Partneři sekce:

Správnou přípravu podkladu určuje savost materiálu (pracovní postup)

01 Aplikace penetrace
Zdroj: Baumit

Poměrně velká část stavebních činností, ať už zaměřená na stěny, podlahy, či stropy, vyžaduje kvalitní přípravu povrchu. Právě k té jsou určeny různé typy penetračních nátěrů, případně aplikace kontaktních můstků. Zároveň je důležité připomenout, že penetrace nebo kontaktní můstky patří do oblasti jak renovací starších objektů, tak novostaveb.

Obě varianty mají totiž společného jmenovatele a tím je právě sjednocení vlastností podkladu před jeho dalším využitím, ať už je to lepení obkladu a dlažby, nebo nanášení interiérové omítky a podobně. Jaký je však rozdíl mezi penetračním nátěrem a kontaktním můstkem?

Penetrace a její využití

Penetrace je proces, při kterém různými metodami nanášíme na povrch speciální a co do konzistence velmi tekutý přípravek, jehož hlavním úkolem je sjednocení povrchu z hlediska savosti. Jako příklad uveďme přípravu velmi savého povrchu pórobetonu (tvárnice) před následným nanášením omítky. V této situaci hrozí přílišná absorpce záměsné vody v omítkové směsi a následně ztráta jejího přilnutí k podkladu. Penetrace zde zamezuje přílišné savosti a sjednocuje úroveň omítky na celé ploše podkladu.

Velmi podobným příkladem je příprava savého betonového povrchu podlahy před nanášením dalších vrstev (např. lepidla). Sekundární vlastností penetrace je přechod z velmi tekuté konsistence po čerstvém nanesení do podoby jemně lepivé vrstvy po zaschnutí, která dodává povrchu schopnost lépe přidržet další vrstvu a také možnost zachytit jemné prachové částice na povrchu.

Informace o materiálu

Baumit Grund je vodou ředitelný jednosložkový penetrační nátěr (s modrou pigmentací pro jednoduchou identifikaci na stavbě) pro přípravu cihlového, betonového či pórobetonového podkladu, vápenopískových cihel či starých jádrových omítek před následným nanesením stěrek, hydroizolací nebo lepidel. Penetrační nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou a doba schnutí je přibližně 12 hodin. V případě hrubého betonu nebo potěrů se nanáší stejným způsobem, avšak neředěný a s dobou schnutí cca 1 hodinu.

Kontaktní můstek a jeho využití

Kontaktní můstky se nanáší zejména na nenasákavé podklady před následným nanesením dalších vrstev jako například potěry, samonivelační stěrky, hydroizolace. Můstek pomáhá i díky obsahu jemného křemičitého plniva vytvářet spoje starých a nových materiálů (například nového betonu litého na vrstvu starého betonu) s patřičnou, požadovanou pevností a soudržností tak, aby při běžném provozu nedošlo k poškození nebo oddělení nových vrstev od vrstev původních.

Ve stavebnictví se používají disperzní můstky a epoxidové můstky, které samozřejmě mají vlastní pro a proti. Disperzní můstky jsou snadno aplikovatelné, rychle zasychají, umožňují rychlou návaznost prací a zpravidla nejsou finančně náročné. Epoxidové můstky oproti tomu pomáhají vytvořit spoje, které vyhoví i nejvyšším nárokům na pevnost a na kvalitu spoje.

Informace o materiálu

Baumit SuperPrimer je nátěr s obsahem syntetických pryskyřic a plniva (křemičitý písek), díky němuž vzniká po zaschnutí podklad hrubý a také velmi adhezní. Můstek (v tomto případě se žlutou pigmentací z výroby) je určen pro nenasákavé i nasákavé podklady stěn a podlah v interiéru a exteriéru. Na silně savé cementové podklady se nanáší ředěný vodou 1 : 1, v ostatních případech se doporučuje aplikace výhradně v neředěném stavu. Velkou výhodou nátěru Baumit SuperPrimer je jeho velmi rychlá doba schnutí – nátěr je připravený k aplikaci další vrstvy již za 30 minut.

Můstkem vhodným především na hladký beton nebo vápenopískový podklad je Baumit BetonKontakt, adhezní nátěr s obsahem organického pojiva a dalších přísad, který zajišťuje dokonalou přídržnost sádrové omítky k podkladu. Nanáší se neředěný pomocí válečku nebo štětky, ale je možná též jeho strojní aplikace vhodným zařízením.

Penetrace nebo kontaktní můstek?

Odpovědí na základní otázku, kdy použít penetraci a kdy kontaktní můstek, pak je, že vždy záleží na správné volbě dle míry savosti podkladového materiálu. Laicky lze říci, že penetrace slouží ke úpravě savosti silně nasákavých podkladů a také sjednocuje savost nerovnoměrně nasákavých podkladů, zatímco kontaktní můstek je určen pro vytvoření dokonalé přilnavosti k zejména nesavým konstrukcím.

Typickým příkladem aplikace kontaktního můstku je například rekonstrukce podlahy, kdy stávající dlažbu, která je dostatečně přídržná k podkladu, nemusíme odstraňovat. Pro zvýšení přídržnosti stačí dlažbu ošetřit kontaktním můstkem Baumit SuperPrimer a po jeho vyzrání lze pomocí vhodné lepicí stěrky lepit dlažbu novou. Ale to je samozřejmě laická rada a výjimka potvrzuje pravidlo, takže se na ni nelze spoléhat ve všech případech.

V každém případě se patřičné přípravě povrchu stěn, podlah i stropů před nanášením dalších vrstev velmi vyplatí věnovat odpovídající pozornost, protože v opačném případě se může stavební realizace investorovi významně prodražit následnými opravami.

Od partnerů ASB

Co budeme potřebovat?

  • Penetrace
    • Baumit Grund, spotřeba cca 0,05 – 0,15 kg/m² v závislosti na typu podkladu, kbelík 10 kg
  • Kontaktní můstek
    • Baumit SuperPrimer, spotřeba cca 0,2 kg/m² dle podkladu, kbelík 1 kg
    • Baumit BetonKontakt, spotřeba cca 0,4 kg/m² dle podkladu, kbelík 20 kg

01 Aplikace penetrace

Základní nátěr penetrace se nanáší na podkladní vrstvu, která je očištěná a veškeré její nesoudržné součásti jsou odstraněny. Dle nasákavosti vrstvy je nutné penetraci ředit (či neředit) odpovídajícím způsobem. Aplikaci provádíme například pomocí válečku. Před penetrací konstrukci opatříme okrajovou dilatací.

01 Aplikace penetrace
01 Aplikace penetrace | Zdroj: Baumit

02 Kontaktní můstek na pórobetonu

Pro zvýšení soudržnosti nových vrstev aplikujeme kontaktní můstek. Dle podkladu opět zakoupenou hmotu ředíme (či neředíme) a aplikujeme opět například pomocí válečku – zde na pórobetonovém zdivu

02 Kontaktní můstek na pórobetonu
02 Kontaktní můstek na pórobetonu | Zdroj: Baumit

03 Kontaktní můstek aplikace

Dle druhu kontaktního můstku, ředění a velikosti plochy, kterou je potřeba kontaktním můstkem opatřit, můžeme alternativně volit aplikaci štětkou, případně aplikaci strojní. Na obrázku aplikace válečkem na betonový podklad.

03 Kontaktní můstek aplikace
03 Kontaktní můstek aplikace | Zdroj: Baumit
red