Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Využití jeřábů Liebherr při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora

Využití jeřábů Liebherr při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora

Na stavbě při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora jsou v současnosti využívány pro dopravu materiálu do úrovně mostního tělesa dva věžové jeřáby Liebherr 81 K a 65 K. Oba nadefinovaly ve své třídě nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání, flexibility a bezpečnosti na staveništi a oba také prvně nabízí dvoulanový provoz.

Projekt stavby řeší modernizaci traťového úseku Tábor (mimo)–Sudoměřice u Tábora (včetně) jako součásti IV. tranzitního železničního koridoru. Vedení trasy železnice v úseku Tábor–Chotoviny v podstatě sleduje stávající polohu hlavní traťové koleje. V úseku Chotoviny–Sudoměřice u Tábora jsou navrženy dvě výrazné směrové přeložky trati. Na první z nich se zřídí přemostění křížené dálnice D3 délky 100 m přímo navazující na mostní estakádu délky 450 m, na druhé nový dvoukolejný tunel délky 430 m. Přeložky trati znamenají její zkrácení o cca 448 m. V současné době je traťový úsek provozován rychlostí 80 km/h. Modernizace trati umožní v úseku Chotoviny (mimo)–Sudoměřice u Tábora (mimo) rychlost V = Vvyj = Vk = 160 km/h.

Realizace stavby přinese zdvoukolejnění traťového úseku Tábor–Sudoměřice u Tábora, rekonstrukci železniční stanice Chotoviny a přestavbu železniční stanice Sudoměřice u Tábora na zastávku. V úseku Chotoviny–Sudoměřice u Tábora je z důvodu nevyhovujících směrových parametrů stávající trati nová železniční trať vedena v přeložce.

Modernizace tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora
Země: Česká republika
Místo: Jihočeský kraj
Datum projektu: 2009 až 2011
Projekt stavby: SUDOP PRAHA, a. s., středisko železničních tratí a uzlů
HIP: Ing. Peter Lastovecký,
Ing. Pavol Bartoš
Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Pechman
Realizace: 06/2012–06/2015
Hlavní dodavatel: OHL-ŽS

Využití dvoulanové technologie

Členitost terénu na nové přeložce překonává nová železniční estakáda a železniční tunel. Je zde navrženo i nové mimoúrovňové křižování s novou silniční tepnou s názvem Langerův most přes dálnici D3 i se silnicí první třídy I/3.

V současné době pokračuje stavba estakády bedněním říms mostovky po celé její délce. Bední se do systémového bednění PERI, atypická místa tesařsky na míru. Dva věžové jeřáby Liebherr (81 K, 65 K) jsou v současnosti využívány pro dopravu materiálu: betonu, armatur i bednění přímo na pracoviště.

Jeřáby byly nejprve využity pro betonáž mostních pilířů. Byly postaveny střídavě ob dvě pole tak, aby každý z nich zabezpečil betonáž dvou pilířů zároveň. Po vybudování pilířů byly přesunuty na začátek estakády a opět přemísťovány ob jedno pole tak, aby mohly pracovat nezávisle na sobě a aby se zefektivnil celý postup stavebních prací. Důležité bylo nastavení výšky jejich ramen tak, aby každý operoval ve své hladině a předešlo se případné kolizi. Díky dvoulanové technologii jsou oba jeřáby rychlejší, úspornější a jejich přesun trvá necelé dva dny. Ovládání obou jeřábů je možné z kabiny nebo dálkově, zde kvalifikovaný jeřábník využíval nejčastěji dálkové ovládání, které mu umožnilo velmi přesnou manipulaci s nesenými břemeny.

Oba jeřáby nastavují ve své třídě zcela nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání, flexibility a bezpečnosti na staveništi. Zcela zásadní je také to, že jako první ve své třídě nabízí oba dvoulanový provoz.

Rychlestavitelný jeřáb Liebherr 81 K

Model rychlestavitelného jeřábu 81 K společnosti Liebherr vychází z předchozího typu 71 K, který byl díky flexibilitě a rychlé dostupnosti při nejrůznějších požadavcích nasazení nejprodávanějším typem jeřábu v kategorii rychlestavitelných jeřábů. Jeřáb 81 K využívá tohoto osvědčeného konceptu a nabízí další zdokonalené funkce.

