ASB Články na tému

od partnerov

Energie proudící našimi domy dodává zdánlivě neživým přístrojům v našich domovech životodárnou sílu - tak jako krev proudí v žilách lidem a míza v kmenech stromů. Energie do našich domovů vstupuje, prochází jimi a je spotřebována ve službách našeho komfortu, pohodlí, pro úsporu naší práce i pro naše pobavení.

Tak jako ve všech odvětvích, i ve stavebnictví dochází ke změnám a stavební materiály, jako je beton a cement, se postupně mění tak, aby jejich výroba a složení byly udržitelnější a měly nižší uhlíkovou stopu.

Design pro všechny nabídne letošní 10. ročník festivalu Czech Design Week, který ve dnech od 7. do 10. září představí v pražské Výstavní síni Mánes nové designové kolekce více než 120 vystavujících z řad designérů, umělců, studentů, studií či značek, a také každodenní doprovodný program zaměření na aktuální trendy v oblasti designu a kreativní tvorby.

Stavebnictví produkuje 37 procent emisí oxidu uhličitého, spotřebovává 50 procent přírodních zdrojů a vytváří 40 procent pevného odpadu. Transformace směřující k udržitelnosti tedy leží do velké míry právě na tomto odvětví. Pojem udržitelná výstavba je v něm široce znám, slabší už je to se znalostí, co vše se pod ním skrývá. Jen jeden z pěti dotázaných subjektů v oblasti stavebnictví systematicky kalkuluje uhlíkovou stopu projektu, ukazuje unikátní Barometr udržitelné výstavby 2023.

Renesance břizolitových omítek v praxi: jejich pevnost, soudržnost a dlouhá životnost oslovuje, podobně jako ve 30. letech minulého století, i současné architekty, kteří jsou již přesyceni tenkovstvými omítkami.

IKON je globální inovační centrum společnosti Kingspan v irském Kingscourtu. Samotné inovační centrum je postaveno podle nejpřísnějších a nejudržitelnějších norem v oblasti designu a díky 18 produktům a systémům Kingspan je jasným dokladem našich schopností. V centru IKON se zaměřujeme na výzkum a vývoj nových pokročilých materiálů. Znalosti, které zde získáváme, využíváme pro své vlastní produkty a služby a sdílíme je i s ostatními subjekty v oboru.

Odlišit se, zaujmout, a přitom nerezignovat na funkčnost. To vše splňují ikonické bezklikové dveře MUTEO od společnosti SAPELI, které jsou výsledkem několikaleté spolupráce s průmyslovým designérem Petrem Novaguem. Dveře, které již posbíraly řadu prestižních ocenění - včetně architektonického Oscara, Red Dot Award, jsou určeny pro nejnáročnější zákazníky.

Výrazná potřeba kontroly koncentrace nečistot ve vnitřním prostředí vzrostla v době vzniku prvních tzv. „čistých prostor“ v polovodičovém průmyslu následkem stále se zvyšujících požadavků na čistotu prostředí. Jak polovodičový průmysl rostl a klesaly rozměry prvků, bylo třeba specifikovat proces pomocí parametrů, které by bylo možné měřit pomocí nějakého „standardního“ přístroje.

Na první pohled vypadá jako moderní předměstský dům, pod svou sněhobílou fasádou ale skrývá netradiční stavební materiály, jako je sláma nebo hlína. Téměř pasivní Slamák, jak majitelé svému domovu přezdívají, jim za svými zdmi skýtá plně komfortní moderní bydlení, které si rozumí jak s přírodou, tak i se současnými technologiemi.

Blíží se konec roku 2021 a ukazuje se, že šlo o rok plný zajímavých projektů – například se dokončuje plánovaná modernizace tepelných sítí v různých městech. Vybrané příklady z praxe mají za úkol doplnit průběžně publikované a realizované studie a možnosti využití předizolovaného plastového potrubí a 12m ocelových trubek.

Celý příběh začal šlechetným gestem dvou sester Eriky a Ilse Toellkeovy, které se rozhodly věnovat svůj pozemek nadaci. Jejich přáním bylo vybudovat na pozemku dům, ve kterém by společně žily dvě generace a navzájem se tak inspirovaly.