Partneři sekce:

Zpracování jemné štukové omítky s rustikálním vzhledem

Zpracování jemné štukové omítky s rustikálním vzhledem

Jemná štuková omítka je určena k ručnímu provádění vnitřních a vnějších dekorativních štuků hrubšího charakteru na vápenocementových jádrových nebo jednovrstvých omítkách. Vytváří přírodně bílou hrubší strukturu, danou velikostí zrna 1 mm.

Lze využít ke sjednocení vzhledu povrchu místností se sádrokartonem a omítkou, k renovaci starých štukových omítek po seškrábání malby, k opravě ostění a špalet po výměně oken a opravám jádrových omítek. Je vhodný pro snadné provedení struktury a ornamentů na stěnách, k opravě poškozených, vydrolených a popraskaných starých omítek a alternativně i pro opravy starých štukových fasád. Lze využít prostě všude tam, kde si netroufáte na klasické štuky nebo šlechtěné omítky.

Podklad musí být maximálně rovinný, suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, rovnoměrně nasákavý, nezaprášený nebo jinak znečištěný (např. oleje, mastnota, případně zbytky izolačních nátěrů, odbedňovacích olejů, starých omítek, solných výkvětů, sádry) a nesmí být vodoodpudivý. Před nanesením štukové omítky je výhodné zdrsnit spodní jádrovou omítku mřížkovou škrabkou a navlhčit. U savých podkladů je možné použít pro snížení nasákavosti penetrační nátěr Knauf Hloubková penetrace.

01 | Rozmíchání směsi
Maltu rozmíchejte s čistou vodou ručním elektrickým pomaluběžným mísidlem (max. 400 ot./min.). Směs vždy sypeme do připraveného, předem odměřeného množství záměsové vody.

02 | Vhodná konzistence
Rozmíchejte směs v čisté vodě (cca 0,25 l vody na 1 kg suché maltové směsi). Po krátkém promíchání necháme směs cca 5 minut odstát a poté ji znovu krátce promícháme. Výsledkem by měla být rovnoměrná homogenní konzistence bez hrudek.

03 | První vrstva
Štukovou omítku natahujte nerezovým hladítkem v rovnoměrné vrstvě dané zrnitostí omítky na připravený podklad v doporučené tloušťce (min. 1 mm, max. 5 mm). Omítku je možné nanést i ve větší vrstvě, zde je ovšem nutné počítat s delší dobou zavadnutí před strukturováním jejího povrchu.

04 | Dokončení povrchu
Omítku nanášejte hladítkem rovnoměrně v jedné vrstvě v potřebné tloušťce na podklad. Nedoporučuje se aplikovat omítku ve větší tloušťce než 5 mm v jednom kroku. Další vrstvu lze aplikovat až po vyzrání spodní vrstvy. Srovnejte do průměrné tloušťky vrstvy 3–5 mm a zafilcujte do konečné podoby zvoleným hladítkem.

Neoprenové hladítko

Pěnové hladítko

Molitanové hladítko

Plastové hladítko   

Volná struktura

Co budete potřebovat

 • Suchá maltová směs Knauf Feinputz
 • Mísidlo
 • Voda
 • Záměsová nádoba
 • Nerezová nádoba
 • Zednická lžíce
 • Špachtle
 • Neoprenové hladítko
 • Pěnové hladítko
 • Molitanové hladítko
 • Plastové hladítko

Informace o materiálu:

 • štuková omítka s přírodním vápencem    
 • rovnoměrná struktura povrchu s bílým vzhledem
 • velice snadné zpracování a jednoduchá aplikace všemi běžnými pracovními nástroji (nerezové hladítko, zednická lžíce, špachtle, plastové, filcové, pěnové, neoprenové nebo případně molitanové hladítko)
 • umožňuje vyrovnat i drobné nerovnosti podkladu do maximální tloušťky 5 mm
 • ideální pro snadné vytvoření rovnoměrného štukového povrchu
 • vysoce paropropustná
 • pro vnitřní i venkovní použití

Pozor!

Suchou maltovou směs smíchejte pouze s čistou vodou bez dalších přísad. Dodatečné přidávání kameniva či jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné! Práce neprovádějte za mrazu. Omítka nesmí být zpracovávána při teplotě vzduchu nebo podkladu nižší než +5 °C a vyšší než 25 °C. Nářadí ihned po použití umyjte ve vodě. U podkladů, které jsou trvale pod vlivem působení vzlínající vlhkosti, se nezaručuje trvanlivost štukových omítek.

Od partnerů ASB

Nenechte si ujít

KREATIVNÍ TECHNIKY SE SILIKONOVOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU

TIP PRO PROFESIONÁLY

U starších omítek musí být všechny nátěry (zejména nesoudržné hlinkové) zcela odstraněny.

Doplňující technické údaje:

 • Pevnost v tlaku průměrná: 2,0 MPa (CS II dle ČSN EN 998-1)
 • Přídržnost k podkladu: > 0,2 N/mm2 – FP:B
 • Zrnitost: 1 mm
 • Balení: pytel 5 kg
 • Vydatnost (orientační): 5 kg = cca 3 m2 / 1 mm
 • Doporučená minimální vrstva: 1 mm
 • Doporučená maximální vrstva: 5 mm
 • Doba zpracovatelnosti: cca 3 hod.
 • Doba zrání: minimálně 7 dní
 • Skladování:na paletách v suchu cca 12 měsíců od data výroby
 • Teplota vzduchu a podkladu při aplikaci: min. +5˚ C

TEXT + FOTO: Knauf

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.