Při práci s břemeny, kdy se zatížení blíží meznímu přípustnému zatížení, systém LMB jeřábníka varuje výstražnou indikací. Díky tomuto řešení lze nový rychlestavitelný jeřáb 81 K využívat až do mezních hodnot zatížení.

Změnou je zvýšení nosností oproti předchozímu modelu – model 81 K dosahuje o více než 25 % vyšších nosností. Současně je zachována rychlá montáž, snadná přeprava a velká variabilita jeřábu pro různé požadavky nasazení.

Výkonové parametry modelu 81 K
Norma: EN 14439
Počet lan: 2
Maximální výška háku: 40,4 m
Šikmá poloha výložníku: 30°
Poloha výložníku při vyhýbání: 45°
Základní ustavení: 4,5 m × 4,5 m
Rádius otáčení: 2,75 m; 3,5 m
Výška háku při šikmé poloze výložníku 30°: až 55,0 m
Vyložení: 31,0/37,0/42,0/45,0 m
Vyložení při šikmé poloze výložníku 30°: 26,5/31,7/36,0/38,6 m
Maximální nosnost: 6 000 kg
Nosnost při vyložení 45,0 m: 1 400 kg
Nosnost při vyložení 42,0 m: 1 650 kg
Nosnost při vyložení 37,0 m: 2 150 kg
Nosnost při vyložení 31,0 m: 2 900 kg

Dvoulanový provoz pro všechna břemena

Model 81 K nabízí poprvé ve své třídě jeřábů dvoulanový provoz i při zdvihu těžkých břemen, čím je nastaven nový výkonnostní standard a nadále se zvyšuje snadnost provozu.

Protože jsou všechna břemena přemisťována ve dvoulanovém provozu, odpadá dosud používaný systém přelanování z dvou­lanového provozu na čtyřlanový. Je tím zajištěna efektivní práce i při požadavcích vysoké nosnosti při současné vysoké rychlosti zdvihu břemene.

Promyšlené řešení dopravy, montáž a úpravy

Přepravní rozměry nového modelu 81 K se od předchozího modelu 71 K liší jen velmi málo a jeřáb složený do transportní polohy je kompaktní a snadno ovladatelný. Pro dopravu rychlestavitelného jeřábu se používají osvědčené podvozkové nápravy Liebherr. Jako u všech jiných modelů řady K přitom platí obecné povolení k provozu (ABE).

Model 81 K bez problémů projede i zúženými cestami a lze jej díky kompaktnímu řešení otoče montovat velmi blízko budov. Poloměr otáčení jeřábu může být pouhých 2,75 m. Díly věže mají délku 2,5 m, věž je vybavena šplhacím systémem a jednotlivé věžové díly lze přepravovat uložené příčně na korbě nákladního vozu.

Také montáž je bezpečná a jednoduchá. Pomocí automatického napínání montážního lana se věž vzpřimuje a vysouvá. Manipulace při montáži je podpořena poloautomatickým blokováním mezi věží a točnou pomocí rychlospojek (Quick-Connection) a ocelových táhel výložníku. Montáž jeřábu usnadňuje také vrátek a montážní naviják.

S pomocí poloautomatického balastovacího zařízení ve spojení s nastavením výseče lze model 81 K efektivně balastovat. Jelikož lze dvě protizávaží sešroubovat, je k uložení protizávaží a připravení jeřábu k nasazení zapotřebí pouze osmi zdvihů.
Kalibraci jeřábu značně usnadňuje nový grafický displej a lze ji tak provést rychleji. Při provozu jeřábu jsou na displeji přehledně pomocí piktogramů zobrazeny všechny informace o provozních hodnotách.

Výšku háku modelu 81 K lze podle provozních požadavků nastavovat na 8 hodnot výšek háku. Jako varianty k použití bez šplhacího systému jsou k dispozici vedle sériové základní výšky háku 26 m čtyři další „mezivýšky“ háku, šikmé vyložení 30° i superšikmé vyložení 45°. Při použití šplhacího systému je možno nastavovat šest dalších výšek háku s výškou i přes 40 m v horizontální poloze výložníku. To je v této třídě jeřábů jedinečný parametr. Věžové díly jsou zcela kompatibilní s předchozím modelem, lze tedy bez omezení používat věžové díly jeřábu 71 K.

