ASB Články na téma

zateplení budov

Snižování energetické náročnosti budov je téma, které bude rezonovat ještě dlouho. Úspěšným příkladem, jak renovovat i "obyčejnou vesnickou" školku, je realizace ateliéru CL3. Zateplení školky přineslo přidanou hodnotu v podobě zdravých vnitřních prostor a řemeslně a architektonicky výrazné fasády.

Sláva Štefancová -

Šedý EPS je nová generace stavebního izolačního materiálu. Výrazně lepší izolační vlastnosti je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Přidáním absorbérů infračerveného záření dochází k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další úspoře energie.

V září pomalu začíná topná sezóna. Vzhledem k vysokým cenám energií budou úřady, administrativní centra, školy i domácnosti muset více přemýšlet, jak ušetřit. Sektor budov totiž spotřebovává až 40 % celkové energie, z čehož dvě třetiny připadnou na vytápění. Kdo by měl jít příkladem, jsou právě komerční a veřejné budovy. Jen za vytápění vládních budov stát ročně utratí 1,4 miliardy korun.

Se stále častějším zateplováním objektů vnějšími kontaktními kompozitními systémy (ETICS) vzrůstá i procento objektů, které jsou na povrchu postupem času napadeny řasami a jinými mikroorganismy.

Každý nadšenec kultury a umění vidí něco hodnotného na bratislavské Jurkovičově Teplárně. I když vypadá na první pohled velmi jednoduše, spojuje prvky různých architektonických stylů, včetně art nouveau, modernismu a funkcionalismu.

Většina již realizovaných staveb se šikmými střechami využívá podkrovní prostory pro bydlení. Domy, které se v České republice postavily před rokem 2000, nyní stojí před složitou otázkou – jak dosáhnout maximální úspory tepla?

Zateplování budov kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) se ve větší míře začalo provádět na začátku 90. let. V té době bylo běžné, zateplovat tloušťkou 50 – 80 mm, což odpovídalo tehdejším standardům a požadavkům na zateplení.