5 Aplikace na ram

Řešení připojovací spáry oken (pracovní postup)

Partneři sekce:

Pro spolehlivé utěsnění připojovací spáry nově osazeného okna lze použít k tomu určené PUR pěny, na trhu lze rovněž najít neméně spolehlivé a „sušší“ alternativy – předstlačené pásky.

Pro správné řešení spáry kolem okna lze použít ověřenou a přímo pro tento typ montáže určenou PUR pěnu, která se pomocí aplikační pistole nanese do spáry kolem osazeného a klíny vyrovnaného okna – a po vytvrdnutí se ořeže do roviny okna.

Řešit utěsnění jde ovšem i jinak, předstlačenou páskou, která se ještě před osazením okna nalepí po celém obvodu rámu a v průběhu pár hodin mezeru kolem osazeného a vyrovnaného okna zcela vyplní. Jak s takovou páskou zacházet?

Jak na to?

Změříme šířku připojovací spáry a vybereme odpovídající rozměr pásky i s ohledem na možné dilatace (stlačování a roztahování) spáry. Ocelovým kartáčem odstraníme nečistoty a prach z ostění. Jakékoli oblasti ostění, kde je podklad propadlý nebo poškozený, je třeba lokálně opravit pomocí vhodné malty.

Odstraníme vnější zelenou uzavírací fólii na pásce TP654 a odřízneme a vyhodíme první 2 cm počátku role, které jsou nadměrně v roli stlačené. Odvinujeme pásku a nalepíme ji na vnější boční stranu rámu otvorové výplně. Rozměr pásky by měl být takový, aby na hloubku rámu byla páska z každé strany zapuštěna cca 1–2 mm.

Při nedodržení zasunutí pásky do spáry může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. Pásky nastříháme tak, aby v rozích vznikly dostatečné přesahy a pásky na sebe lehce tlačily. Pásku instalujte na 2 strany okna, nadpraží a svislé strany. Rám okna vybavený páskou TP654 umístíme do otvoru v co nejkratší možné době.

Uskladnění

Zbylé role v otevřených kartonech zatížíme, aby se zabránilo nabývání rolí na objemu směrem do boku. Páska nesmí přijít do styku s chemikáliemi obsahujícími rozpouštědla nebo agresivní látky.

Dokončení montáže

Rychlost expanze pásky probíhá v závislosti na okolní teplotě. Při nízkých nebo mínusových teplotách může trvat kompletní vyplnění/utěsnění spáry až desítky hodin. Nejedná se ale o vadu výrobku. Pro urychlení expanze skladujeme pásku v teple nebo materiál po aplikaci nahřejeme teplým vzduchem. Nesmí ale dojít k překročení teplotní odolnosti pásky.

K zakrytí pásky je možné využít deskových materiálů, lišt nebo omítky. Omítka nebo desky by měly být trvale zafixovány k ostění a svou tloušťkou překrývat celkovou šíři spáry až po rám okna. Začistění dilatační spáry pouze tenkou vrstvou omítky, kdy vzniknou tzv. zrcátka, vede zpravidla k tvorbě trhlin mezi vrstvičkou omítky a oknem nebo přímo k popraskání omítky na pásce či ve styku s ostěním.

Co budete potřebovat?

 • Okno + kotevní plechy (pokud je montáž vyžaduje)
 • Předstlačená páska
  • TP654 illmod Trio 1050, hloubka 58–88 mm pro spáry 6–15 a 10–25 mm (dle zvolené pásky), 3–5 rolí v boxu, 24–57,5 m pásky v boxu.
 • Klínky pro vyrovnání okna
 • Turbošrouby
 • Páska pro osazení parapetu
  • Twinaktiv ME508

Nářadí a pomůcky

 • svinovací metr
 • přípravek k očištění a odmaštění rámu + hadr
 • nůž, nůžky

 

Informace o materiálu

Předstlačená multifunkční páska TP654 je určena k utěsnění připojovací spáry mezi rámem okna nebo dveří a přiléhající konstrukcí. Materiál byl vyvinut za účelem dosažení co nejlepších vlastností a je velmi vhodný pro spáry v pasivních domech a všude tam, kde jsou požadovány nejvyšší nároky na těsnost, funkčnost a trvanlivost připojovací spáry. Páska se prodává ve dvou velikostech, které umožňují utěsnění spár od 6 do 30 mm.

01 Zaměření

V první řadě pečlivě změříme velikost připojovací spáry (prostor mezi rámem okna a ostěním).

1 spara
01 Zaměření | Zdroj: Illbruck

02 Výběr velikosti pásky

Dle naměřené velikosti spáry vybereme vhodnou variantu pásky.

03 Očištění rámu

Před montáží řádně a pečlivě očistíme a odmastíme okenní rám.

3 cisteni ramu
03 Očištění rámu | Zdroj: Illbruck

04 Kotevní plechy

V případě upevnění okna kotevními plechy, musí být tyto plechy již instalovány.

4 kotevni plechy
04 Kotevní plechy | Zdroj: Illbruck

05 Nalepení pásky

Odstraníme ochranné fólie a upevníme pásky na rám okna. U pásky TP654 již není nutné rozlišovat interiérovou nebo exteriérovou část pásky.

5 Aplikace na ram
05 Nalepení pásky | Zdroj: Illbruck

06 Samolepicí vrstva

Páska disponuje vlastní lepicí vrstvou – akrylové lepidlo drží i na vlhkých rámech.

6 Lepici vrstva
06 Samolepicí vrstva | Zdroj: Illbruck

07 Zkrácení pásky

Páska se velmi snadno zkracuje nožem či nůžkami, zkrátíme ji dle potřeb montáže.

7 zkracovani
07 Zkrácení pásky | Zdroj: Illbruck

08 Napojení v rozích

V rozích napojíme pásku tzv. natupo.

8 napojovani
08 Napojení v rozích | Zdroj: Illbruck

09 Vsazení okna

Okno opatřené páskou vsadíme do připraveného otvoru, vyrovnáme a podložíme klínky. Následně ho můžeme ukotvit kotevními plechy nebo také turbošrouby.

9 Kotveni do otvoru
09 Vsazení okna | Zdroj: Illbruck

10 Parapetní rovina

Pro zajištění parapetní části použijeme PUR pěnu s membránou Twinaktiv ME508.

10 parapetnirovina
10 Parapetní rovina | Zdroj: Illbruck

11 Expanze pásky

Páska pozvolna expanduje. Při teplotě cca 20 °C plně nabude během desítek minut.

11 Paska pred expanzi
11 Expanze pásky | Zdroj: Illbruck

12 Páska po expanzi

Plně expandovaná páska je ve spáře 100% vzduchotěsná, kouřotěsná a vodotěsná do 1050 Pa.

12 Paska po expanzi
12 Páska po expanzi | Zdroj: Illbruck

Illbruck