zahradní jezírko

Zahradní jezírko: jak ho připravit na jaro a léto

Partneři sekce:

Většinu majitelů jezírek již jistě napadlo, jak – a hlavně kdy – přistoupit k přípravě a úpravě zahradního jezírka pro hlavní sezonu. Pokud zimujeme vypuštěné jezírko, pak samozřejmě není co řešit, pokud ovšem známe šikovný trik s plastovými lahvemi a zimujeme jezírko napuštěné, pak nás čeká několik nutných úkonů, které je třeba provést, než můžeme jezírko označit za provozuschopné.

Kdy?

Pokud nám v jezírku přes léto dělají společnost ryby, pak je samozřejmé, že jezírko nemůžeme vypustit, ale musíme alespoň vypnout veškerou techniku, která by v zimě mohla utrpět. Během správné zimy má voda v jezírku většinou pod 4 °C – právě zmíněné 4 °C jsou optimální pro zimování ryb, protože takto chladná voda má největší hustotu a drží se u dna.

Při rostoucích teplotách vody v jezírku v jarním období pak dochází k cirkulaci vody, tedy k promíchávání celého objemu jezírka. Tato cirkulace začíná právě kolem 4 °C, jakmile tedy voda dosáhne v objemu této teploty, dochází k rozpohybování vody a živin a pozvolnému obnovení života v jezírku. Je třeba zdůraznit, že k tomuto jevu zpravidla dochází ještě dříve, než většinu lidí napadne, že by měli s jezírkem začít něco dělat…
Správnou otázkou tedy je, kdy spustit filtraci.

Odpověď je jednoduchá – čím dříve, tím lépe. Přestože počasí může stále ještě být mrazivé i po začátku astronomického jara, většinou již chladné počasí netrvá delší dobu a jedná se spíše o ojedinělé kalendářní dny. Ideálním počasím, kdy s odzimováním začít, je doba, kdy denní teplota dlouhodobě neklesá pod 7 °C.

Čím začít?

1) Pokud jsme na zimu jezírko přikrývali ochrannou sítí proti spadu listí a větviček, opatrně tuto síť odstraníme i se všemi nečistotami. Pokud jsme síť nepoužili, odstraníme napadané listí a všechen biologický (i nebiologický) materiál, který do vody nepatří.

2) Zkontrolujeme obvod jezírka. V závislosti na typu provedení zkontrolujeme, zda nevyčnívá fólie, nedošlo k odvalení kamenů, sesunutí či poškození dekorací ad. Okolní dlažbu a dřevěné plochy zbavíme případného řasového porostu. V případě betonových nádrží zkontrolujeme, zda se na jezírku neobjevily praskliny. Jestliže ano, zvážíme vyložení jezírka folií. Pokud jako základ jezírka používáme plastovou nádobu, zkontrolujeme, zda plast v pořádku přečkal mrazy a nedošlo k jeho protržení při zamrznutí.

3) Pokud jezírko obsahuje vodní rostliny, odstřihneme jejich staré a suché části – dáváme pozor, abychom nestříhali přímo nad hladinou, ale v dostatečné výšce, abychom nepoškodili již rašící novou zeleň skrývající se ve starých, seschlých listech. Pokud některá z rostlin uhynula, odstraníme ji a osadíme novou.

4) Demontujeme protizámrazový systém, prohlédneme ho, očistíme a uložíme na příští zimu. Jezírkové čerpadlo, UV lampu, ozonizér, skimmer, vzduchovací kompresor, jezírkové osvětlení, přívody, spínače ad. zkontrolujeme. Provedeme základní kontrolu a údržbu dle typu zařízení. UV zářivku měníme dle doby používání, každá zářivka vydrží jiný počet hodin, hodnota se zpravidla pohybuje kolem 8 000, poté účinnost zásadně klesá.

Zahradní jezírko
Zahradní jezírko | Zdroj: Shutterstock

5) Vyčistíme nečistoty a usazeniny ze dna jezírka, a to i pokud jsme čištění prováděli na podzim. Zkontrolujeme výšku hladiny v jezírku, dle potřeby dopustíme z vhodného zdroje. Zelený zákal vody však mechanickou cestou neodstraníme. Ten způsobují sinice, které se ve vodě množí jako důsledek jiných nečistot. K jejich likvidaci použijeme přípravek určený pro jezírka.

6) Spustíme filtrační okruh. Pokud filtrační systém běžel přes zimu, vyčistíme filtraci a zařízení připravíme na jarní provoz.

7) Zkontrolujeme pH vody, zdraví ryb (zejména s ohledem na parazity a plísně) a můžeme provést prevenci růstu řas či, pokud je nutné, přeléčení ryb. Ryby krmíme až když teplota vody dlouhodobě přesahuje 10 °C. Aplikujeme jezírkové bakterie – ty aplikujeme co nejdříve, abychom předešli bujení a růstu řas.

TIP
Čím dříve se po zimě jezírko zprovozní, tím efektivněji se předchází enormnímu růstu řas. A hlavně se pak neruší žáby a čolci, kteří z kraje roku využívají jezírko jako školku pro své malé potomky.

Běžná údržba

Na jaře dochází ke zvýšení množství dešťových srážek i k tání sněhu. Během tohoto procesu se do zahradních jezírek dostávají různé organické i anorganické látky z okolí. Tyto látky zvyšují dostupnost živin, které jako jedny z prvních čerpají z vody sinice a řasy, které se mohou později rozbujet a způsobit zelenou vodu. Mimo to mohou anorganické látky ve formě kyselých produktů emisí ze vzduchu navíc zapříčinit nepřirozené poklesy pH vody.

V tento moment bychom neměli panikařit a měli bychom se zaměřit spíše na prevenci a pravidelné kontrolování hodnot vody a zasahovat až na základě zjištěné příčiny.
Vzhledem k tomu, že se v jarních a letních měsících voda v jezírku rychle prohřívá a životní procesy všech organismů se zrychlují, pravidelně měříme testerem kvalitu.

Tester nám pomůže zjistit, zda se některé ze sledovaných parametrů neodchylují od normálních hodnot (alkalita, dusičnany, dusitany, tvrdost a PH). Různé odchylky můžeme snadno regulovat vhodnými přípravky. Alespoň jednou týdně je třeba vyměnit cca 10 % vody v jezírku za novou.