Nehořlavá požární odvětraná fasáda AVG ALU EASY s nejvyšší požární odolností A1

Zdroj: AVG group

Moderní odvětrané fasády AVG ALU EASY jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku a splňují podmínku pro nehořlavost s certifikátem na nejvyšší požární odolnost v klasifikaci třídě A1. Vysoká kvalita hliníku je osvědčená a léty ověřená pro fasády budov a různých objektů pro všestranný účel využití. Hliník je trvanlivý materiál s jedinečnými vlastnostmi, který je odolný vůči vlivům vnějšího prostředí.

Nehořlavá protipožární odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY – fasádní hliníkové kazety jsou upevněny na systémové hliníkové podkonstrukci, kterou lze retifikovat (rozměrově nastavit) vůči případným nerovnostem obvodové stěny. Hliníková nehořlavá požární odvětraná fasáda AVG ALU EASY nabízí investorům, zákazníkům a všem vlastníkům nemovitostí atraktivní a originální vzhled, který přináší vysokou estetickou hodnotu a vysokou kvalitu zpracování a detailů.

Odvětraná fasáda AVG -ochrana před požárem – hliníková fasáda AVG ALU EASY s požární odolností A1 z kvalitního hliníku

Vzniku požáru nelze zabránit ani při největší opatrnosti. Je však velmi důležité zabránit tomu, aby se požár nešířil. Tomuto lze předcházet správným materiálovým složením fasádních řešení.

Šíření požáru po fasádě budovy je nečekaně rychlé a ke vznícení budovy z vnější strany často dochází za pár minut. Je mnoho příkladů nešťastných událostí požárů bytových domů, kancelářských budov, obchodních center, rodinných domů, kdy se oheň přenesl z nitra budovy na fasádu budovy.

Při případech přenosu požáru na vnější část fasády je omezen nebo znemožněn zásah hasičského sboru, který zabezpečují záchranu lidských životů a hašení požáru. V případě požáru budovy z vnější fasády jsou důsledky doslova katastrofické a tragické. Při takových událostech požáru bývá velmi mnoho obětí. Ne vždy je smrtelným zabijákem oheň, ale spíše to bývá štiplavý a silně jedovatý kouř z fasádních materiálů. Tyto fasádní materiály nemuseli mít dostatečnou předepsanou požární odolnost a při hoření jsou doslovně palivem s obrovskou kouřivostí.

Zdroj: AVG group

Odvětraná hliníková fasáda AVG ALU EASY má třídu reakce na oheň A1, to znamená, že se jedná o nejlepší a nejbezpečnější typ fasády, která nehoří a nekouří. Tuto vlastnost má fasádní hliníková kazeta AVG ALU EASY díky materiálovému složení.

Za výběr a složení fasádních systémů, materiálové složení, veškeré technické vlastnosti i požárně-bezpečnostní parametry odpovídají architekti a projektanti, kteří jsou autory a navrhovateli řešení.

Hořlavý nebo méně požárně odolný materiál na fasádě jakékoli budovy dodává šířícímu se ohni palivo navíc. Bezpečnost a ochrana lidského života je vždy prvořadá.

Proto existují pracovníci požární ochrany, kteří podle platných zákonných norem a předpisů klasifikují fasády budov na nejvyšší požární odolnost A1, nenesou však zodpovědnost za materiálový výběr, ze kterého bude zhotovena fasáda objektu. Jejich definice mohou mít obecné hodnoty požární ochrany a bezpečnosti, které je třeba v materiálové skladbě zajistit.

Je důležité, aby projekční organizace, architekti a projektanti jako autoři projektových dokumentací, kteří nesou plnou míru právní odpovědnosti, konzultovali materiálová složení s pracovníky požární ochrany.

Fasádní hliníkové kazety AVGodvětraná fasáda AVG ALU EASY s požární odolností A1 jsou vhodné pro jakýkoli objekt.

– fasády z hliníku pro moderní bytové domy, rodinné domy a rodinné vily

– fasády z hliníku pro administrativní budovy, nákupní centra, hotely a restaurace

– moderní fasády z hliníku pro školy, tělocvičny, sportovní haly a objekty

– fasáda s požární odolností pro autosalony, obchodně-prodejní haly, showroom

Zdroj: AVG group

Odvětraná fasáda AVG ALU EASY – kvalita hliníku v detailech

Objevte skutečnou kvalitu originálu odvětrané hliníkové fasády AVG ALU EASY. Kromě kvality hliníkového materiálu, kvality výroby a vlastní montáže je to také v přesných detailech. Detaily odvětrané fasády AVG ALU EASY z hliníku jsou hlavně přesné rohy, nároží, nadpraží, ostění a další napojení originální fasády a jejích navazujících detailů.

Žádná fasáda z jiných materiálů není tak dokonalá a přesná v detailech jako je hliníková fasáda AVG ALU EASY.

Zdroj: AVG group
Zdroj: AVG group

Termín dodania fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY?

Výroba a dodávka kvalitní hliníkové fasády AVG ALU EASY s nejvyšší požární odolností A1 – dodáváme ihned z naší výroby.

Termín dodání hliníkové fasády pro projekty na území SK a CZ: 2 – 3 týdny přímo z naší výroby.

Zdroj: AVG group

Cena za odvětranou fasádu AVG ALU EASY z hliníku s nejvyšším stupněm požární odolnosti? Je to EASY!

Nejkvalitnější materiálové řešení, přesné detaily, variabilita rozměru a tvaru fasádních prvků, barevná škála, dostupnost systému od minimálního množství, nejvyšší bezpečnost požární odolnosti ve třídě A1 – to je fasáda AVG ALU EASY.

Cena fasádního systému z odolného hliníku je v porovnání jiných fasád s podobnými technickými parametry nižší o 15 až 20%.

www.avg-group.cz

ZDROJ: PR článek společnosti AVG group