Nová měřítka pro pohonné a řídicí technologie

U nového jeřábu 81 K jsou použity pohonné a řídicí technologie, které byly dosud použity pouze u modelů jeřábů s horní otočí, což představuje významný výkonnostní posun.

Plynulé pohony Liebherr, vyvinuté ve vlastním centru pro vývoj pohonů, zajišťují bezpečné, spolehlivé a citlivé přemisťování břemen. Veškeré pohony modelu 81 K lze regulovat plynule díky technologii frekvenčních měničů.

Režim mikrozdvihu, který lze aktivovat stisknutím tlačítka, sníží rychlost pohybu lana na 25 %. Veškerá těžká břemena lze tedy bezpečně manipulovat a usazovat bez nutnosti zapnutí brzdy zdvihacího ústrojí.

K bezpečnému pohybu břemenem přispívá také elektronické omezení zdvihu (LMB). Při práci s břemeny, kdy se zatížení blíží meznímu přípustnému zatížení, systém LMB jeřábníka varuje výstražnou indikací. Díky tomuto řešení lze nový rychlestavitelný jeřáb 81 K využívat až do mezních hodnot zatížení.

Dva nezávislé kontrolní okruhy tvoří patentovaný systém Liebherr pro určení momentu zatížení. Přesná měření a precizní výpočtové algoritmy zaručují spolehlivé a bezpečné přesouvání břemen. Lze tak zamezit poškození vybavení jeřábu a nehodám.

Praktické servisní funkce

Uživatelsky přívětivé řízení SPS přináší jednoduché a bezpečné používání jeřábu. Pomocí zaznamenání dat o jeřábu (MDE) se provádí rychlá diagnostika dat přímo v nasazení, aby byla zajištěna vyšší bezpečnost v provozu a vyšší dostupnost jeřábu.
Data zaznamenaná v MDE může servis zobrazit přes volitelnou funkci Teleservice, která se s úspěchem používá již více než deset let. Na dálku jsou viditelné aktuální údaje všech pohonů, provozních cyklů, chybových nebo výstražných hlášení. Prostřednictvím dálkového přenosu dat (DFÜ) je možná celosvětová datová komunikace mezi jeřábem a servisní stanicí.

Rychlestavitelný jeřáb Liebherr 65 K

V České republice byl tento nový rychlestavitelný jeřáb poprvé představen veřejnosti na akci Liebherr RoadShow, která se konala na konci dubna roku 2012 v pískovně v Bratčicích u Brna.

U nového jeřábu 65 K se používá úspěšná technologie pohonu a řízení, kterou ­Liebherr poprvé použil u rychlestavitelného jeřábu 81 K a předtím byla známa jen u modelů s horní otočí. U nového 65mt rychlestavitelného jeřábu je k dispozici také režim jemného polohování MICROMOVE spínaný stiskem tlačítka.

Výkonové parametry modelu 65 K
Norma: EN 14439
Počet lan: 2
Maximální výška háku: 34,6 m
Šikmá poloha výložníku: 30°
Poloha výložníku při vyhýbání: 45°
Základní ustavení: 4,2 m × 4,2 m
Rádius otáčení: 2,55 m; 3,20 m
Výška háku při sklonu 30°: až 51,7 m
Vyložení: 28,0/357,0/40,0 m
Vyložení při sklonu 30°: 23,9/29,9/34,3 m
Maximální nosnost: 4 500 kg
Nosnost při vyložení 40,0 m: 1 400 kg
Nosnost při vyložení 35,0 m: 1 800 kg
Nosnost při vyložení 28,0 m: 2 600 kg

Nová měřítka ve třídě 65 mt
Nová konstrukce 65 K je založena na úspěšné koncepci typu 81 K. Byla při ní uplatněna řada optimalizovaných a dále rozvinutých funkcí, díky čemu nastavuje rychlestavitelný jeřáb ve třídě 65 mt nová měřítka parametrů. Svědčí o tom mimo jiné i maximální nosnost 1 400 kg při vyložení 40,0 m. Stejně jako u většího 81 K jsou všechna břemena přemisťována v čistě dvoulanovém provedení SPEED2LIFT. Žádné přelanovávání, žádná ztráta času, jenom maximální efektivita přenosu nákladu na staveništi. Vynikajícím ukazatelem výkonu je také maximální nosnost 4 500 kg.

