Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

V březnu letošního roku byla v San Diegu v Kalifornii otevřena lávka pro pěší, která převádí chodce přes příměstskou železnici a přes komunikaci Harbor Drive. Lávka spojuje nový baseballový stadion, situovaný směrem ke středu města, s garážemi, hotelem Hilton a kongresovým centrem, které jsou situovány poblíž zátoky oceánu. S ohledem na prominentní polohu požadoval investor, aby konstrukce vytvářela významnou dominantu a aby lávka měla neobvyklé architektonické a konstrukční řešení.

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

Nedaleko obce Hosťová, východně od Nitry, je na rychlostní komunikaci R1 budován most SO 205. Je nejdelším mostem na úseku Selenec–Beladice a při jeho realizaci jsou používány rozličné bednicí systémy spolu s unikátní technologií výsuvné skruže.

Unikátní most pro pěší v Soulu

Unikátní most pro pěší v Soulu

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16016651" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/16016651">Paik Nam June Media Bridge Making Film</a> from <a href="http://vimeo.com/user3640395">PLANNING KOREA</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Zvedání a vysouvání mostních konstrukcí

Zvedání a vysouvání mostních konstrukcí

Zvedání těžkých mostních konstrukcí se dnes provádí výhradně s použitím hydrauliky. Je to dáno nejen relativně nízkou cenou a velkou přesností, ale obvykle i relativně jednoduchým nasazením. Mostní konstrukce o hmotnosti i několik tisíc tun můžeme díky použití hydrauliky také spouštět nebo vysouvat.

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Dne 30. září prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro (obr. 1). Most nahrazuje přívoz, který spojoval malá katalánská města Deltebre a Sant Jaume d‘ Enveja, situovaná po obou březích řeky těsně před jejím ústím od moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.

Architektura mostů rychlostní komunikace R1

Architektura mostů rychlostní komunikace R1

Mosty realizované v rámci prvního projektu PPP na Slovensku jsou tvořeny konstrukcemi monolitickými i prefabrikovanými a stavěny moderními technologiemi. Jejich architektura vychází ze správně navržených konstrukcí. Všichni zúčastnění jsou si vědomi skutečnosti, že mosty budou dávat první informaci o estetické a technické úrovni PPP projektu. Proto je věnována mimořádná pozornost řešení konstrukcí jako celku i detailům.

Výstavba mostu Oparno

Výstavba mostu Oparno

Součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8, který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří, je 275 metrů dlouhý most Oparno. Podle požadavku investora je železobetonový, obloukový a způsobem stavby i 135metrovým rozpětím spodního oblouku se jistě zařadí mezi výjimečné stavby.

Vliv různých aspektů na životnost ocelové mostní konstrukce

Vliv různých aspektů na životnost ocelové mostní konstrukce

K výskytu kritických míst ocelových konstrukcí přispívají nejvýznamnější měrou tyto faktory: nedostatky v legislativě, přímé zanedbání činnosti objednatele a zhotovitele, špatný návrh, problémy při výrobě a nesprávná montáž, správa a údržba konstrukcí. To je pouze globální pohled na problematiku. Abychom ji pochopili, musíme se ponořit daleko hlouběji.

Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci

Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci

Sdružení Baliny 2007, tvořené společnostmi ODS − Dopravní stavby Ostrava a D5, akciová společnost Třinec, otevřelo poslední dubnový­ den v Třinci − Balinách nové mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a třinecké průmyslové zóny. Toto unikátní mostní dílo výrazně zlepší dopravní situaci v oblasti, kterou denně projížděly stovky kamionů, a propojí silniční tah směrem na Slovensko.

Prefabrikace nosných konstrukcí mostů umožňuje zrychlení výstavby

Prefabrikace nosných konstrukcí mostů umožňuje zrychlení výstavby

Výstavba dopravní infrastruktury patří mezi dlouhodobé priority české a slovenské vlády a ani současná finanční krize na tom nic nezměnila. Po velmi dlouhém období nutném obvykle pro schvalování územních plánů, ověření vlivu stavby na životní prostředí, vyřešení majetkových vztahů a investiční i projektovou přípravu je téměř vždy požadována mimořádně krátká lhůta výstavby. Limitujícími objekty pro rychlost výstavby liniových staveb jsou zejména mosty a tunely. U mostů malého a středního rozpětí patří prefabrikace konstrukčních prvků k základním možnostem, jak se s tímto požadavkem vypořádat.

Oprava Karlova mostu v Praze – příprava a provádění

Oprava Karlova mostu v Praze – příprava a provádění

Po náročných průzkumných a přípravných pracích bylo v srpnu 2007 přikročeno k opravě Karlova mostu. Klíčovým problémem opravy je jeho ochrana proti vnikání srážkové vody do konstrukce mostu. Proto je nejdříve opravována mostovka a prováděn nový hydroizolační systém. Kontrolována jsou napětí v nosné konstrukci a současně se provádí diagnostický průzkum poškození lícních kvádrů pískovcového zdiva. Ve druhé části opravy, která začne po roce 2010, půjde o velmi pečlivou kamenickou práci při výměně nebo opravě poškozených kvádrů pláště mostu.