Partneři sekce:
  • Prefa

Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Opláštění střešního okna sádrokartonem. Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

14 Upevnění desek
14 Upevnění desek |

14 | Upevnění desek
Vyřezané sádrokartonové desky zasunuté do drážky v rámu střešního okna se pomocí rychlošroubů a akumulátorového šroubováku připevní do profilů UD.

15 Opláštění šikmých ploch
15 Opláštění šikmých ploch |

15 | Opláštění šikmých ploch
V případě opláštění šikmých ploch v okolí střešního okna je vhodné vyřezat sádrokartonovou desku podle připravené spodní konstrukce. Při řezání již připravené desky je třeba dávat pozor, aby se nepoškodila parozábrana. Spáry sádrokartonových desek musí být umístěny minimálně 150 mm od rohů oken.

16 Deska v místě nadpraží
16 Deska v místě nadpraží |

16 | Deska v místě nadpraží
Po opláštění šikmé plochy v okolí střešního okna se v místě nadpraží osadí vyříznutá deska, která se do profilů CD připevní rychlošrouby pomocí akumulátorového šroubováku. Spáry mezi deskami se vyplní tmelem pomocí stěrky nebo špachtle a vyhladí se. Zároveň se přetmelí i šrouby a případná poškození desek.

17 Ochrana hran opláštění
17 Ochrana hran opláštění |

17 | Ochrana hran opláštění
Na ochranu hran opláštění okolo střešního okna se používají ochranné ALU lišty. Ty se připevňují buď nasucho ocelovými sponkami a následně se přetmelí, nebo se vkládají při tmelení do vrstvy spárovacího tmelu. V místě nadpraží (případně parapetu) je vhodné použít ALU lišty s úhlem 135°.

18 Vyplnění spár tmelem
18 Vyplnění spár tmelem |

18 | Vyplnění spár tmelem
Spáry mezi rámem střešního okna a ostěním opláštěným sádrokartonovou deskou se začistí akrylátovým tmelem pomocí ruční aplikační pistole.

TEXT + FOTO: Rigips
Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.