DE KiTA Toelkestiftung HH 5524

Dvougenerační bydlení pod střechou PREFA

Celý příběh začal šlechetným gestem dvou sester Eriky a Ilse Toellkeovy, které se rozhodly věnovat svůj pozemek nadaci. Jejich přáním bylo vybudovat na pozemku dům, ve kterém by společně žily dvě generace a navzájem se …