Partneři sekce:
  • Stavmat

Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

9 Spojení profilů UD a CD
9 Spojení profilů UD a CD |

09 | Spojení profilů UD a CD
Nasunuté profily UD se spojí s montážními profily CD – použijí se šrouby do plechu typu LB a akumulátorový šroubovák.

10 Tepelná izolace
10 Tepelná izolace |

10 | Tepelná izolace
Mezi krokve a montážní profily CD se vloží tepelná izolace na bázi minerální vlny. Pro dosažení požadovaných tepelných vlastností a na přerušení tepelných mostů je třeba, aby se tepelnou izolací vyplnily všechny dutiny okolo celého obvodu střešního okna.

11 Parozábrana
11 Parozábrana |

11 | Parozábrana
Na nosný rošt se pomocí oboustranných lepicích pásek uloží parozábrana. Fólie se v místě spoje fólie – fólie, jakož i na místech, kde se napojuje na přiléhající a prostupující prvky, ukládá s přesahem asi 150 mm. Do drážky v rámu okna se nalepí oboustranná lepicí páska určená k připojení parozábrany na rám okna.

12 Přelepení styků
12 Přelepení styků |

12 | Přelepení styků
Parozábrana musí být celistvá. Překrytí okrajů parozábrany, napojení mezi parozábranou a střešními okny, kleštinami a dalšími prostupy se přelepí těsnicí páskou.

13 Deska na boční ostění
13 Deska na boční ostění |

13 | Deska na boční ostění
Následně lze na střešní zkosení připevnit sádrokartonovou desku, a to od středu ke krajům desky nebo od jednoho kraje k druhému (dodržujeme 120- až 150mm odstup upevňovacích prvků). Vyříznutá sádrokartonová deska na boční ostění se vloží do drážky v rámu okna. Deska se do drážky vkládá nasucho.

Komentáře