spolupráce mezi investorem, stavební firmou a architektem. Ten měl netradiční požadavky, jak na kvalitu betonu, tak i jeho zatékání či strukturu. Jak si s tímto nelehkým úkolem betonářská firma poradila, se veřejnost přesvědčí v roce 2017.

Zdroj: Českomoravský Beton, Sebre

Palác Národní

Místo: Praha
Architekt: Ing. Arch. Stanislav Fiala (Fiala + Němec s.r.o.)
Investor: Palác Národní, a.s. (SEBRE,  a.s.)
Zhotovitel: Hinton
Dodavatel betonu: TBG Metrostav (Českomoravský beton)
Projekt: 2012
Realizace: 2017

PRAHA
TEXT: RED
OBRAZOVÝ MATERIÁL: ČESKOMORAVSKÝ BETON, SEBRE

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2016.