Ohlédnutí za DOMUS konferencí 2022

Dne 11. – 12. října 2022 se v krásném prostředí Brněnské přehrady konala DOMUS konference 2022. Tradiční akce pořádaná společností ANASOFT pro komerční správce nemovitostí a bytová družstva využívající informační software DOMUS letos přivítala účastníky v rekordním počtu.

Odborný program konference byl rozdělen do dvou dnů. Workshopy a příspěvky z prvního dne nabízely široké spektrum témat reflektujících aktuální trendy ve správě nemovitostí. Aktuální témata prezentovali nejen odborníci z firmy ANASOFT, ale i přednášející z řad odborných partnerů.

Druhý den si účastníci mohli vybrat z bohatého programu rozděleného do tří sekcí podle zaměření. Svá témata tak našli nejen účastníci zabývající se bytovou agendou, ale i ti s orientací na ekonomiku a účetnictví či personální a mzdovou agendu.

Zdroj: ANASOFT

Z nejvíce rezonujících témat vybíráme:

Otevřené bankovnictví (open banking)

V souladu se směrnicí Evropské unie PSD2 začínají banky nabízet služby umožňující bezpečný a automatizovaný přístup k informacím o dění na účtech pomocí API rozhraní. DOMUS na tuto nabídku flexibilně reaguje a rozšíří své systémové služby práce s bankovními účty o tuto formu.

Ta umožňuje DOMUSu se v 6 hodin ráno automaticky připojit do banky a stáhnout bankovní výpisy. Následně proběhne automatické párování a zaměstnanci hned vědí, kdo zaplatil a kdo ne.

Inteligentní párovaní

Systém bude rozšířen o samoučící se algoritmus párování (inteligentní párování) pohybů na bankovních účtech. Dokáže se tak naučit spárovat platbu podle toho, jak to v předchozích případech provedl uživatel. Jedná se například o platby s nesprávným variabilním symbolem, ale s opakujícími se ostatními znaky.

Datové schránky

Rozšíření funkčnosti práce s datovými schránkami přímo v informačním softwaru DOMUS v souvislosti s legislativní úpravou týkající se společenství vlastníků jednotek a nutnosti zřízení datové schránky platné od 1. 1. 2023. Nově bude umožněna obsluha datových schránek (i pověřenou osobou) přímo v systému včetně archivace doručených zpráv.

Kontrola spotřeby na portálu www.poschodech.cz

Jde o významnou funkčnost portálu s ohledem na současnou situaci na energetickém trhu. Dle Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti (EED) platné od 1. ledna 2022 a po implementaci této směrnice do národní legislativy musí být koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně.

Pokud jsou v domě kompatibilní měřiče s denními odečty a tomu přizpůsobené sběrnice dat, portál zpřístupňuje údaje o denních spotřebách vody, tepla nebo chladu. Porovnání denní spotřeby je umožněno vůči průměrné spotřebě v celém domě. Díky této službě je možné uživatelsky monitorovat vývoj spotřeby v čase a přistoupit tak flexibilně k její optimalizaci.

Služba Kontrola spotřeby je unikátní tím, že není potřeba se registrovat na jiný odečtový portál.

Zdroj: ANASOFT

Po celou dobu trvání konference mohli účastníci využít prostor i pro osobní konzultace s profesionály ze společnosti ANASOFT. Součástí byl i doprovodný program formou zábavné hry, ve které mohli účastníci prověřit své znalosti práce v informačním softwaru.

Vyhlášení vítězů hry proběhlo v rámci příjemného společenského večera, v jehož průběhu se zúčastnění mohli nechat zvěčnit formou úchvatné karikatury.

Pokud máte zájem o více informací k připravované nejnovější verzi DOMUS 11 pro správce bytových a nebytových prostor, neváhejte nás kontaktovat.

www.anasoft.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ANASOFT