URSA drevostavba

Proč je důležité zvolit správnou tloušťku zateplení?

Nedostatečné zateplení rodinných domů a bytů způsobuje velké tepelné ztráty a s tím spojené vysoké finanční náklady. Vzhledem k aktuální energetické situaci je potřeba zabývat se kvalitní a vhodně provedenou izolací budov o to nezbytnější.

Jednou z častých chyb při zateplování je volba špatné tloušťky izolace. V praxi průměrná tloušťka zateplení fasády dosahuje pouhých 13 cm, jak zjistil loňský průzkum Asociace výrobců minerálních izolací. Přitom minimální doporučovaná tloušťka zateplení byla 16 cm.

S růstem cen energií je ale efektivnější zvolit tloušťku až 28 cm, protože dostatečně zateplený dům je investicí s rychlou návratností díky úsporám za energie a též rozumnou formou zajištění na stáří.

„Stavebníci se často špatně rozhodnou už při plánování výstavby a následném výběru nejvhodnějšího materiálu. Zvolí tenčí materiál, protože chtějí ušetřit. Z dlouhodobého hlediska ale kvůli tomu zaplatí několikanásobně více, protože z budovy v nadcházejících letech zbytečně uniká teplo,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora tepelných izolací.

Vhodně zvolenou izolací je přitom možné ušetřit až 80 % unikající energie. Taková úspora se projeví nejen na finančních nákladech, ale i v šetrnosti stavby k životnímu prostředí.

Izolace vnější obálky domu

Optimální tloušťku izolace pro novostavby stanovuje norma. Pro dům s 30 cm tlustými zdmi podle použitého materiálu uvádí pro keramické tvárnice alespoň 18 cm izolace, pórobetonové 16 cm a stěny ze starších typů cihelného zdiva přes 20 cm.

URSA GLASSWOOL
URSA GLASSWOOL | Zdroj: URSA CZ s.r.o.

„Pokud se chystáme na zateplení vnější obálky domu, rozlišujeme, zda se jedná o provětrávanou fasádu nebo soklovou část fasády. Provětrávané fasády jsou často používané u rekonstrukcí, protože při jejich aplikaci nemusíme dbát tolik na úpravu podkladu stěn. Pokud je izolace vkládána do dřevěného roštu, hodí se všechny materiály URSA GLASSWOOL s lambdou nižší než 0,038. Z exteriéru je pak třeba izolaci překrýt pojistnou hydroizolací. Další variantou je použití izolací, které jsou vhodné pro kotvení talířovými hmoždinkami. Dřevěný rošt tím pádem není potřeba,“ říká Ing. arch. Tereza Vojancová.

URSA XPS
URSA XPS | Zdroj: URSA CZ s.r.o.

U soklové části fasády je třeba věnovat pozornost vhodné úpravě podkladu stěny. Ten musí být zcela očištěný a bez vad. Na stěnu pak vybíráme vhodnou izolaci, která je odolná proti srážkové vodě, sněhu apod. Vhodnými materiály jsou desky z extrudovaného polystyrenu s označením „PZ“ a „I“, jakou jsou URSA XPS N-III-PZ-I a URSA N-III-PZ-I TWINS.

„PZ“ znamená, že má materiál povrch opatřený tzv. vaflovou strukturou pro zajištění lepší přilnavosti omítky. „I“ pak značí rovnou hranu, která se používá v případě izolace fasády. V případě, že je materiál navíc označen slovem „TWINS“ jedná se o izolaci s vyšší tloušťkou, a to 140 až 240 mm. Tyto polystyrenové desky vyhovují i nejnovějším požadavkům pro energeticky úsporné budovy.

Na zateplení střechy až 46centimetrová izolace

Nezateplenou střechou uniká až 30 procent celkového tepla. I zde je třeba dbát na správnou tloušťku zateplení, která se může lišit jak podle typu střechy, tak podle způsobu zateplení. Například šikmou střechu je nutné zateplit izolací o minimální tloušťce 26 cm při použití nejlepší izolace s lambdou 0,031, respektive 30 cm při použití standardní izolace s lambdou 0,038.

Z dlouhodobého hlediska je ekonomicky i ekologicky mnohem výhodnější v případě zateplení šikmé střechy jít až do výšky izolace 46 cm. Vhodným materiálem je URSA DF 38 či URSA PUREONE DF 39.

URSA PUREONE
URSA PUREONE | Zdroj: URSA CZ s.r.o.

Nezapomeňte ani na izolaci uvnitř domu, nejlépe s tloušťkou 5 cm a více

U vnitřních příček platí, že výhodnější jsou lehké příčky oproti zděným materiálům. Lehké příčky se vyznačují subtilní konstrukcí, díky níž bude užitná plocha místnosti větší. Jejich dalším přínosem je také odlehčení nosné konstrukce, snadná montáž suchou cestou a s ní související případná demontáž, např. při změně dispozice.

Správně provedená izolace mezi místnostmi sníží také přenos hluku nejen vzduchem (mezi místnostmi), ale i přes podlahy a stropy (kročejový hluk). Pro co nejlepší akustické vlastnosti odborníci doporučují vyplnit celou šířku dutiny lehké příčky.

K zateplení vně i uvnitř domu nebo bytu je nyní možné využít i foukanou izolaci URSA Pure Floc. Tato novinka kombinuje vynikající tepelně-technické vlastnosti minerální vlny s rychlým a flexibilním zpracováním. Materiál se přizpůsobí tvaru konstrukce a vyplní tak i těžko izolovatelná místa, čímž eliminuje tepelné mosty. S jediným produktem lze izolovat téměř všechny konstrukce v nových i starých budovách.

URSA Pure Floc
URSA Pure Floc | Zdroj: URSA CZ s.r.o.

Foukaná minerální vlna URSA Pure Floc je bez formaldehydu, pojiv a zpomalovačů hoření. Je odolná proti plísním, nehnije a postupem času se nerozkládá. Zajišťuje vynikající tepelnou, zvukovou a protipožární ochranu, je dokonale paropropustná, výborně tlumí hluk a je čistě přírodní. Aplikuje se všemi běžnými stroji na foukanou izolaci, stačí tedy jen kontaktovat profesionály.

Zdroj: PR článek společnosti URSA CZ s.r.o.