Blíží se doba pro využití Ytong Silka zdicí malty zimní

Zdroj: Xella

Malta je vhodná pro zimní období, které se obvykle vymezuje mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně kdykoli teplota v noci poklesne pod bod mrazu po tři po sobě jdoucí dny. Při dodržení několika základních zásad umožní malta zdění při teplotách 0°C až 5°C a její speciální receptura zajišťuje tvrdnutí směsi až do -5°C.

Jaké jsou obecné zásady pro zdění zimní maltou při nižších teplotách pod +5 °C?

Zdivo by mělo být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií a jeho teplota nesmí klesnout pod 0 °C, tzn. nesmí být namrzlé nebo zmrzlé. Suchá zdící malta v pytlích musí být uskladněna v suchém prostředí při teplotě nad -5 °C. Je také zakázáno míchat zmrzlé produkty. Teplota materiálu a vzduchu se při zpracování doporučuje v rozsahu min. 0 °C až +10 °C.

Záměsovou vodu lze předehřát na max. +30 °C. Ohřev vody na vyšší teplotu než +30 °C společnost Xella, která Ytong Silka zimní maltu dodává, nedoporučuje, protože zvyšující se teplotou vody dochází k urychlení tuhnutí malty.

Zkracuje se tak otevřený čas a zpracovatelnost malty. Čerstvě vyzděné zdivo musí být chráněno před povětrnostními vlivy nepromokavou fólií, izolačními rohožemi nebo polystyrénovými deskami a teplota nesmí klesnout během 14 dnů pod -5 °C.

Zdroj: Xella

V případě předpokládaného poklesu teplot pod -5 °C (např. v noci) je třeba konstrukci překrýt ochrannou fólií a zajistit temperování, aby teplota nebyla nižší než -5 °C. Při teplotách vyšších než 0 °C není třeba provádět žádná ochranná opatření.

Období teplot vzduchu pod +5 °C se nezapočítává do nutné technologické přestávky před statickým zatížením zdiva (např. kladení stropní konstrukce) a omítáním. Průběh teplot a stavebních prací je bezpodmínečně nutné zaznamenat ve stavebním deníku.

ZDROJ: PR článek společnosti Xella