Konstrukční materiál pro stavebnictví – puren Purenit

purenit 1
Zdroj: puren

Výrobci oken, vstupních dveří a prosklených stěn nabízejí technicky dokonalé výrobky s deklarovaným součinitelem prostupu tepla, jako základní technický parametr, ale jsou také povinni deklarovat součinitel prostupu tepla.

Uvádí hodnotu součinitele prostupu tepla zasklené části (Ug) dle „ČSN 74 6077- Okna a vnější dveře, požadavky na zabudování“, ale jsou také deklarovat součinitel prostupu tepla okna jako celku (Uw), tzn. celé otvorové výplně včetně rámů a přípojných spár. Výrobci by měli také sdělit, pro jakou velikost okna platí deklarované hodnoty.

Veškerá problematika se točí kolem připojovacích spár. Výrobci vyrobí a na stavbu dodají výrobek. Následně smluvně nasmlouvanými firmami pod hlavičkou výrobce zajišťují montáž. Objednatelovi není vždy jasné, jak má správně zabudované okno vypadat a co všechno si musí nasmlouvat.

Ne každý výrobce – montážník objednatele upozorní na nutnost vzduchotěsného napojení na obvodové konstrukce. Společnost puren, výrobce tepelných izolaci pod označením PIR izolace, vyrábí také materiál pod označením Purenit.

Jedná se o izolační materiál na bázi tvrdého polyuretanu určený pro přerušení tepelných mostů v místech vysokého zatížení v tlaku. Kromě průmyslového použití nachází Purenit široké uplatnění i ve stavebnictví. Okna, dveře, pojezdové portály, podomítkové žaluziové kastlíky a další.

Purenit – technická data
rozměrmm2440×1220
tloušťkamm10-60
objemová hmotnostkg/m³550
tepelná vodivost ʎW/mK0,83 – 0,88
napětí v tlaku při 10% deformaciMPa7,1
nasákavostkg/m²0,5
faktor dif.odporuμ8

U otvorových výplní se jedná o podložení okna, dveří, portálů, které přenesou zatížení a zároveň tepelně izolačně vyřeší napojení. Odběratelé purenitu vyrábí podkladní profil s profilací a vloženým PIR jádrem za účelem zlepšení tepelně izolačních vlastností.

Konstrukční materiál Purenit umožňuje velmi jednoduché opracování přímo na stavbě běžnými řezacími nástroji. Je možné na něj natavovat nebo lepit asfaltové pásy bez obavy ze vznícení. Způsob zabudování a řešení detailů doporučujeme řešit přímo s výrobcem podkladních profilů, které Vám rádi doporučíme, pokud nás budete kontaktovat.

detail purenit u podlahy
Detail Purenit u podlahy | Zdroj: puren
purenit sendvič
Purenit sendvič | Zdroj: puren

Rám okna (dveří) musí být podepřen aby se bezpečně přeneslo zatížení na podkladní konstrukci. Obvykle se to provádí jednoduším způsobem tzv. podložením dřevem, platem.
Ukázka chybné realizace pomocí tzv .montážní pěny s podložením dřev. klíny (obr.č.1). Parozábrana nalepena na okenní rám ale v místě podložení chybí (obr.č.2)

medlanky okno4
Obr.č.1 | Zdroj: puren

 

purenit spalky2
Obr.č.2 | Zdroj: puren

ZDROJ: PR článek společnosti puren