ASB Články na téma

zahrada

Součástí letních měsíců je i posezení na zahradách nebo dvorcích našich domů. A protože co Čech, to kutil, nepochybně máme na každý na zahradě trochu toho betonu, kterým jsme si vypomohli při tvorbě zpevněné plochy, podkladu terasy, kotvení slunečníku nebo tvorbě schodů. Beton ovšem, jako všechny materiály na světě, podléhá degradaci.

Eliška Hřebenářová -

Klienti, kteří vlastní velkou vzrostlou zahradu v centru města, přišli za architekty Janem Holubem a Tomášem Hanusem z BYRÓ architekti s neobvyklým zadáním. Na místě původní, rozpadající se chatky, chtěli novou stavbu, do které by se však nechtěli před zahradou zavírat.

redakce -

Žádná zahrada není kompletní bez vodního prvku. Vodní prvek ochlazujee vzduch, nabízí osvěžení pro zvířata a ptáky, kteří na zahradě najdou útočiště, poskytuje pastvu pro oko a všeobecně elevuje celkový vzhled zahrady.

Eliška Hřebenářová -

V Kroměříži po šesti letech skončila nákladná obnova Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady, které jsou památkami UNESCO. Práce zahrnovaly rekonstrukci střechy zámku a restaurování historických místností. Jejich součástí byla oprava Mlýnské brány nebo obnova vodního systému v zahradě. Návštěvníci na zámku uvidí některé prostory, které dosud nebyly přístupné.

redakce -

Většinu majitelů jezírek již jistě napadlo, jak – a hlavně kdy – přistoupit k přípravě a úpravě zahradního jezírka pro hlavní sezonu. Pokud zimujeme vypuštěné jezírko, pak samozřejmě není co řešit, pokud ovšem známe šikovný trik s plastovými lahvemi a zimujeme jezírko napuštěné, pak nás čeká několik nutných úkonů, které je třeba provést, než můžeme jezírko označit za provozuschopné.

Eliška Hřebenářová -

Na okraji Trnavy roste nová obytná čtvrť. Struktura zástavby přechází od sítě řadových domů přes hustou šachovnici domů až po velké okrajové parcely s výhledy do přírodního prostředí blízké rekreační zóny. Právě zde se našel dostatečný prostor, kde mohli autoři z BEEF ARCHITEKTI rozvinout svůj koncept přízemního domu s rozsáhlým rozšířením bydlení do exteriéru.

redakce -

Zahradní centrum ve Veselom u Piešťan je jednou ze staveb, které se mohou pyšnit oceněním slovenské komory architektů CE ZA AR. Porotu zaujalo hlavně neobvyklou architekturou v tomto odvětví. Oceněné "zahradnictví" u nás nenajdeme na každém kroku. Možná je to tím, že v tomto případě, jak jsme se přesvědčili, nejde jen o zahradnictví...

Zuzana Kubalová -

Není to dům, jaký by byl v Česku běžně k vidění. Už provedením své čelní fasády evokuje dojem spíše nějaké překomponované přístavby, translucentní dvougaráže stojící vedle rodinných domů v řadové zástavbě. A přece je samostatným a plnocenným domem. Důvod atypičnosti je prostý: jeho majitel si totiž cení trochu jiných věcí.

Bývaly to prosluněné, hojně prosklené haly zámků, přístavky měšťanských vil nebo verandy venkovských stavení. Orientované na světové strany s největší mírou slunečního svitu - tedy na jihovýchod až západ, s velkými okny či prosklenými dveřmi - byly místem relaxace a odpočinku. V létě ochlazované větrem při otevřených oknech, v zimě sbíraly teplo ze slunečních paprsků, pronikajících dovnitř.

V roce 1911 byla chebské veřejnosti předána do užívání budova nové knihovny. Městu jí daroval podnikatel Dominik Kreuzinger. Objekt v secesním stylu navrhl architekt Max Loos z Teplic a byla to jedna z prvních budov v Rakousku-Uhersku postavená přímo pro účely knihovny.

Ve školce se děti poprvé samostatně setkají s větším společenstvím dětí. Tyto nové vztahy a zážitky se odehrávají v prostoru, který se tak stává nedílnou součástí výchovy a formuje budoucí život dítěte.

Přáním klientů bylo napojení domu na okolní krajinu, což vyústilo ve finální koncepci hmotově propojených kontejnerů. Tím byl splněn i požadavek majitelky, aby kuchyně byla srdcem domova, a to nejen svým významem a centrálním umístěním, ale i průhledy z různých úhlů.

Nedaleko Varšavy stojí dům, který jakoby vyrůstá z okolního pozemku. Pod zelenou střechou se však skrývá moderní bydlení a srdcem domu je atrium, které domu dalo i název. Stavba pochází z dílny studia  KWK Promes.