Vývoj a instalace předpínacího systému mostu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov
Galerie(5)

Vývoj a instalace předpínacího systému mostu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov

Partneři sekce:

Způsob instalace dodatečného předepnutí nosných konstrukcí je provázán se stavební metodou a je ovlivněn podmínkami konkrétního zařízení, v případě objektu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov výsuvné skruže. Jde zejména o řešení ukládky průběžných kabelů přes pracovní spáru a v případě tohoto objektu také o příčné předpětí v nadpodporových příčnících betonovaných ve dvou etapách. Pozornost věnovaná přípravě a zajištění projektu zkušeným personálem jsou klíčové předpoklady pro úspěšné dokončení stavby.

Objekt 218-00 Most na dálnici nad Klčovským potokem a polní cestou v km 16,275 je součástí II. úseku dálnice D1 Jánovce – Jablonov. Zhotovitelem objektu je EUROVIA CS, autorem projektu projekční kancelář NOVÁK & PARTNER, předpínací práce dodaly VSL SYSTÉMY/CZ/. Práce na konceptu a detailech dodatečného předepnutí tohoto 6pólového dvoutrámového mostu s typickým rozpětím 40,0 m a krajními poli 28,0 m byly ve spolupráci výše uvedených účastníků projektu zahájeny koncem roku 2013.

Plánována ukládka prefabrikovaných kabelů

Původně byla zhotovitelem mostu uvažována výstavba mostu na výsuvné skruži použité na objektu SO 201 stavba I/37 Březhrad – Opatovice, na kterém EUROVIA CS a VSL spolupracovaly v roce 2011. Tato skruž je vybavená pojezdem pro prefabrikaci předpínacích kabelů na cívkách, který bylo po úpravách zavěšení cívek VSL možné využít. Touto prefabrikací se jednak urychluje ukládka, ale také řeší instalace průběžných kabelů přes pracovní spáru. Do realizace byla nakonec nasazena jiná skruž, také s pojezdem, nicméně jeho výškové umístění a příčný spád nosné konstrukce vyloučily možnost prefabrikace kabelů na cívkách.

Obr. 1  Práce na 2. betonážním úseku pravého mostu objektu 218-00

Obr. 1  Práce na 2. betonážním úseku pravého mostu objektu 218-00

Použití armokošů a posuvných spojek pro průběžné kabely

Protože prostorové podmínky pracovní plošiny skruže s horním nosníkem neumožňovaly sestavení kanálků průběžných kabelů a následné prostrkání lan, zbývalo řešení s použitím posuvných spojek. Ty byly do projektu dodatečně úspěšně doplněny, což s ohledem na prostorové nároky tohoto typu komponentu a potřebu postupného umístění není samozřejmost. Urychlení postupu ukládky zajišťovaly armokoše s již uloženými kanálky, předpřipravené na mostovce přecházejícího úseku mimo kritickou cestu.

Předepnutí příčníků betonovaných ve dvou etapách

Nepřímé uložení si vyžádalo předepnutí příčníků. Bylo navrženo celkem 14 kabelů se sedmi lany. Větší jednotky z důvodu omezené tloušťky desky pro zakotvení nebylo možné použít. I tak byla použita speciálně navržená podkotevní výztuž aktivních kotev pro tento projekt. Konečně specifické řešení si vyžádaly také pasivní koštětové kotvy, které částečně zasahovaly do zárodku příčníku betonovaného v 1. etapě.

Obr. 3  Kompaktní posuvné spojky V 6-19 během ukládky

Obr. 3  Kompaktní posuvné spojky V 6-19 během ukládky

Rychlost postupu

Změny v plánování se projevily v posunu zahájení prací na nosné konstrukci. Ukládka výztuže začala v průběhu září 2014, napínání 1. betonážního úseku proběhlo už koncem měsíce a 6. betonážní díl levého mostu byl dokončen ještě před vánoční přestávkou. Velmi rychlý přesun skruže na 1. díl pravého mostu a ihned navazující ukládka výztuže a následná betonáž umožnily napnutí již z kraje února. Dokončení předpínacích prací injektáží posledního 6. dílu pravého mostu je plánované na konec května.

Obr. 4  Aktivní kotvení kabelů v příčnících

Obr. 4  Aktivní kotvení kabelů v příčnících

Závěr

Delší přípravná fáze odsunula zahájení prací na nosné konstrukci oproti původnímu harmonogramu stavby. Díky bezproblémovému průběhu prací s rychlým postupem to však neznamenalo zpoždění dokončení stavby. Je rovněž potřeba vyzdvihnout projekční řešení. Obecně dvoutrámové konstrukce jsou často při ukládce předpínací výztuže pracnější z důvodu omezených prostorových podmínek a přístupů. Příklad objektu 218-00 prokázal, že to nemusí být pravidlem.

TEXT: Pavel Smíšek
FOTO: VSL SYSTÉMY/CZ/, s.r.o.

Pavel Smíšek pracuje ve společnosti VSL SYSTÉMY/CZ/, s.r.o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby..