Partneři sekce:
Nejdelší most nad vodou na světě

Nejdelší most nad vodou na světě

Most dlouhý 41,58 km ve východní Číně spojuje přístav Jiaozhou v oblasti Huangdao s městem Qingdao a ostrovem Hongdao. Na stavbu mostu bylo použito 450 000 tun oceli a 2,3 milionu m3 betonu. Stavba mostu byla dokončena začátkem tohoto roku a podílelo se na ní minimálně 10 000 lidí.

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

Hydraulika pro stavbu Trojského mostu

Výstavba nového Trojského mostu v Praze mezi Holešovicemi a Trojou je nezbytnou součástí trasy Městského okruhu. Jde o obloukový most s dolní mostovkou. Celková délka mostu je 250 m, celková výška konstrukce 34 m nad maximální plavební hladinou řeky a rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 204 m. V tomto příspěvku se budeme věnovat výsunu a hydraulice speciálně navržené pro tuto mimořádnou stavbu.

Předpínací systémy na mostním objektu 205

Předpínací systémy na mostním objektu 205

Mostní objekt se nachází na budovaném úseku rychlostní silnice R1 Selenec–Beladice, 2. úsek. Celková délka mostu je 975 m s rozpětím polí 33 + 42 + 45 + 48 + 9 × 69 + 48 + 45 + 42 + 33 m. Z celkového počtu 17 polí jsou počáteční a koncové 3 pole budovány na pevné skruži a vnitřních 11 polí je na výsuvné skruži Berd. Šířka mostu je celkově 25,6 m, mezi svodidly 2 × 10,250 m.

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

V březnu letošního roku byla v San Diegu v Kalifornii otevřena lávka pro pěší, která převádí chodce přes příměstskou železnici a přes komunikaci Harbor Drive. Lávka spojuje nový baseballový stadion, situovaný směrem ke středu města, s garážemi, hotelem Hilton a kongresovým centrem, které jsou situovány poblíž zátoky oceánu. S ohledem na prominentní polohu požadoval investor, aby konstrukce vytvářela významnou dominantu a aby lávka měla neobvyklé architektonické a konstrukční řešení.

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

Realizace mostu technologií výsuvné skruže

Nedaleko obce Hosťová, východně od Nitry, je na rychlostní komunikaci R1 budován most SO 205. Je nejdelším mostem na úseku Selenec–Beladice a při jeho realizaci jsou používány rozličné bednicí systémy spolu s unikátní technologií výsuvné skruže.

Unikátní most pro pěší v Soulu

Unikátní most pro pěší v Soulu

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16016651" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/16016651">Paik Nam June Media Bridge Making Film</a> from <a href="http://vimeo.com/user3640395">PLANNING KOREA</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Most Helix v Singapuru

Most Helix v Singapuru

Ocelový most pro pěší připomíná svojí strukturou matrici DNA (Cox Rayner Architects)

Zvedání a vysouvání mostních konstrukcí

Zvedání a vysouvání mostních konstrukcí

Zvedání těžkých mostních konstrukcí se dnes provádí výhradně s použitím hydrauliky. Je to dáno nejen relativně nízkou cenou a velkou přesností, ale obvykle i relativně jednoduchým nasazením. Mostní konstrukce o hmotnosti i několik tisíc tun můžeme díky použití hydrauliky také spouštět nebo vysouvat.

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Dne 30. září prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro (obr. 1). Most nahrazuje přívoz, který spojoval malá katalánská města Deltebre a Sant Jaume d‘ Enveja, situovaná po obou březích řeky těsně před jejím ústím od moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.

Akashi Kaikyo

Akashi Kaikyo

Akashi Kaikyo – visutý most s nejdelším centrálním rozponem 1 191 m, tloušťka lana 112 cm (Foto: Foto: Marcus Tschaut)

Nejvyšší most ve Spojeném království

Nejvyšší most ve Spojeném království

Nejvyšší most ve Spojeném království by se měl začít stavět ve městě Sunderland za dva roky. Zavěšený most bude vysoký 187 metrů, dlouhý 336 metrů a předpokládané investice dosáhnou výšky 133 milionů liber.

Architektura mostů rychlostní komunikace R1

Architektura mostů rychlostní komunikace R1

Mosty realizované v rámci prvního projektu PPP na Slovensku jsou tvořeny konstrukcemi monolitickými i prefabrikovanými a stavěny moderními technologiemi. Jejich architektura vychází ze správně navržených konstrukcí. Všichni zúčastnění jsou si vědomi skutečnosti, že mosty budou dávat první informaci o estetické a technické úrovni PPP projektu. Proto je věnována mimořádná pozornost řešení konstrukcí jako celku i detailům.

Výstavba mostu Oparno

Výstavba mostu Oparno

Součástí posledního dostavovaného úseku dálnice D8, který vede přes chráněnou oblast Českého středohoří, je 275 metrů dlouhý most Oparno. Podle požadavku investora je železobetonový, obloukový a způsobem stavby i 135metrovým rozpětím spodního oblouku se jistě zařadí mezi výjimečné stavby.