zahradní jezírko

Jak na zahradní jezírko I.: Tvar a umístění

Partneři sekce:

Žádná zahrada není kompletní bez vodního prvku. Vodní prvek ochlazujee vzduch, nabízí osvěžení pro zvířata a ptáky, kteří na zahradě najdou útočiště, poskytuje pastvu pro oko a všeobecně elevuje celkový vzhled zahrady.

Než se však jezírko rozhodneme pořídit, musíme rozhodnout několik velmi podstatných věcí…

Jezírko dle velikosti

Aby jezírko bylo funkční, mělo by mít objem alespoň 5 m3, menší jezírka jsou náročná na filtraci a jejich samočistící schopnost je prakticky nulová – místo jezírka tak budeme mít kaluž plnou zelené řasy.

Malá zahradní jezírka
Jezírka jsou odkázána na filtraci, jelikož jejich samočistící schopnost je malá. Vždy by měla disponovat i UV sterilizátorem. Hloubku volíme alespoň 1 metr a při nákupu ryb musíme zohlednit velikost jezírka nejen s ohledem na počet ryb, které budeme kupovat, ale i na velikost, které ryby dorostou v dospělosti.

Střední zahradní jezírka
Jezírka, která umožňují vytvořit regenerační zóny a zóny s vodními rostlinami, doporučuje se vybavit jezírko filtračním systémem, zejména pokud vyžadujeme určitou čistotu vody po celou sezonu.

Velká zahradní jezírka
Jezírka, která již prakticky pracují jako vlastní ekosystémy a jsou tedy schopna se čistit sama. Přesto bychom měli instalovat alespoň jedno čerpadlo, které umožní cirkulaci vody.

Jezírko dle využití

Jezírko koupací
Koupací jezírka vybavíme žebříkem nebo molem pro pohodlný přístup. Již ze své podstaty vyžadují, aby byla dostatečně hluboká, aby plavání a koupání vůbec umožňovala. Při provozu se samozřejmě obejdeme bez chloru – a to zejména pokud spojíme příjemné s užitečným a v jezírku vysadíme i ryby. Jezírko by mělo být rozděleno alespoň 50/50 na zónu koupací a regenerační, ideálnější poměr je 2/3 regenerační a 1/3 koupací.

Jezírko okrasné
Vodní plocha určená zejména pro zkrášlení zahrady. Doplňujeme vhodným počtem rostlin a ryb, lze zřídit malou kaskádu jezírek nebo zahradní potůček pro oživení a ozvláštnění zahrady.

Kam s jezírkem?

Nejlepší umístění jezírka je v blízkosti domu, kde na něj uvidíme a kde se pohledem na něj (a na ryby a rostliny) můžeme těšit při ranní kávě, odpoledním posezení nebo večerním odpočinku. Zkrátka po celý den. Vhodné je vybírat místo, kde je dostatek světla, ale ne příliš (a ani málo, aby ho měly vodní rostliny dostatek!) slunečního světla – a aby to nebylo jednoduché – kde není příliš listnatých stromů a keřů, jejich listy by do jezírka opadávaly, tlely a narušovaly biologickou rovnováhu.

Napadanou organickou hmotu je vhodné pravidelně odstraňovat, jinak vystavujeme jezírko nebezpečí přemnožení řas. V tom nám může pomoci i správná filtrace nebo skimmer, většinu ale budeme muset odstranit manuálně. Nevhodné je i místo s potenciálním růstem kořenů, které by mohly poškodit folii jezírka.

Jaký tvar zvolit?

Jezírka mohou mít jakýkoliv tvar, který se nám líbí nebo hodí, přesto je však dobré se zamyslet, zda náš plán není až příliš divoký. Přírodní jezírka sice mají rozličné, organické tvary, přesto mají jen velmi málo mrtvých míst – právě těm bychom se měli vyvarovat při plánování toho našeho. Mrtvá místa jsou neštěstí, které nás bude v budoucnu stát spoustu úsilí a práce. Voda zde stojí, necirkuluje a jednoduše se kazí. V rámci údržby by tak tvar měl být co nejméně komplikovaný a rozhodně bychom se měli vyhnout neopodstatněným výběžkům.

Jezírko a ryby

V poslední době převládá názor, že ryby jsou pro zahradní jezírka přínosem, kdy mj. například likvidují komáří larvy. Ryby, proti všem předpokladům, si zvyknou i na přítomnost člověka, takže je možné je chovat i v koupacích jezírcích, aniž bychom je stresovali.

Jezírko s rybami vyžaduje hloubku minimálně 1 metr kvůli bezpečnému přezimování ryb – samozřejmě platí, že čím je jezírko hlubší, tím lépe pro ryby. Objem jezírka by měl být minimálně 10 m3 a vždy přitom musíme myslet na to, že čím více ryb chceme osadit, tím větší jezírko musíme vytvořit. „Jako sardinky v konzervě“ je sice hezké české rčení, pro chov ryb je to ovšem zcela nevhodný příklad.

Ryby potřebují svůj prostor a vlastní podvodní svět, ve kterém najdou dostatečné zpestření svého každodenního života. Pryč jsou časy, kdy jedné zlaté rybce stačila malá skleněná koule s malým sádrovým modelem středověkého hradu. Imitace divoké přírody je trendy a ryby nám za dostatečné množství úkrytů, klidových zón a stinných/slunečných míst poděkují.

Jezírko a rostliny

Co by to bylo za jezírko bez rostlin. Rostliny spotřebovávají volné živiny ve vodě, čímž napomáhají čistění jezírka a snižují šanci výskytu řas. S rostlinami je tedy jezírko nejen hezčí, ale také odolnější proti řasám. Pokud navíc v jezírku jsou i ryby, nepochybně ocení, že jsme jim do vody přidali zeleného kamaráda.