Obnova fasády MŠ Kamenný Újezd
Galerie(9)

Obnova fasády bez obav

Známé rčení říká, že nic netrvá věčně. Platí to samozřejmě i pro fasádu rodinného nebo bytového domu, a tak po pravidelné každoroční kontrole jejího stavu lze dospět k rozhodnutí, že se blíží čas obnovy. V tomto směru nabízí Baumit komplexní systémové řešení.

Zdůrazňujeme-li pravidelnou kontrolu fasády domu je potřeba zmínit, že k určité míře jejího poškození může dojít již v prvních dvou letech od jejího dokončení. Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jakými jsou určité druhy plísní či řas. Záleží tedy na lokaci objektu, ale ze zkušeností se dá říci, že právě mikroorganismy jsou nejčastějším důvodem k následné obnově fasády.

Ale samozřejmě důvodů může být více, například vznik trhlin o různé šířce. V běžných podmínkách lze obnovu fasády domu očekávat v rozmezí sedmi až deseti let jeho stáří. Pokud provedená kontrola prokáže výše zmíněný stav, je potřeba nejprve konzultovat rozsah poškození a případný technologický postup obnovy s odbornou realizační firmou nebo přímo s výrobcem fasádních materiálů, jakým je například společnost Baumit.

Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

Baumit koláž produktů
Fasáda před obnovou
Fasáda po obnově
Zbavení špíny na fasádě
Oplach vodou
Nástřik
Technologie Airless nanášení
Obnova fasády Vila Hrade Stříbrná Skalice

Někdy stačí oživit

Pokud dojde časem k vyblednutí barevného odstínu rodinného či bytového domu nebo je patrné povrchové znečištění prachem, je nejjednodušším řešením pouhé oživení vzhledu fasády. Podmínkou je však jistota, že na jejím povrchu nejsou při kontrole zjištěny žádné trhliny.

Při oživení fasády se provádí nejprve důsledné omytí vodou s maximálním tlakem 200 barů a teplotou do 35°C. Po úplném vyschnutí je nutné nejprve opatřit povrch fasády vrstvou základního nátěru Baumit MultiPrimer. Pomocí tohoto paropropustného penetračního nátěru dojde ke zpevnění minerálních a organických podkladů předfasádní barvy.

Oplach vodou
Oplach vodou |

Pro případ, že by se jednalo o mastné znečištění, může být snadným řešením aplikace přípravku Baumit ReClean, který je možné ředit vodou až do poměru 1:10, dle stupně daného znečištění. Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvy. Ten první se provádí ředěným nátěrem s 10–15 % čisté vody. I druhý nátěr je možné ředit, ale maximálně s 5 % vody.

Obvykle se ale druhý nátěr již neředí. Při výběru správného typu barvy je potřeba zohlednit mimo jiné lokaci objektu. V prostředí, kde dům více inklinuje ke znečištění (např. stavby ve velkoměstech, v blízkosti frekventovaných silnic, apod.), se doporučuje fasádní barva Baumit NanoporColor, a to především díky její samočisticí schopnosti vlivem působení fotokatalytického procesu za přítomnosti slunečních paprsků.

V úvahu připadá také kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí Baumit StarColor, který je navíc extrémně vodoodpudivý. Jedná-li se o renovaci historického objektu nabízí Baumit pro tyto účely speciální barvu s názvem Baumit SilikatColor. Portfolio fasádních barev pro oživení celkového vzhledu poté uzavírá výrobek Baumit SilikonColor.

Baumit koláž produktů

Boj s nežádoucími nájemníky

Nejčastějším důvodem k obnově fasády je však její napadení různými druhy řas a plísní, přičemž rozhodujícím faktorem pro rozsah poškození je většinou lokace objektu. Tmavá vlhká místa bez přístupu slunce jsou pro vznik těchto mikroorganismů téměř ideálním prostředím.

