Jak zlevnit zateplení domu o polovinu optimalizací lambd?

Nejúčinnějším způsobem, jak snížit náklady za energie, zejména ve starších domech, je jejich kvalitní zateplení pomocí minerální izolace.

Zateplení je možné zlevnit až na polovinu optimalizací součinitele tepelné vodivosti, tzv. lambdy (λd), která určuje schopnost materiálu vést tepelnou energii. Čím je lambda nižší, tím lépe materiál izoluje. Takové izolace jsou ovšem dražší.

Zdroj: URSA

„Lambda má také vliv na mechanické vlastnosti izolace. Vyšší lambdy bývají u sklených izolací pevnější a těžší, což může být požadovaný parametr např. u svislé stěny dřevostavby či příčky, kde je důležité, aby materiál držel na svém místě a nesesedal. V některých případech, např. u zateplení podlahy půdy, je však možné ušetřit za cenu materiálu využitím izolace s vyšší lambdou o vyšší tloušťce, a to až polovinu nákladů,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA.

S výpočtem potřebné tloušťky materiálu s nižší lambdou při zachování stejných tepelně-izolačních vlastností pomůže projektant. Obecně platí, že pokud budou izolace dosahovat stejného tepelného odporu, budou mít stejnou izolační schopnost i za menší cenu.

www.ursa.cz

Komerční informace; zdroj: URSA