Inovativní doprava, flexibilita i bezpečnost
Inovativní řešení pro přepravu umožňují přepravit kompletní jeřáb 65 K včetně zátěže na staveniště jen dvěma nákladními automobily. V porovnání s předchozím modelem byly výrazně redukovány přepravní rozměry. Přepravní délka snížená na méně než 14,5 m a rozvor 6 m zvyšují manévrovatelnost při přepravě. Díky tomu lze model 65 K bez námahy přepravovat i nejužšími průjezdy na staveništi. Na základě konstrukčního provedení otoče s krátkým přesahem ho lze navíc montovat velmi blízko budov. Ke špičkovým parametrům v této třídě jeřábů patří také malá vzdálenost podpěr 4,2 m × 4,2 m a poloměr otáčení optimalizovaný na 2,55 m. To poskytuje jeřábu 65 K mimořádnou flexibilitu i v husté zástavbě a ve stísněných prostorách.
Montáž rychlestavitelného jeřábu 65 K je vysloveně bezpečná a jednoduchá. Manipulace při montáži je jednak podpořena poloautomatickým aretováním mezi věží a otočí pomocí rychlospojky (Quick-Connection) a jednak spolehlivou kinematikou vztyčování, díky které je možná i montáž nad vysokými překážkami. Napínací táhla výložníku zabezpečují bezpečnou manipulaci a poloautomatické balastování, což ve spojení se samocentrovacími protizávažími umožňuje instalovat závaží v nejkratším možném čase i bez pomocného jeřábu.

U nového jeřábu 65 K se používá úspěšná technologie pohonu a řízení, kterou ­Liebherr poprvé použil u rychlestavitelného jeřábu 81 K a předtím byla známa jen u modelů s horní otočí. U nového 65mt rychlestavitelného jeřábu je k dispozici také režim jemného polohování MICROMOVE spínaný stiskem tlačítka.
Moderní předprogramovatelné řízení zahrnuje mnoho možností pro bezpečnou montáž a hospodárný provoz. Při prvomontáži ulehčuje jednoduché skalírování jeřábu pouze jedním břemenem ve spojení s grafickým displejem LCD rychlé a bezpečné nastavení jeřábu. Dalším plusovým bodem v oblasti bezpečnosti je volitelná varianta elektronického omezovače pracovního rozsahu ABB a elektronické omezení zatěžovacího momentu LMB. Při provozu jeřábu jsou na displeji přehledně v piktogramech zobrazeny všechny informace o aktuálním stavu.

Technologie pohonu a řízení
U nového jeřábu 65 K se používá úspěšná technologie pohonu a řízení, kterou Liebherr poprvé použil u rychlestavitelného jeřábu 81 K a předtím byla známa jen u modelů s horní otočí. U nového 65mt rychlestavitelného jeřábu je k dispozici také režim jemného polohování MICROMOVE spínaný stiskem tlačítka. Lze tak s naprostou bezpečností jemně a na milimetry přesně polohovat i těžká břemena bez zajištění brzdy zdvihacího ústrojí. K hospodárné manipulaci s břemeny přispívají plynule regulované a zejména energeticky účinné pohony frekvenčních měničů z centra Liebherr. Tak je vždy zajištěno bezpečné pojíždění s břemenem.

Nový 65 K nabízí při nasazení na staveništi obvyklou flexibilitu a vynikající přizpůsobivost. S využitím rychlého šplhacího zařízení lze až 5 dílů věže instalovat snadno a bezpečně. Díky nastavení sklonu výložníku až 30° nabízí 65 K celkem 14 výšek háku od 15,6 m do 51,7 m, takže se lze optimálně přizpůsobit všem požadavkům staveniště.

TEXT vznikl ve spolupráci se společností Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o.
FOTO: Matej Šišolák, Liebherr

RubrikyMosty