Fasáda před obnovou
Fasáda před obnovou |

Jaké tedy zvolit řešení pro toto biologické znečištění povrchu fasády, která nevykazuje známky trhlin? Postupuje se opět ve dvou základních krocích. Tím prvním je aplikace vodou ředitelného sanačního nátěru Baumit FungoFluid obsahujícího algicidní a fungicidní látky. Dojde tak k úplnému nasycení podkladu. Nátěr se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za mírně vlhkého počasí, avšak nikoli za deště.

Je totiž potřeba zajistit jeho vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. Poté je potřeba fasádu očistit kartáčem, pomocí parního čističe nebo tlakovou vodou od fyzických zbytků řas a plísní. V závislosti na intenzitě napadení lze preventivně znovu aplikovat protiplísňový nátěr.

Fasáda po obnově
Fasáda po obnově |

V dalším kroku již nic nebrání použití základního nátěru Baumit MultiPrimer sjednocujícím vlastnosti podkladu před použitím fasádní barvy Baumit NanoporColor se samočistícím fotokatalytickým účinkem nebo silikonový nátěr Baumit StarColor se zvýšenou kryvostí.

U trhlin rozhoduje jejich šířka

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které ji neumožní právě až do této šířky trhliny proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky.

Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tzn. jde-li pouze o omítku nebo zateplovací systém. V případě jemných trhlinek do šířky 0,3 mm se doporučuje použít penetrační nátěr Baumit PremiumPrimer, který tyto vlásečnicové trhlinky překryje a vyplní.

Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm je nutno použít již speciální penetrační nátěr obohacený vlákny s názvem Baumit FillPrimer. Tento speciální nátěr opět vyplní a překryje trhliny v omítce a fasáda je po aplikaci barvy např. Baumit StarColor jako nová, bez trhlin a poškození.

Velkou výhodou nejen u tohoto typu fasádní barvy je možnost jejího strojního nanášení metodou Airless, díky nové receptuře. Tato speciální technologie strojního stříkání fasádní barvy umožňuje její rychlé a rovnoměrné nanášení, potažmo také nemalou úsporu času a finančních prostředků.

Kompletní obnova fasády

Bohužel poškození fasády může různými vlivy dojít do stavu, kdy je nutné provést její celkovou obnovu. Mluvíme tedy o případu, kdy trhliny přesahují onu zmíněnou šířku 0,5 mm. Ale ani v tomto případě není důvod k obavám, neboť ucelený systém značky Baumit věnovaný renovaci fasády domu nabízí poměrně jednoduché řešení.

V případě zateplovacích systémů, kde jsou patrné již větší trhliny, je nutné nejprve přestěrkování fasády vysoce přídržnou lepicí hmotou na bázi cementu Baumit StarContact s následným vložením sklotextilní armovací síťoviny Baumit StarTex. S její pomocí je vytvořen ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky.

Pokud se jedná o obnovu starší běžné minerální fasády (např. vápenocementová omítka, břízolit apod.) je prvním krokem nanesení renovační stěrky Baumit MultiWhite vyztužené vlákny se štukovým povrchem. Tato stěrka v zrnitosti 1 mm se nanáší v minimální tloušťce 3 mm. V druhém kroku použijeme jako další vrstvu základní nátěr Baumit MultiPrimer. A stejně jako v minulých případech, celý proces renovace končí u kvalitních fasádních barev.

Nezapomeňte na vlastní kreativitu

Právě obnova fasád je však velmi často také impulsem pro zásadní změnu její vizáže. Majitelé domů tak logicky spojují příjemné s užitečným. V oblasti barev se totiž mohou opřít o neuvěřitelnou nabídku 888 odstínů ze vzorníku Baumit Life. Ale nezůstává jen u barevných proměn.

S obnovou je možné také vyzkoušet množství kreativních fasádních technik s využitím snadno zpracovatelné dekorativní silikonové omítky Baumit CreativTop. Renovace fasády tak mnohdy nabírá rozměr tolik žádané výtvarné svobody.

www.baumit.cz

ZDROJ: PR článek společnosti BAUMIT, spol. s r.o.