Odvětrané fasády AVG z kvalitního hliníku

Zdroj: AVG group

Odvětrané fasády AVG nabízí jedinečný, moderní a nadčasový vzhled budov, rezidenčních objektů a moderních rodinných vil. Odvětrané fasády AVG jsou vyrobeny z vysoce kvalitních hliníkových plechů různých slitin v povrchové úpravě, která zaručuje fasádám dlouhou životnost.

Proč se většina investorů, projektantů a architektů rozhodne pro odvětranou fasádu z hliníku?

Je velmi důležité vybrat dobré řešení pro fasádu budovy, rezidenčního objektu nebo rodinné vily. Fasády objektů jsou vystaveny desítky let vlivům vnějšího prostředí. Mráz, chlad, vysoká teplota, zvyšující se intenzita UV záření, voda a nečistoty, které dlouhodobě působí na vše co se nachází ve venkovním prostředí a tedy i na fasády, jim lze pořádně zabrat. Vliv vnějšího prostředí zanechává na fasádách objektů stopy, které se začínají dříve či později projevovat. Poslední léta byly vyvinuty různé materiály, které se postupně aplikují na fasády. Některé takové materiálové složení bylo určeno primárně k jinému využití, a to především pro použití v interiérech.

Společnosti, které vyrábějí materiály určené hlavně pro interiérové ​​použití, stále hledají odbyt svých výrobků. Některé z nich po úpravách těchto interiérových materiálů začaly je používat jako výrobky pro vnější fasádní obklady. Některé takové „fasádní“ materiály jsou například vyrobeny z celulózy, papíru a jejich dekoraci tvoří papírová tapeta. Nestálost ověří roky a počasí. Stále se zvyšující intenzita UV záření dá zabrat i takovým fasádním materiálům, které jsou ověřeny jedním stoletím.

Jedním z takových materiálů je hliník. Většinu fasád významných budov, které byly navrhovány úspěšnými projekčními a architektonickými kancelářemi, pokrývá hliník.

Hliníkové fasádní prvky AVG (fasádní kazety) jsou vyráběny s vysokou přesností CNC technologií. Na stavbě se tyto přesně vyrobené fasádní hliníkové prvky už jen odborně montují. Na stavbách nedochází k jejich dodatečným úpravám nevhodným postupům a nevhodným nářadím jako u jiných systémů. Volitelný rozměr (délka x šířka x hloubka) a tvar hliníkové fasádní kazety dovoluje na fasádě vytvořit jedinečný a originální rastr téměř bez omezení.

Detail budovy s odvetranou fasadou AVG
Detail budovy s odvetranou fasádou AVG | Zdroj: AVG GROUP

Zároveň je třeba zdůraznit, že hliníkové odvětrané fasády (hliníkové kazety) vytvoří přesné detaily rohů, nároží, ostění a nadpraží. Fasádní kazetové dílce jsou vyráběny přesnými CNC strojními technologiemi s vysokou přesností.

Žádná fasáda z jiných materiálů není tak dokonalá a přesná v detailech jako je hliníková fasáda.

Odvětraná hliníková fasáda AVG – „kvalita a přesnost, kterou objevíte v detailech“

Odvětrané fasády z hliníku od AVG a jejich výhody:

 • moderní a nadčasový vzhled budov
 • nejpřesnější detaily rohů, nároží, nadpraží, ostění
 • dlouhá životnost bez ztráty vlastností oproti fasádám z jiných materiálů
 • hliník je materiál ověřený stoletím
 • vysoká odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí
 • vysoká přesnost prvků vyráběných CNC technologií
 • nejvyšší požární odolnost A1, fasády nehoří a nekouří
 • volitelné rozměry hliníkových kazet v šířce a délce od 20 mm do 4000 mm
 • rychlá výroba a dodávka do 4 týdnů
 • barevné provedení dle RAL a speciální barvy bez omezení od 1 m2
 • vypracujeme technickou a výrobní dokumentaci
 • vyřešíme a zakreslíme podrobné stavební detaily
 • statické výpočty k fasádám a systémům
 • jednoduchá, rychlá a přesná montáž
 • montáž hliníkových fasád není ovlivněna počasím
 • nejvyšší požární odolnost A1, fasády nehoří a nekouří

Odvětrané fasády z hliníku AVG jsou nehořlavé a mají nejvyšší požární odolnost ve třídě A1

Odvětrané fasády musí splňovat přísná kritéria a podmínky požárně-bezpečnostních předpisů. Podmínky pro posuzování požárních kritérií jsou stanoveny v příslušných vyhláškách a zákonech, které se zabývají požární ochranou a bezpečností staveb. Posuzuje se účel stavby, konstrukční návrh stavby, různé rozměrové a vzdálenostní podmínky a jiné.

U odvětraných fasád se z požárního hlediska jejich složení posuzuje stupeň hořlavosti (třída reakce na oheň) jednotlivých stavebních výrobků. Obvykle se jedná o tepelnou izolaci, která je připevněna k budově například talířovými příchytkami a fasádní obkladový materiál.

Po stanovení stupně hořlavosti (třídy reakce na oheň) stavebních výrobků specialistou požární ochrany je zapotřebí, aby projektant nebo architekt stavby zvolil celou materiálovou skladbu a technické řešení fasády s odkazem na bezpečnost a ochranu požárního řešení stavby.

Od tohoto momentu přebírá na sebe celou právní zodpovědnost projektant nebo architekt stavby a to za výběr materiálového složení a technického provedení fasády s odkazem na obsah dokumentu požární bezpečnosti stavby.

Administrativna budova s provetravanou fasadou AVG
Administratívna budova s provetravanou fasádou AVG | Zdroj: AVG GROUP

Provětrávané fasády AVG z kvalitního hliníku splňují nejvyšší třídu požární odolnosti A1. Třída A1 zařadila kvalitní a bezpečné hliníkové fasádní kazety do skupiny výrobků, které nepřispívají k nárůstu požáru a vývoji kouře. Zároveň jsou upevněny k nosné podkonstrukci neviditelným kotvením přes závěs přímo na fasádní kazetě. Jednoduché mechanické zavěšení fasádní hliníkové kazety na podkonstrukci vytvoří pevné a bezpečné systémové řešení kvalitní fasády z hliníku.

Toto pevné neviditelné uchycení hliníkové fasádní kazety k nosné podkonstrukci s třídou požární odolnosti A1 nabízí moderní a bezpečně řešenou originální fasádu z kvalitního materiálu na několik generací pro malé a velké projekty.

Administrativna budova s hlinikovou odvetranou fasadou AVG
Administratívna budova s hliníkovou odvetranou fasádou AVG | Zdroj: AVG GROUP

AVG group, a.s. nabízí kvalitní služby pro všechny projektanty, architekty, stavební společnosti, investory v oblasti konzultací a poradenství pro výběr řešení odvětraných fasád.

– vypracování návrhu řešení pro odvětrané fasády

– výrobní a technická dokumentace k fasádě

– stavební detaily pro odvětrané fasády, hliníková okna, hliníkové dveře a prosklené fasády

– výroba hliníkových fasád AVG na Slovensku

– provětrávaná fasáda, AVG z hliníku s požární klasifikací A1

– vlastní odborná montáž AVG našimi slovenskými pracovníky

www.avg-group.cz

ZDROJ: PR článek společnosti AVG group